A Berkano tradíció alapelvei

• tolerancia, szabad egymás mellett élés
• összetartás, egymás segítése
• élõ, mûködõ Wicca közösség szervezése és fenntartása
• mély és alapos tudás keresése és átadása
• a Wicca források tisztaságának megõrzése

A Berkano tradíció célkitûzései

• elérhetõvé tenni a tradicionális Wicca vallást;
• hiteles és pontos tájékoztatást adni a Wicca és a mágia mibenlétérõl;
• segítséget nyújtani minden útkeresõnek, akinek céljai megegyeznek a mieinkkel;
• összefogni az ezekkel a célokkal egyetértõ és együttmûködni kívánó egyéneket és coveneket, és fejlõdésükhöz minden segítséget megadni.

A Berkano tradíció képzése

A TRADICIONÁLIS WICCA NEM KERÜL PÉNZBE!
Mivel a képzés ingyenes, nem feltétlenül jár mindenkinek. Elképzelhetõ, hogy az érdeklõdõk nem találják meg azonnal tanítójukat, társaikat. De hiszünk abban, hogy a kitartás és az igazi elkötelezettség segít megtalálni mindenkinek a saját útját.
Minden érdeklõdõt szeretettel fogadunk.

A Wicca korunk legdinamikusabban fejlõdõ, pogány misztériumvallása.

A vallásunkban rejlõ bölcsesség alapja maga az élõ természet.

Nevünk

Elnevezésünk utal a germán rúnamágia Berkano írásjelére, mely a születés rúnája. Misztériuma magában foglalja a Nagy Anyaistennõt, minden létet és keletkezést, és halált - a körforgás egységét. A születéssel új élet keletkezik, miközben az ezt magába ölelõ anyaméh egy része elhal, hogy az új megszülethessen.
Jelent egyúttal védelmezõ erõt is, melyet a tradíció covenjei számára biztosít.
A Berkano rúna mágikus hatásai közé hagyományosan a szellemi újjászületést, a Védelem és Titok szertartását, a titkok hatalmának növekedését, a megõrzést és megóvást sorolják, valamint az ideák megvalósítását egy teremtõ aktuson keresztül.
A rúna jelenti még magát a pillanat egységét is, mely az Istenpár egyesülése a folyamatos Teremtésben.

Tevékenységeink

Mi indítottuk el a 2002. óta megrendezésre kerülõ Wicca tábort. Rendszeres és ingyenes képzéseket tartunk, melyen minden érdeklõdõt szeretettel fogadunk.
Mágiával, Wiccával foglalkozó könyveket, kiadványokat, cikkeket írunk és jelentetünk meg.
Találkozókat, ismerkedõ esteket, nyilvános rituálékat és elõadásokat szervezünk, ennek részeként indult el a Wiccafé hagyománya. Megszerveztük az elsõ Wicca Fesztivált Magyarországon, melyet azóta számos másik követett. 2009-ben rólunk készült a Neopogányok címû dokumentumfilm.
A Berkano tradíció rendszeres folyóirata az Árnyak magazin, 1998. januárjától.

Tagság

A Berkano tradíció tagjai közé tartozhatnak mindazok, akik:
• Berkano coven tagjai,
• vagy Berkano fõpap/fõpapnõ avatta õket,
• vagy Berkano fõpap/fõpapnõ jelenlegi tanítványai
ÉS
• a Berkano tradícióhoz tartozónak vallják magukat.
A tradícióba való felvétel nem automatikus. Hiszünk a személyes kapcsolatok és megismerés erejében, a tagok barátok, szinte testvérei egymásnak. Ha szeretnél közénk tartozni, azt javasoljuk, ismerj meg minket. Gyere el táborokba, Wiccaféra, egyéb rendezvényekre, beszélgess, kérdezõsködj. Ha úgy érzed, ez a Te utad, és mi vagyunk az a közösség, ahová tartozni szeretnél, akkor érdemes elkezdened a tanulást.

Történetünk

Amikor a Wicca vallás eljutott Magyarországra, még nem létezett sem Internet, sem széles válaszékú ezoterikus könyvesboltokban nem lehetett hozzájutni információkhoz, forrásokhoz. Sokáig kis, elszigetelt csoportokban gyakoroltuk a vallást.
Késõbb határoztuk el, hogy a coveneket összefogva létrehozzuk a Kelta-Wicca Hagyományõrzõk Egyházát, hogy egységes szervezetet alkossunk. Az Egyház 1998. márciusában lett bejegyezve hivatalosan.
2005-re megérett a helyzet a megújulásra. A megalakulás óta eltelt idõkben kikristályosodtak az egyes covenek egyéni elképzelései és irányvonalai, melyek nem azonos követelményi szinteket és vallásgyakorlati módszereket vallottak magukénak. A KWHE-n belül különbözõ tradíciók alakultak ki, elsõként két alapító tag, Saddie és Osara LaMort kezdeményezésére a Berkano Tradíció.
2012 márciusában állami szabályozásra a KWHE kénytelen volt Egyesületté alakulni. A tradíciók sem létezhettek tovább formálisan az egyesület keretein belül. A Berkano Wicca Tradíció ezért 2013 nyarán különvált a KWHE-tõl, és azóta önállóan dolgozik tovább.

"Légy fénylõ láng elõttünk, légy vezérlõ csillag felettünk, légy tiszta ösvény lábunk alatt."