Valiant: Tavaszistennők a világ körül

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A tavaszi napéjegyenlőség idején sok kultúrában ünnepeltek, az új életet, a hosszú, hideg tél végét, a tavasz eljöttét, a melegedő időjárást, ezzel együtt a vetés megkezdését. A világ számos panteonjában számos istent és istennőt kapcsolnak a tavaszhoz és Ostara ünnepéhez. Nézzünk néhány ismert és néhány kevésbé ismert példát rájuk:

Asase Yaa (Ashanti népcsoport)

A Nyugat-Afrikából származó Ashanti népcsoport tiszteli, eredetileg ghánai gyökerekkel rendelkezik. Termékenység- és földistennő, az igazság fenntartója, a teremtő istennő, aki a holtak lelkét kíséri a túlvilágra a halál után. Nyame, az Égisten felesége, aki az univerzumot teremtette. Együtt áldoznak nekik Ghánában a Durbar nevű fesztiválon. Nem rendelkezik templommal, a földeken imádják, ahol közvetlenül kapcsolatba tud kerülni a vetéssel és az aratással.

Szimbóluma az Asase Ye Duru, ami azt jelenti: "a Földnek súlya van" (A Földanya isteni mivoltának és gondoskodásának szimbóluma, és a szimbólum egyben reprezentálja a föld fontosságát az élet fenntartásában). Ashanti dialektusban Tumi nyina ne asase (Minden hatalom a földből ered) és Asase ye duru sen epo (A föld súlyosabb a tengernél)

Cybele (Görög-Római) - Kübelé istennő

Kübelé tisztelete Frígiából terjedt el Görögországban, ahol alakját azonosították Rheiával, s mint ilyen, a föld termékenységének jelképe.

Ő volt az első olyan istennő, akinek kultuszáról Rómában írásos feljegyzések maradtak, bár nem túl sok, mert kultusza titkos volt. Az azonban bizonyos, hogy papjai nők és kasztrált férfiak lehettek. Platón írja válogatott műveiben: "a Koribasz-féle papok a frígiai Kübelé istennő papjai, kiknek fuvola-és dobszó mellett tartott zajos orgiájuk szinte elkábította a hallgatóságot."

Az istennő Magna Mater néven alapozta meg az anyaság, nőiesség kiemelt vallási tiszteletét Rómában. Az ő kedvese volt Attis, aki a legendák egyike szerint Kübelé féltékenysége miatt kasztrálta és végül megölte magát, de Zeusz segítségével Kübelé feltámasztotta. Ennek a három napos ünnepét tartják ma is egyes helyeken.

Eostre (Nyugat-Germán)

Keveset lehet tudni erről a teuton származású tavaszistennőről, de említés esik róla a Venerable Bede brit szerzetes "Temporum Ratione" című munkájában 1300 évvel ezelőtt. Ezután nincs sok fennmaradt információ az ő tiszteletéről, de az 1800-as években Jacob Grimm és testvére említi Ostarát, az istennő német megfelelőjét 1835-ös kéziratában, a "Deutsche Mythologie"-ben.

A történetek a tavasszal és a virágokkal, az újjászületéssel hozzák összefüggésbe, sőt egyesek szerint (például a fent említett brit szerzetes is ezt írja) az angol Easter szó is az ő nevéből ered (a hónap neve eredetileg Eosturmonath-böjthónap volt), tudományos bizonyítékok sajnos ezeket nem támasztják alá.

Freya (Északi)

A termékenység, a szerelem és a szépség istennője. a Vánok legfontosabb istennője a skandináv mitológiában, ezért Vanandisnak is nevezik. Njörd leánya, Frey nővére, akit az Edda-énekek gyakran említenek. Miután férje elhagyta őt, ő lett a legbujább istennő. Sok szerelmi kapcsolata volt többek közt istenekkel, emberekkel, álfokkal, és törpékkel egyaránt.

A mitológiában egy gyönyörű nyakéket visel, a Brisingamen-t, ami a napot szimbolizálja. Ezen kívül a birtokában van még egy sólyomtollból készült köpeny is, mely lehetővé teszi, hogy viselője sólyommá változzon. Az ábrázolásokon gyakran két macska által húzott harci szekeret vezet. Alakja sokban emlékeztet Frigg istennő alakjára, ezért a mitológusok jó része azt a nézetet vallja, hogy a kettő egy eredetibb egységes alaknak különfejlődése.

Ozirisz isten (Egyiptomi)

Mint isten (nem pedig istennő) kicsit kilóg a sorból, de mindenképpen ide kell sorolnunk, hiszen a tavaszt és a feltámadást nem lehet történetétől elválasztani.

Ozirisz az istenek "királya" volt az Egyiptomi mitológiában. Testvére, Széth ölte meg, hogy elfoglalhassa trónját. Felesége Ízisz, aki Ozirisz ikertestvére, Geb, a földisten és Nut az égistennő gyermeke. Széth feldarabolta Ozirisz testét és a darabokat szétszórta Egyiptom földjén. Ízisz Nephtisz segítségével összeszedte a darabokat és feltámasztotta férjét. (A feltámadásmítosz nem idegen a tavaszistennők és istenségek történetétől, gondoljunk csak Attiszra vagy Mithraszra.)

Az Újbirodalom idején, amikor Ozirisz halálát és újjáéledését összefüggésbe hozták a Nílus éves áradásával, ami termékennyé tette Egyiptomot, a folyó vizét Ízisz könnyeinek vagy Ozirisz testnedveinek tartották, így azt az életadó isteni hatalmat jelképezte, ami a folyó vizében és az áradás után növő növényekben lakozik.

Szaraszvati istennő (hindu)

A tanulás, művészetek, tudományok, kézművesség pártfogója, különösen az irodalom, költészet és zene istenségének tartják. Őt tekintik a szanszkrit nyelv létrehozójának, a Védák anyjának.

Ünnepe, a Sarasvati Puja India-szerte ünnepelt, pontos időpontja a hold állásától is függ, de általában tavasz elején tartják. Brahma a trimúrti (legfőbb isteni hármas) teremtő aspektusa. A teremtéshez tudás kell, ezért Brahma női oldala, saktija a tudás istennője Szaraszvati. Az összetartozás emberi megfelelője szerint a felesége.