Sophie: Monique Wilson, Gardner utolsó fõpapnõje

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Monique Wilsonról elég kevés forrás beszél magyar nyelven Egyike volt Gerald Gardner eredeti fõpapnõinek, még "Boszorkánykirálynõnek" is elnevezték. Sokan talán onnan ismerhetik, hogy õ avatta Raymond Buckland-et és segített a Wicca amerikai terjesztésében. Angol witch körökben mélyen elítélik, amiért kiárusította Gardner Boszorkánymúzeumát és minden személyes mûtárgyát (amire sokan úgy tekintettek, mint az angol nemzeti örökség részére). Mindezekért a witch közösség élete végéig kitaszította õt és egész családját.

Monique Marie Mauricette Arnoux néven született Haiphongban, Észak-Vietnámban 1923-ban (más források szerint lehetséges, hogy 1928-ban). Szülei franciák voltak; édesapja francia tengerésztisztként a Haiphong-i kikötõben állomásozott. Monique gyermekkorában találkozott elõször "Gerald bácsival", aki ekkor vámtisztviselõként dolgozott a brit kormánynak. 1939-ben, röviddel a második világháború kitörése után szemtanúja volt édesapja halálának.

Édesanyjával csatlakoztak azokhoz a menekültekhez akik Hong Kongban találtak viszonylagos biztonságra, hogy ott várják ki a háború végét - elég zord körülmények között.

A háború után, a még mindig Hong Kongban élõ Monique találkozott késõbbi férjével, a skót Campbell Wilsonnal (vagy "Scotty"-val) aki a Királyi Légierõ parancsnokaként állomásozott Hong Kongban. Hónapokon belül sor került az eljegyzésre és hamarosan összeházasodtak.

1954-ben, amikor Scotty leszerelt, visszatértek az Egyesült Királyságba és letelepedtek Perth-ben, Skóciában. Három évvel késõbb megszületett kislányuk, Yvette.

Még Perthben éltek, amikor Monique elõször elkezdett érdeklõdni a boszorkánymesterség iránt, ezt részben Gardner "Witchcraft Today" címû könyve inspirálta. Nem lehet tudni, hogy a szerzõ azonos-e azzal a "Gerald bácsi"-val, akivel még gyerekkorában találkozott Haiphongban.

Levélben felvette vele a kapcsolatot és miután felújították barátságukat Gardner (és társa, Charles Clark) beavatta õt covenébe Lady Olwen avatási néven. Férje, aki fõpapként tevékenykedett, a Loic nevet kapta és lányuk, bár még mindig fiatal gyermek volt szintén avatást kapott, õ Morven néven lett a coven tagja.

1962-ben Gardner fõpapnõvé avatta Monique-ot.

Gardner és Clark vezetésével Wilson létrehozta saját covenjét Perth-ben, ahol Gardner állandó látogatóvá vált, míg õ is Gardner egyik fõ "szóvivõje" lett a médiában a Mesterséggel kapcsolatban. A sajtó körében egyre népszerûbb Monique-ot kikáltották "Boszorkánykirálynõnek", amit õ soha nem cáfolt. sõt, néha még rá is játszott.

1963-ban Wilson-ék beavatták Raymond Buckland-et és feleségét, Rosemary-t a Mesterségbe. Három hónappal késõbb Gardner elhunyt és birtokai nagy részét Wilsonra hagyta - köztük múzeumát Castletown-ban és saját, Malew utcai házát, ahol rengeteg mûtárgyat, kard- és tõrgyûjteményét, egyéb mágikus eszközeit és tárgyait, számos jegyzetet, papírt és egyéb dokumentumot õrzött. Wilson-ék beköltöztek és elfoglalták a múzeumot, továbbá megvásárolták a "Witches' Kitchen" éttermet abban a reményben, hogy a múzeumot életképes pénzügyi vállalkozássá tegyék.

Wilson folytatta a médiaszereplést, de kapcsolata a többi mesterségbeli vezetõvel elkezdett romlani. Eleanor Bone, Gardner egy másik fõpapnõje hajthatatlanná vált. és egyre jobban kifogásolta, hogy Monique továbbra is használja a "Boszorkánykirálynõ" címet - ahogyan Alex Sanders-nél is ellenezte a "Boszorkánykirály" cím használatát.

1969-ben a "News of the World" újságban megjelent egy szenzációhajhász történet Yvette-rõl, akit, a szomszédok pletykái szerint gyermekkorában bántalmaztak és kényszerítettek arra, hogy különbözõ rituálékon vegyen részt. Ezen állítások hatására Yvette-et egy próbaidõs tiszt védelme alá helyezték a következõ három évre.

A nyomás, de fõleg a vele szemben fellépõ Wicca közhangulat miatt Monique Wilson elkezdett egyre súlyosabban inni. 1973-ban, amikor kifogytak a pénzbõl és a közösségi támogatásból férje, Scotty (aki egészen eddig a pontig minden erõfeszítésében támogatta) ragaszkodott ahhoz, hogy a múzeumot adják el az amerikai "Ripley's Believe It or Not" cégcsoportnak.

A család Torremolinos-ra, Dél-Spanyolországba költözött, vettek egy kávézót és (miután tovább gyakorolták a Mesterséget az elkövetkezendõ két évben és létrehoztak egy covent Németországban) teljesen visszavonultak. Annak ellenére, hogy az angol witch közösség kitaszította hanyag viselkedése miatt, Amerikában sokkal nagyobb jelentõséggel bír - különösen Raymond és Rosemary Buckland avatása kapcsán (Amerikában õk honosították meg a Wiccát).

Monique 1982-ben halt meg. Férje Amerikába költözött és elzárkózott a közösségi élettõl. Lányuk mindenkivel megszakította a kapcsolatot akik a Mesterséggel, vagy bármilyen azzal kapcsolatos dologgal keresték meg.