J.B. Andrews: Nápolyi boszorkányság

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

J.B. Andrews néprajzkutató egy igen érdekes cikket jelentetett meg a nápolyi boszorkányságról 1897-ben (Folk-Lore magazin, Vol. III. március, 1897 No 1), melynek teljes fordítását itt közöljük. Én nagyon szórakoztatónak és érdekesnek találtam a cikket, még úgy is, hogy tele van babonatikus félreértelmezésekkel. Kellemes olvasgatást!

"Dél-Olaszország hosszú évszázadok óta a boszorkányok kedvelt területe; a félsziget minden részéről érkeznek erre a vidékre, hogy részt vegyenek a Benevento diófája alatt tartandó Nagy Gyűlésen (a Benevento síkság a hagyományok szerint a boszorkányok kedvenc gyülekezőhelye volt - a fordító), sőt még távoli földekről is érkeznek, mert hírneve messze elterjedt a mantonai tradicióban. Ezt a fát i.sz. 660-ban pusztította el Szent Barbato, Romualdo herceg uralkodása idején, hogy véget vessen a pogány babonaságnak. Benevento-t korábban Malevento néven ismerték, ez fontos lehet.

(Benandanti - "jól járók" névvel illették azokat a boszorkányokat, akik nem nevezhetőek sem jónak, sem gonosznak, de képesek elhárítani a gonoszságot és rontást. Számos források szerint a Benandanti egy teljes kultusz volt, mely a termékenység köré összpontosult. Malandanti - "gonoszul járók" névvel pedig azokat illették, akik ártottak az embereknek. A "ben-" itt is, mint a Benevento szóban a "jó"-t jelenti, míg a "mal-" a rosszat, gonoszat, ez utóbbiból származik a maleficia - gonoszság is, melyet szintén gyakorta alkalmaztak boszorkányokra a középkorban. Fontos mindezeket megértenünk, hogy lássuk, miért emeli ki Andrews a helységneveket ennyire: Benvento jelentése "jó szél", Malvento: "rossz szél". - a forditó)

A fa pontos helyét nem ismerjük, sot, még létét is kétségbevonják egyesek; de a boszorkányok a mai napig úgy tartják, hogy pontosan azon a helyen gyülekeznek, ahol a fa valaha nőtt. A nápolyi és camorrai boszorkányoknak saját, okkult vallásuk és önkormányzatuk van; néhányan még azért is hozzájuk fordulnak, hogy megítéljék, a hivatalos szervek mit tehetnek és mit nem. Mint ahogyan hasonló esetekben gyakorta megtörténik, a camorraiak igencsak félik a boszorkányokat. Léteznek varázslók is, de mint máshol, úgy itt is sokkal ritkábbak; a szokványos magyarázat szerint problémásabb számukra a repülés, mivel nehezebbek, mint a boszorkányok.

Úgy tartják, hogy az ördög, mivel férfi, inkább az asszonyokat kedveli; ők sokkal kedvesebbek számára, s időnként még el is csábítják őt. A Mesterségnek léteznek különleges formái is, melyeket csak néhány kiemelt adeptus űzhet, ezek a földdel és az éggel kapcsolatosak. Az előbbi nagyon ritka, szinte bármely boszorkány képes azonban szolgáltatások nyújtására a tengerek mellett élő népek számára, úgy mint a jó halfogás biztosítása vagy a viharok elháritása. Azok lesznek született boszorkányok, akik karácsony estéjén, vagy Szent Pál megtérésének ünnepén születtek. Továbbá, bárki megidézi az ördögöt karácsony estéjén egy tükör előtt, boszorkánnyá válhat.

