Főoldal Bemutatkozás Mágia Művészet Publikációk Berkano Wicca Tradíció Árnyak magazin


Publikációk

Osara LaMort: Napút az istenekhez
Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata

Megjelent 2003-ban a Tuan kiadó gondozásában.

"Szerzőnk könyvében a mai világ ismeretanyagával gazdagodva repíti vissza az olvasót Egyiptom évezredekkel ezelőtt virágzó korába. Salamon hetes pecsétjéhez hasonlóan egy kicsit magasabbról, egy külső nézőpontból bölcsen tekint az egyiptomi hitvilágra és mágikus kultúrára, sok esetben összehasonlítva azt más mitológiák és mágikus rendszerek odaillő részeivel. Aprólékos részletességgel ismertet valódi egyiptomi mágikus rítusokat."
Osara és Saddie LaMort: A Fenevad mágiája
Aleister Crowley mágikus életműve

Megjelent 2005-ben a Tuan kiadó gondozásában.

"E könyv célja a legendák, babonák mögé nyúlva, lerántva róla a misztikum és a mítoszok fátylát, bemutatni Crowleyt, az embert és a mágust; valamint mindazt a félelmetes, óriási, mágikus tudást, amivel rendelkezett. Igyekeztünk olyan könyvet a kedves olvasó kezébe adni, mely nem csak egy aspektusból vizsgálja a mágus életművét, hanem teljes és átfogó - egyfajta Crowley-enciklopédia. Igyekszünk bemutatni életét és mágiáját a maga teljes valójában."
Előszó Charles Godfrey Leland: Aradia, avagy a boszorkányok evenagéliuma című könyvéhez

Megjelent 2005-ben a Hermit kiadó gondozásában.

"Az Aradia, avagy a Boszorkányok Evangéliuma a toscana-i „vecchia religione”, régi vallás legendáit és varázslatait foglalja magába. Gyűjtője, Charles G. Leland képzett néprajzkutató, és a legendák világában kiválóan otthon van, ugyanakkor mentes mindazon álszent miszticizmustól, mely a New Age felbukkanásával ragályként terjedt el az „ezoterikus” írók körében."
Rendszeres cikkek az Árnyak magazinban

Megjelenik 1998 óta évente 8 alkalommal a Berkano Wicca Tradíció gondozásában.

"Az újság a beavatottaknak szól, nem csak Wiccáknak - azoknak, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak. Nem fizikai beavatásra gondolunk, hanem afféle szellemi közösségre, amely magába foglalja mindazokat, akik az Úton járnak.
Az Árnyak a Berkano Wicca tradíció kiadványa, 1998. januárja óta létezik, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az eredeti, nyomtatott verziót hamarosan felváltotta az internetes magazin, a havi rendszeres megjelenésről pedig átváltottunk évi nyolc, az évkör nyolc ünnepéhez igazodó megjelenésre. "