"És ez Pán komédiája, melyet éjjelente játszanak a sűrű erdőben... és ez a rituálé szíve, melyet elvégeztek
az Adeptusok Boltíve alatt, mely a Barlangok Hegyében rejtezik, Abiegnus Szent Hegyén."

Publikációk

Osara LaMort: Napút az istenekhez
Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata

Megjelent 2003-ban a Tuan kiadó gondozásában.

"Szerzőnk könyvében a mai világ ismeretanyagával gazdagodva repíti vissza az olvasót Egyiptom évezredekkel ezelőtt virágzó korába. Salamon hetes pecsétjéhez hasonlóan egy kicsit magasabbról, egy külső nézőpontból bölcsen tekint az egyiptomi hitvilágra és mágikus kultúrára, sok esetben összehasonlítva azt más mitológiák és mágikus rendszerek odaillő részeivel. Aprólékos részletességgel ismertet valódi egyiptomi mágikus rítusokat."

Osara és Saddie LaMort: A Fenevad mágiája
Aleister Crowley mágikus életműve

Megjelent 2005-ben a Tuan kiadó gondozásában.

"E könyv célja a legendák, babonák mögé nyúlva, lerántva róla a misztikum és a mítoszok fátylát, bemutatni Crowleyt, az embert és a mágust; valamint mindazt a félelmetes, óriási, mágikus tudást, amivel rendelkezett. Igyekeztünk olyan könyvet a kedves olvasó kezébe adni, mely nem csak egy aspektusból vizsgálja a mágus életművét, hanem teljes és átfogó - egyfajta Crowley-enciklopédia. Igyekszünk bemutatni életét és mágiáját a maga teljes valójában."

Előszó Charles Godfrey Leland: Aradia, avagy a boszorkányok evenagéliuma című művéhez

Megjelent 2005-ben a Hermit kiadó gondozásában.

"Az Aradia, avagy a Boszorkányok Evangéliuma a toscana-i "vecchia religione", régi vallás legendáit és varázslatait foglalja magába. Gyűjtője, Charles G. Leland képzett néprajzkutató, és a legendák világában kiválóan otthon van, ugyanakkor mentes mindazon álszent miszticizmustól, mely a New Age felbukkanásával ragályként terjedt el az "ezoterikus" írók körében."

Rendszeres cikkek az Árnyak magazinban
Megjelenik 1998 óta a Berkano Wicca Tradíció gondozásában.

"Az újság a beavatottaknak szól, nem csak Wiccáknak - azoknak, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak. Nem fizikai beavatásra gondolunk, hanem afféle szellemi közösségre, amely magába foglalja mindazokat, akik az Úton járnak."

A démonikus ösvény nagymestere - könyvfordítás
Megjelent 2020-ban a a blogspot.com oldalon.

"A Démonikus ösvény nagymestere egy kínai homoerotikus webregény, melyet 2015. október 31. és 2016. március 1. között tett közzé írója, Mo Xiang Tong Xiu. Műfaja szerint Xianxia regény, egyfajta speciális fantasy műfaj, melyben a kínai mitológia, a taoizmus, a buddhizmus, a kínai harcművészetek és a hagyományos keleti orvoslás elemei keverednek egymással. Fő antagonistája s egyúttal némiképp narrátora is maga a címszereplő, Wei WuXian, ki szörnyű halált halt erkölcstelen és elferdült harcművészetének gyakorlása eredményeképp. Sok évvel később azonban új esélyt kap, hogy napfényre kerüljön az igazság a tragikus események mögött, és megtalálhassa a boldogságot: az igaz szerelmet. Ebből a regényből készült a népszerű Untamed sorozat, melyet jelenleg a Netflix is bemutat."