De önmagában a módszerekről kapott tanítás is elegendő lehet; általában anyák tanítják leányaikat, de nem kizárólagosan; bárki megtanulhatja a Mesterséget, még az is, aki csak egyetlen ráolvasást ismer, hasznát veheti annak. Amikor egy új boszorkány befejezi a képzését, a két asszony megnyit egy-egy vénát a karjában, összevegyítik vérüket, majd ezzel az idősebb boszorkány a kereszt jelét rajzolja tanitványának jobb combja alá, mondván: "Croce, croce, sciagurata sono." ("Kereszt, kereszt, szerencsétlen vagyok.") Nincs látható jel, ami alapján felismerhetőek, de ők felismerik egymást, ha a másik szemébe néznek; akkor az, ki először távozik, kimutatja tiszteletét a másik felé úgy, hogy bal kézzel annak bal vállára üt, és azt mondja: "Me ne vo." ("Megyek.") Az ördög, fizetségül a hatalomért, melyet ad, megkapja a boszorkány lelkét, és mindazok lelkét is, akit a boszorkány még szerez neki; hűségének bizonyítékaként a boszorkánynak gúnyolnia kell a keresztény vallást, és lábbal kell tapodnia a szentségeket. De a boszorkány mindig megpróbálja átverni az ördögöt, és megmenteni lelkét halála órájában. Misére kezd járni, szentképekkel tölti meg szobáját, melyek jelenlétében nem képes a varázslásra. Amikor haldoklik, papért küldet, és minden eszközét odaadja neki, hogy égesse el azokat, majd meggyónja bűneit, és bűnbocsánatot nyer. Társai megpróbálják megmenteni a legbecsesebb tárgyakat a tűzből. Léteznek olyan bűnök is, melyekre nem létezik bocsánat, mint például a gyilkosság, vagy egy ember púpossá tétele. A sok ördög közül a legfőbb neve Satanasso.

Különösen gonosz a Diavolo Zoppo (a sánta ördög), ki büszke, erőszakos és áruló; sok szeretőt is követel magának. A többiek Lucibello, Lurdinino, Quisisizio, Turbionone, Scartellato, és Baldassare. Segítségük megidézhető, és jelen vannak a gyűlésen. A boszorkányok a levegőben szállnak a találkozóra, gyakran lóháton. Hogy képesek legyenek repülni, miután teljesen levetkőztek és leengedték hajukat, kicsivel éjfél előtt egy elhagyott helyre kell menniük, ahol nincsenek szem előtt, és nincs a közelükben semmilyen szent tárgy. Tilos meglátni őket, de nem tilos beszélni velük. Majd megkenik testüket a következő összetételű keverékkel - a mennyiségek változhatnak a boszorkány testsúlyától függően - : tiz fontnyi borpárlat, fél fontnyi Szaturnusz sója, fél fontnyi Dragerio, melyet előzőleg négy órán át letakart edényben tároltak. Majd ezt mondják: "Sotto I'acqua e sotto il vento, sotto il noce di Benevento, Lucibello portami dove debbo andare", és ezzel elrepülnek. (A varázsige durva forditása: "Víz alatt és szél alatt, Benvento diói alatt, Lucibello odavisz engem, ahová mennem kell." Nagyon hasonló varázsige található Calvino olasz népmeséjében, "A gőgös herceg"-ben is: "Szél fölött és tenger fölött vigyél engem a régi Benvento diófájához." - a forditó)

A találkozókra éjfélkor kerül sor, amikor a boszorkányok táncolnak és gyűléseznek, Szinte mindenki, aki megpillantja őket, valamilyen csodát tapasztal; egy púpos egyszer igy szabadult meg a púpjától. Amikor hallotta őket, hogy énekelve ismétlik a "Sabato e Domenica"-t ("szombat és vasárnap"), hozzátette: "E Giovedi morzillo" ("és húshagyó kedd"), mely szintén kedvelt napja a boszorkányságnak, csakúgy, mint a szombat. Ez a történet széles körben elterjedt Európában.

