Saddie: A születés életrituáléja

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A legelsõ misztérium, amit megtapasztal az ember, a születés. Magával az eseménnyel kapcsolatban nem jellemzõk a vallási rítusok. Az új élet még túl kicsi, hogy felfogja, a felnõttek pedig el vannak foglalva a sikoltozással, fájdalommal és vérrel, amivel ez jár. A legtöbb vallás azonban nem sokkal ez után valamiféle életrítust celebrál, mellyel az új élet érkezését megünnepli, s valamiféle szimbolikus védelmet ad neki.

A Wicca vallásban a névadás az idekapcsolódó ünnep. A Wicca név különbözik a polgári névtõl, és csak a család és az avatók ismerik. Amikor nevet választunk, fontos, hogy alaposan gondoljuk át, ezzel a gyermekre ugyanis geas-t (spirituális feladatot) rovunk. Kerüljük az istenneveket (Hekaté, Apolló, stb.), mert nem csak fantáziátlan, de az adott istenség sértésnek is veheti, hogy egy halandó az õ nevét használja. Erények neveit bármilyen nyelven bátran adhatjuk (pl. Bátor, Hillel, Sapienta), ahogy istenekre utaló neveket is (a görögöknél volt jellemzõ ez, pl. Apollonios - olyan, mint Apollón; Parhelion - Hélioszhoz hasonlítható). Igyekezzünk egyedi, a gyermekhez illõ nevet választani. Nagyon fontos, hogy a keresztény vallással ellentétben a Wicca névadás a gyermeket semmilyen spirituális út mellett nem kötelezi el.

Rituálé

Eszközök: Oltár, gyertyák, athame, pálca, pentákulum, kehely, egy kõ (lehet bármilyen, akár kristály is), tartóban víz, só, bor és (baba)olaj. A gyermek védelmében aromalámpát használjunk füstölõ helyett.

Bevezetõ invokáció.

A kör meghúzása hagyományos módon.

Elemek urainak megidézése.

A gyermeket az oltárra fektetjük, vagy ha már idõsebb, a körben áll.

Invokáció:
"Õsök szellemei, halljátok!
Õsök szellemei, jöjjetek!
Elemek urai, halljátok!
Elemek urai, jöjjetek!
Éjben a fáklyák lángja ha lobban
Új kicsi testbe száll le az õs
Halkan a szélben a dob zaja dobban
Ámuló szemmel néz fel a hõs
Csendben a csermely habja ha csobban
Cseppnyi kis élet, lüktet a vér
Földön a kõ-kezek garmada koppan
Lába ha toppan, vissza ha tér
Agancsos Úr, hallj minket!
Holdistennõnk, jöjj hozzánk!
Holdistennõnk, hallj minket!
Agancsos Úr, jöjj hozzánk!"

Hold lehúzása, Agancsos megidézése.

Fõpapnõ: "Utazó, örömmel látunk újra az élõk közt. Hosszú utat tettél meg, hogy Nyárföldrõl ismét köztünk lehess. Sokat felejtettél, és sok minden változott, mióta itt jártál. Ezért fogadd ajándékaimat, hogy megkönnyítsék ittléted: Lépteid és tetteid legyenek tiszták [talpait és tenyereit megkeni vízzel]; utad vezessen boldogsággal telt élethez [talpait és tenyereit megkeni borral]; az istenek mosolyogjanak rád [talpait és tenyereit megkeni felszentelt olajjal]."

Fõpap: "Utazó, örömmel látunk újra köztünk. Utad hosszú és nehéz lesz, szükséged lesz minden segítségre, mit kapni tudsz. Ezért fogadd ajándékaimat, hogy megkönnyítsék munkádat, míg itt vagy: Simuljon az út a talpad alá [talpait megérinti egy kõvel]; csendes vizek mossák csónakod, édes vizek az ajkad [megkeni ajkát vízzel]; képzeleted szárnyaljon, testedet táplálja a lég [óvatosan ráfúj az arcára]; az istenek fénye vezessen utadon (rávilágít egy gyertyával)."

Névadó: "Utazó, örömmel látunk újra köztünk. Hogy utadat biztonságosan járhasd, nevet adok neked. Ez óv majd téged felnõtté válásodig. Én, [N.N., teljes titulus], a [X.Y.] nevet ajándékozom neked. Óvjon, védjen, így ismerjenek meg az istenek, ezzel segítsenek a szellemek. Légy Áldott!" [csók a lábakra, a kezekre és a homlokra]

Mindenki: "Üdvözlünk, [X.Y.]! Légy Áldott!"

Fõpap, Fõpapnõ és Névadó körbejár a gyermekkel az óramutató járásával megegyezõ irányban, a kör négy sarkánál megállnak, kifelé fordulnak.

Egyszerre: "Kelet / Dél / Nyugat / Észak Urai, halljátok! Ezen utazó neve [X.Y.]! Ismerjétek, segítsétek, óvjátok, míg felnõtté nem válik és saját útjára nem lép!"

Középre jönnek, gyermek visszakerül az oltárra, vagy az oltár mellé lép.

Egyszerre: "Õsök szellemei, [X.Y.] közülünk való. Ismerjétek, segítsétek, óvjátok!"

Fõpap: "Most pedig lakomázzunk [X.Y.] tiszteletére, ki hosszú útról fáradtan érkezik újra közénk."

Sütemény és bor.

Elemek elküldése.

Kör megnyitása.