Patricia Crowther Bolygórituáléi - A Szaturnusz rítusa

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Nap: Szombat
Füstölõ vagy illatszer: Jácint, árvácska, zsázsa (nem zsálya!), bûzös aszat (asafoetida), fekete mákszemek, bolondító beléndek, magnetit, mirrha.
Fa: Tölgy.
Szín: Fekete, vagy indigó.
Befolyás: Kötelességek, felelõsségek, familiárisok meglelése, mágikus munka, épületek, meditáció, élet, halál, doktrinák.

Kronosz fia; Istenek Atyja; az Idõ Istene, a Csendes Megfigyelõ; a Magányos; a Bölcs. A Taróban a Világ lappal áll kapcsolatban, amely az élet megpróbáltatásain és keserûségein keresztüli avatásunk színhelye.

A Szaturnuszt gyakran a zodiákus munkafelügyelõjeként jellemzik, mert az életben megtanulandó feladatokat ad. A Szaturnusz a születési horoszkópban elfoglalt helye mutatja a szülött számára kirótt feladatot, lehetõséget adva arra, hogy megismerkedjünk az iránnyal, ahol az élet bizonyos nehézségei fakadnak, ezáltal segítve a szülöttet.

A Szaturnusz a Bak ura és ezen jegy szülöttei rendszerint a középkorúság után élvezhetik ajándékait, hiszen a Szaturnusz a tapasztalattal és a "nem olyan fiatal" korral harmonizál.

Ezen rituálé célja legyen méltóságteljes: csend, de a Belsõ Elme élénksége; elmélkedés és behatolás a pszichikus birodalmakba; hosszú távú tervek, melyek a jövõben hozzák gyümölcsüket.

A rítus teljes sötétségben kezdõdik. A witchek teljes csendben és nyugalomban állnak amíg csak szükséges. Minden külsõ gondolatot el kell távolítani, hogy lehetõség nyíljon a meg-nem-testesültön, vagy a semmin való meditációra. Amikor mindenki készen áll, a Szolgáló, vagy Maiden meggyújt egy fekete gyertyát az oltáron és mindenki pillantása pontosan a láng fölé szegezõdik. Nagyon lassan mindenki állítsa rá gondolatait a rituálé céljára. Ne intenzíven, inkább álmodozóan, távolságtartón, mintha a gondolatot távolról szemlélnék.

A résztvevõk most megfogják egymás kezét; megtartva továbbra is a hangulat nyugalmát.

FÕPAPNÕ:
Mi, kik a lángra tekintünk ihletért. jól emlékszünk eredetére. Az Idõ méhébol születik mint ártatlan csecsemõ, szûzies és tiszta. Ezért gondoljunk mélyen célunkra és tartsuk hasonló módon, tisztán minden nem kívánt gondolattól és minden szennyezõdéstõl.

A Szolgáló most a középsõrõl meggyújtja a négy kapunál a gyertyákat és a kört a szokásos módon állítják fel.

FÕPAP:
Én vagyok õ, kielõtt az élet maga teremtetett; akibõl a fény a sötétségbõl elõhozatott, a Hatalmas Anya. Gondold meg jól célodat, hogy méltó-e a megtestesülésre.

A Fõpapnõ a mellette álló fülébe súgja a rituálé célját, aki továbbadja, így megy körbe, míg végül a Fopap fülébe jut.

FÕPAP:
Ez az - ami.

Felemeli a pálcát és Észak felé mutat vele; ezzel egyidõben hangosan kimondva megerõsíti a szándékot.

MIND:
Add nekünk az elme valódi szándékát, hogy kívánságunkat a születéshez segíthessük.

A Fõpap Isten testtartásban áll. A witchek a Fõpapot az Istenként kell, hogy lássák, neki pedig azonosulnia kell vele.

FÕPAPNÕ:
Ó, te ki minden és nemlét vagy; adj nekünk bölcsességet, hogy felfedezhessük valódi ösvényünket ezen életünkben. Merenghessünk elménk sötétjében hosszasan; elmélkedve hibáinkon és valódi akaratunkon.

Ezután eljárják a "Sánta Isten táncát". Ezalatt bármely witch elõremehet az "Istenhez", hogy fülébe súgva önnön jelleme legnagyobb hibáját, ezáltal segítséget kérve annak kijavításához. Ahogy valaki elõreindul, a többiek azonnal összezárnak mögötte, megtartva a kört.
Az alábbi kántálás megfelel a célnak, mert egyszerû, hatékony és az elmét szabadon hagyja.

MINDENKI:
Íí-evoé-íí

Bárki felajánlhat a tánc közben az "Istennek" egy égõ gyertyát, vagy más jelképes ajándékot, amely hitet és bizalmat jelképez. A Tánc ne legyen idõhöz kötve, de ha mindenki kész, a Fõpapnõ egy elõre megbeszélt jelet ad arra, hogy a tánc befejezodött. Ha bárki transzba esne, a Fõpapnõ odamegy segíteni, a többiek folytatják a táncot a kántálást abbahagyva.

A végén mindenki teljes csendben áll, míg a Fõpap a kezébe vesz egy égõ lámpást és a botot vagy stanget. Ezután háromszor körbejár ezekkel, majd bemutatja és átadja az elsõ witchnek, aki ugyanígy bemutatja a következõnek, majd odaadja.

A körben az utolsó visszaadja ezeket a Fõpapnak. Ezen mozdulatsor közben a witch meditáljon a Szaturnusz minden arcán: bölcsesség, öregkor, idõ, halál, tél, stb.

AMENNYIBEN ÚGY AKARJÁK, EZUTÁN VÉGZIK A MÁGIKUS MUNKÁT.

A Szolgáló megfújja a kürtöt, jelezvén a belsõ valóságból a külsõbe visszatérõ figyelmet.

FÕPAPNÕ:
Hosszú utat kell bejárnunk, de bízunk benned és az idõben, hogy elvisztek valódi beteljesülésünkhöz. Hogy bölccsé és türelmessé tesztek; a Koszmoszban való lehetõségünket kivárván.

FÕPAP:
Miért vártok? Az idõ mindig a MOST!

Mindenki egymás kezét fogva körbejár, az alábbi kántálással:

Te ki Földmély ura vagy,
Vágyunknak életet adj
Idõ, Erõ segítik
És a vágy megszületik
Szörnyû Isten, halld imánk,
Pálcád fényét vesd miránk
Hallj, gyermekeid vagyunk
Add meg, amit akarunk
Úgy legyen!

Mindenki Ötszörös Tisztelgést mutat be a Fõpapnak.

Fordította: Saddie LaMort