Elengedhetetlen azonban, hogy a boszorkányok hazatérjenek még hajnal előtt: Ha ez az óra eltelt, leesnek a magasból és szörnyethalnak. Úgy tartják, találtak néhány halott, meztelen nőt Nápoly utcáin kora reggel. Útjuk közben sem folyóvíz, sem keresztút fölött nem képesek áthaladni, muszáj megkerülniük ezeket. Állatokká tudnak változni, különösen fekete macskává, de nem tudnak semmilyen lélektelen testté válni. Szél azonban lehet belőlük, s így be tudnak hatolni a házakba, hogy elvigyenek valakit azért, hogy átváltoztassák, vagy bármi más gonosz dolgot műveljenek vele. De ha amig a házban tartózkodik, a boszorkányt megragadják a hajánál fogva, és úgy tartják, míg el nem jő a hajnal, akkor meghal; de ha arra a kérdésére, hogy "mit tartasz a kezedben?", az a válasz, hogy "a hajadnál fogva tartalak téged", akkor azt válaszolja: "és úgy siklok ki kezed közül, mint az angolna", majd elmenekül. Amikor belép a boszorkány egy házba, azt kell mondania: "Io entro in questa casa come vento per pigliarmi questo figlio, e a I'ora in cut me lo rubo, dev' essere presente anche la morte." ("Belépek ebbe a házba ím, akár a szél, hogy megragadjam ezt a kisfiút, és ahhoz, hogy ellopjam, a halálnak is jelen kell lennie." Ha át akarja változtatni a személyt, azt mondja: "Io non sono cristiano, sono animale e sono eretico, e dopo di avere ereticato, ho fatto diventare questa donna (uomo o fan-ciullo) animale, ed io divento piu animale di questa donna." ("Nem vagyok keresztény, állati vagyok és eretnek, s miután eretnekké váltam, átváltoztattam ezt a nőt (férfit vagy gyerekecskét), és én sokkal állatiasabb vagyok, mint ez a nő.") Az ágy mellett ezt mondja: "Io sono venuto per forza del demonio, il diavolo mi ha portato su di un cavallo, e come diavolo, e non come cristiano, io mi ho preso questa donna." ("Az ördög hatalma által jöttem, az ördög hozott engem egy lovon, és mint ördögi, és nem mint keresztény, én most megkapom ezt a nőt

Segítségüket vitákban is igénybe veszik. A camorraiak és a verekedős legények hozzájuk viszik fegyvereiket, hogy tegyék legyőzhetetlenné őket. Ha egy boszorkány jelen van a küzdelemnél, el tudja háritani az ütéseket, vagy meg is állithatja a harcot azzal, hogy az orra alatt azt mormogja: "Ferma, ferma, arma feroce, come Gesu` fermo la croce, come il prete all' altare, I'ostia in bocca ed il calice in mano." ("Megállj, megállj, éles fegyver, ahogy Jézus állt meg a kereszt előtt, mint ahogy a pap az oltár előtt, ostyával szájában és kehellyel a kezében.")

A boszorkányokat gyakran keresik meg azzal, hogy rendezzék a problémákat szerelmi és házastársi viszonyokban, és hogy helyreállitsák a szeretetet szülők és gyerekek között. Két eszközük az "acqua della concordia" és az "acqua della discordia." (Az "egyetértés vize" és a "káosz vize" - valamiféle bájitalok lehettek. - a fordító) Hogy visszahozza a hűtlen szeretőt, a boszorkány éjjel kimegy a temetőbe, körmeivel kiássa egy bérgyilkos sírját, bal kézzel levágja a holt gyűrűsujjának három ujjpercét, majd porrá töri egy bronz mozsárban, és elkeveri "acqua benedetta senza morti"-val (szó szerint: "halálozás nélküli szenteltvíz"), melyet a gyógyszerésztől vesz. A szeretőnek végig kell ezzel a vízzel locsolnia az utat maga és kedvese háza között, és ettől visszatér a másik hozzá.

Egy másik, igen erős por készithető abból, amit egy halott pap bal felkarcsontjából faragnak le; a port azután kisebb részekre kell osztani, és a boszorkány megfizeti a templomszolgát, hogy rejtse el az oltáron a mise során. Amikor a pap azt mondja: "Cristo eleison" ("Krisztus, kegyelmezz"), a boszorkánynak azt kell mormolnia: "Cristo non eleison" ("Krisztus, ne kegyelmezz"). Egy boszorkány mutatott nekem egy ilyen csontot; ötven frankért adta el egy templomszolga. A boszorkány anyjáé volt, ki maga is boszorkánykodott, és azon tárgyak egyike volt, melyeket a papnak adott, mikor haldoklott, hogy égesse el, de sikerült ellopni. Mindenképp a bal felkarcsontnak kell lennie, mert "a jobbat arra használta a pap, hogy áldást osszon vele".

