Patricia Crowther: A Beavatás (részletek)

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Ahhoz, hogy valakiből "witch" legyen, meg kell lennie benne a természetes vonzódásnak az Ősi Istenek imádata iránt. Olyan érzés ez, mely a szívből kap szárnyra, és biztos kézzel vezérel célod felé, éppúgy, mint ahogyan az az első boszorkányokkal történt meg évezredekkel ezelőtt.

Ilyen megközelítés szükségeltetik. Bármely más hozzáállás, mint a közönséges kíváncsiság, a mások feletti hatalomra való vágy, vagy az önös érdekekből történő, előnyszerzésre irányuló mágiahasználat csakis bukással és kiábrándulással végződik.

Az Ősi Istenek a Természet isteni erői mögött álló archetipikus képek. Ők az emberiség legrégebbi istenségei. Képeiket Európa-szerte festették meg barlangok sötét mélyén, mutatván, milyen nagy befolyásuk volt már az Idők Hajnalán is. ...

Ők voltak a Nagy Anyaistennő és az Agancsos Isten, szimbolizálva az élet két alapvető ikerhatalmát: férfit és nőt, fényt és sötétséget, pozitívat és negatívat, Napot és Holdat, és így tovább. Ezek de facto egymást kiegészítő erők a természetben és egymástól nem szétválaszthatóak. És mivel az Istenek a minden megtestesülés mögött rejlő isteni hatalom valódi képviselői, túlélték az ezredéveket, és örökkön léteznek tovább.

Sok más vallástól eltérően, ahol az istennel való kapcsolat imákon vagy meditáción keresztül teremthető meg, a Mesterség tanítása szerint a lélek fejlődése A Kerék Nyolc Ösvényén keresztül valósul meg. Ezen ösvények a Nyugati Misztériumhagyományok részei. A Nyugat és a Kelet élesen elhatárolódik egymástól. A keleti vallások azt tanítják, hogy önmagunkon belül kell keresni a megvilágosodást, s bár a Nyugat is használja ezen meditációs technikát, ez csak egy a Nyolc Ösvény közül. A nyugati elme kifelé tekint, és mások segítésén keresztül nyeri el a spirituális kegyelmet. ...

A Felébredés egyfajta sürgetéssel kezdődik, mely a lélek mélységeiből emelkedik fel. Az unalomból vagy a kétségbeesésből, mellyel minden emberi lény szembesül inkarnációja egy pontja során, a lélek jeladó fáklyája válik. ...

Sok életet kell végigélnünk, mire ráébredünk, hogy igazi énünknek magához kell ragadnia a kezdeményezést, és meg kell kezdenie harcát ki az Inkarnációk Körforgásából, mely a Felsőbb Én irányítása nélkül a végtelenségig folytatódhat. Miután e ráébredés megszületett bennünk, és kezdetét vette a küldetés, a lélek úton van az emberből istenné váláshoz. A Mesterség tekintetében bölcs dolog hiteles coventől beavatást kérni. Ez nem olyan könnyű, mint ahogyan hangzik, mivel a hiteles hívek nem akarnak megtéríteni senkit, s épp ezért nem hirdetik magukat. Hiszik, hogy ha egy személy őszinte és eléggé eltökélt abban a vágyában, hogy a Mesterséghez csatlakozzon, akkor előbb vagy utóbb kapcsolatot tudnak teremteni velük. ...

Vannak bizonyos körülmények, melyeknek be kell teljesülniük, mint többek között a tagok személyiségével való hasonlóság, széles olvasottság a téma terén, hajlandóság a várakozási időszak kitöltésére, mely többnyire egy év és egy nap. Ezek a körülmények mindenképp hitelesek; senki sem várhatja el, hogy gyorsan befogadják, de tudnia kell, hogy a witch-ek, akikkel találkozik, hasonló feltételekkel szembesültek korábban.

A witch-ek módszerei óvatosak, különösen ismeretlen emberekkel szemben. Végülis, ki fogadna házába egy idegent, hát még vezetné be azt a Misztériumok Templomába?

Ugyanilyen gondossággal kell eljárni, hogy olyan covent válassz, kiknek életstílusa, kultúrája és karaktere hasonló a sajátodhoz. De ha már egyszer létrejött a kapcsolat, van remény arra, hogy olyan csoportra lelj, ahol a feltételek mindkét oldalról teljesülnek.

