A Berkano tradíció alapelvei

• tolerancia, szabad egymás mellett élés
• összetartás, egymás segítése
• élő, működő Wicca közösség szervezése és fenntartása
• mély és alapos tudás keresése és átadása
• a Wicca források tisztaságának megőrzése

A Berkano tradíció célkitűzései

• elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást;
• hiteles és pontos tájékoztatást adni a Wicca és a mágia mibenlétéről;
• segítséget nyújtani minden útkeresőnek, akinek céljai megegyeznek a mieinkkel;
• összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket, és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

A Berkano tradíció képzése

A TRADICIONÁLIS WICCA NEM KERÜL PÉNZBE!
Mivel a képzés ingyenes, nem feltétlenül jár mindenkinek. Elképzelhető, hogy az érdeklődők nem találják meg azonnal tanítójukat, társaikat. De hiszünk abban, hogy a kitartás és az igazi elkötelezettség segít megtalálni mindenkinek a saját útját.
Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk.

A Wicca korunk legdinamikusabban fejlődő, pogány misztériumvallása.

A vallásunkban rejlő bölcsesség alapja maga az élő természet.

Nevünk

Elnevezésünk utal a germán rúnamágia Berkano írásjelére, mely a születés rúnája. Misztériuma magában foglalja a Nagy Anyaistennőt, minden létet és keletkezést, és halált - a körforgás egységét. A születéssel új élet keletkezik, miközben az ezt magába ölelő anyaméh egy része elhal, hogy az új megszülethessen.
Jelent egyúttal védelmező erőt is, melyet a tradíció covenjei számára biztosít.
A Berkano rúna mágikus hatásai közé hagyományosan a szellemi újjászületést, a Védelem és Titok szertartását, a titkok hatalmának növekedését, a megőrzést és megóvást sorolják, valamint az ideák megvalósítását egy teremtő aktuson keresztül.
A rúna jelenti még magát a pillanat egységét is, mely az Istenpár egyesülése a folyamatos Teremtésben.

Tevékenységeink

Mi indítottuk el a 2002. óta megrendezésre kerülő Wicca tábort. Rendszeres és ingyenes képzéseket tartunk, melyen minden érdeklődőt szeretettel fogadunk.
Mágiával, Wiccával foglalkozó könyveket, kiadványokat, cikkeket írunk és jelentetünk meg.
Találkozókat, ismerkedő esteket, nyilvános rituálékat és előadásokat szervezünk, ennek részeként indult el a Wiccafé hagyománya. Megszerveztük az első Wicca Fesztivált Magyarországon, melyet azóta számos másik követett. 2009-ben rólunk készült a Neopogányok című dokumentumfilm.
A Berkano tradíció rendszeres folyóirata az Árnyak magazin, 1998. januárjától.

Tagság

A Berkano tradíció tagjai közé tartozhatnak mindazok, akik:
• Berkano coven tagjai,
• vagy Berkano főpap/főpapnő avatta őket,
• vagy Berkano főpap/főpapnő jelenlegi tanítványai
ÉS
• a Berkano tradícióhoz tartozónak vallják magukat.
A tradícióba való felvétel nem automatikus. Hiszünk a személyes kapcsolatok és megismerés erejében, a tagok barátok, szinte testvérei egymásnak. Ha szeretnél közénk tartozni, azt javasoljuk, ismerj meg minket. Gyere el táborokba, Wiccaféra, egyéb rendezvényekre, beszélgess, kérdezősködj. Ha úgy érzed, ez a Te utad, és mi vagyunk az a közösség, ahová tartozni szeretnél, akkor érdemes elkezdened a tanulást.

Történetünk

Amikor a Wicca vallás eljutott Magyarországra, még nem létezett sem Internet, sem széles válaszékú ezoterikus könyvesboltokban nem lehetett hozzájutni információkhoz, forrásokhoz. Sokáig kis, elszigetelt csoportokban gyakoroltuk a vallást.
Később határoztuk el, hogy a coveneket összefogva létrehozzuk a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházát, hogy egységes szervezetet alkossunk. Az Egyház 1998. márciusában lett bejegyezve hivatalosan.
2005-re megérett a helyzet a megújulásra. A megalakulás óta eltelt időkben kikristályosodtak az egyes covenek egyéni elképzelései és irányvonalai, melyek nem azonos követelményi szinteket és vallásgyakorlati módszereket vallottak magukénak. A KWHE-n belül különböző tradíciók alakultak ki, elsőként két alapító tag, Saddie és Osara LaMort kezdeményezésére a Berkano Tradíció.
2012 márciusában állami szabályozásra a KWHE kénytelen volt Egyesületté alakulni. A tradíciók sem létezhettek tovább formálisan az egyesület keretein belül. A Berkano Wicca Tradíció ezért 2013 nyarán különvált a KWHE-től, és azóta önállóan dolgozik tovább.

"Légy fénylő láng előttünk, légy vezérlő csillag felettünk, légy tiszta ösvény lábunk alatt."