Bár néhány coven köpenyeket visel, a Körben való munka hagyományos módja a sky-clad, avagy égbeöltözöttség. Mikor a Mesterségbe belépsz, úgy teszed azt, mint amikor megszülettél, ruhák és mindenféle kötelékek nélkül. Az első beavatás lényegében az új életbe való bevezetés. Az "Istennő Gyermekévé" válsz, megismered a Mesterség eszközeit, megtanulod a mágikus munka módszereit, és esküt teszel arra, hogy megtartod a Művészet titkait. Ennek a neve az Első Fokozat.

A Második Fokozat a megfelelő beavatás. Magába foglalja a szimbolikus halál és újjászületés koncepcióját, mikor új tudással felvértezve születsz újjá, s új mágikus személyiséggel. Általad választott új nevet adnak neked, mely szimbolizálja az átalakulást, s melyen ismerni fognak téged a Körön belül.

Ennek a misztériumjátéknak a drámája erősen beültetődik a tudattalan elmébe, és a fizikai síkon eljátszott misztérium megpecsételi a jövőt.

Mégsem feltételezhető, hogy az avatás és a tanítás által automatikusan "újjászületsz". Megmutatják az utat és felvérteznek tudással, de az utazás mindig magányos és igazi akaratod a töréspontig próba alá lesz vetve.

Bizonyos értelemben beavatást nyerni annyi, mint kihívni a Sorsot. Talpon kell maradni sodrása ellenében. ...

A Mesterségben a lélek megérti a létezés mélyebb szintjeit. Ez gyakorlatot igényel, ezért vannak a Mesterségnek fokozatai. A legmagasabb fokozat a misztériumok beteljesítése, ahol a rítus hódol "Az Ezüst Kerék Titka" előtt.

Az avatásban bizonyos "titkos szavak" is szerepet játszanak, melyek önmagukban keveset jelentenek, de rejtett értelmük nagyon is fontos és finoman előre "noszogatják" az avatottat az úton.

A Mesterség szimbóluma a pentagram avagy ötágú csillag. Igen ősi eredetű és számos ezoterikus közösség használja; tökéletes geometriai alakzat, mely számos értelemmel bír. Elsődlegesen, a négy csúcs jelenti a Négy Elemet (Föld, Víz, Tűz és Levegő), valamint a Szellemet (az Elme uralmát az Anyag felett); egyúttal az öt fő bolygót, melyek Szaturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz és Merkúr. A pentagram feletti, felfelé forduló háromszög különleges jelentőséggel bír a Mesterség számára. Szimbolizálja a Napot és a Holdat (férfit és nőt), az élet ikererőit, legfelső pontja pedig az Isteniség, melyből minden más származik.

Ez az avatott célja: hogy teljesen önálló létezővé váljon, ki ura az elemeknek a Természetben és önmagán belül, és a Mikrokozmosz Csillagává válik, mely megérinti a Makrokozmoszt.

Most már érthetővé válik, hogy a fizikai jármű a lélek háza, és a valódi beavatás ennek egyedi struktúráján keresztül zajlik. A lélek belép a testbe, hogy alávesse magát a földi élet tapasztalatainak, s mikor a Misztériumok Kapui kitárulnak, a lélek felébred, s a tudatot elárasztják a múlt emlékei és a valós jövő tudása. ...

A rituálé szándéka az élvezet és eksztázis állapotába jutás. A tudatosság középpontjának felemelése a cél. Ez az eksztázis nem ugyanaz, mint amit a szexuális beteljesülés hoz. Ez a lélek élménye, és nem igazán írható le szavakkal. Sokféle út létezik, mellyel ez az állapot elérhető, úgy mint a zene vagy a tánc használata, hívások és kántálások.

Szükséges, hogy ápoljuk, sőt még inkább, felébresszük magunkban a fiatalság szellemét, hogy gyermekivé - nem gyerekessé - váljunk, így közelítvén meg ezeket a módszereket, mivel nélkülük bármiféle előrehaladás (kivéve az intellektuális megközelítést), jószerével lehetetlen.

Fordította: Osara LaMort