Lehetséges szeretőt szerezni a következő módon is: a boszorkány pontban éjfélkor bal kézzel megragadja a szoba ajtaját vagy az ajtó zárját, gyorsan becsapja egymás után háromszor, majd bal lábbal erősen belerúg az ajtóba, szintén háromszor. Ezt a műveletet három alkalommal kell megismételnie; végül a zár erőszakkal bezárul. Minden alkalommal, amikor becsapja az ajtót, azt kell mondania: "Porta, che vai e vient" ("Ajtó, mi megy és jön"), majd az utolsó alkalommal: "Prendilo, Diavolo, e non lo trattieni; giacche` set il Diavolo Zoppo, portami N-- o vivo o morto." ("Téged foglak, Ördög, és nem azt tartom; fogja meg a Sánta Ördög, és hozza el nekem xy-t élve vagy halva.")

Hogy megakadályozza, hogy szeretője mást szeressen, a boszorkánynak egy fal elé kell állnia úgy, hogy árnyéka ráessen a falra; beszéljen az árnyékhoz, mintha a szeretője lenne, mondván: "Buona sera, ombricciuola mia, buona sera a me e buona sera a te; avanti a N--- tutte brutte figure, ed io bella come una luna." ("Jó estét, kedvesem, jó estét nekem és jó estét neked; menjen xy-ra minden csúnya forma, s én szép legyek, akár a hold.") Amikor magáról beszél, érintse meg saját mellét; amikor szeretőjéhez, akkor az árnyékot; amikor azt mondja, "szép", érintse meg saját arcát, amikor a holdat emliti, akkor pedig a falat.

A boszorkányok felvállalják, hogy megbüntessék a hűtlenkedőket. Három kötelet készitenek el csomókkal, egy fekete kötelet a fejnek, vöröset a szívnek, fehéret a nemi szerveknek. Hogy fájdalmat okozzanak a fejben, kezükbe veszik a fekete kötelet, egy csillagra néznek, és azt mondják: "Stella una, stella due, stella tre, stella quattro, io le cervella di N-- attacco, glide attacco tanto forte, che per me possa prendere la morte." ("Egy csillag, két csillag, három csillag, négy csillag, én, ki támadom xy agyát, olyan erősen siklik a támadás, hogy még halált is hozhat nekem.") Ezt ötször kell elismételni a boszorkány ajtaja előtt. A szívnek ezt kell mondani: "Buona sera, buona sera, N-- mio, dove e` stato? Diavolo da me non e` accostato; diavolo, tu questa sera me lo devi chiamare e qui me lo devi portare." ("Jó estét, jó estét, én xy-om, hogy vagy? Az ördög hozzám nem közeledett; ördög, ez estén neked hivnod kell őt hozzám, és idehoznod őt nekem.") A fehér kötéllel a kézben azt kell mondani: "Diavolo, to in mano ho questo laccio; to gli lego cieco, da nessuno possa f/--e ed impregnare; solo a questa f-a possa adorare." ("Ördög, kezemben tartom ezt a csapdát, megkötöm a vakot, hogy senki se tudja xy-t befolyásolni, csak ezt tudja szeretni.") Amikor a ráolvasás befejeződik, a kötelet a boszorkánynak magán kell viselnie úgy, hogy a csomók szorosak maradjanak, mert ha kioldódnak, akkor megtörik a varázs.

Hasonló célt szolgálhat egy citrom, narancs, vagy akár egy krumpli is, különböző színű tűkkel és szögekkel megszúrkálva. A tűket és szögeket éjfélkor kell beleszúrni a szabad ég alatt, mélyen vagy csak a felszínébe, attól függően, hogy mekkora az okozni kívánt kár. Minden tű beszúrása közben a következőket kell mondani: "Stella, stella, delle fore fore, diavolo quattro, diavolo nove, io questa spilla in testa a N--- inchiodo, gliela inchiodo tanto forte che per me ne deve prendere la morte." ("Csillag, csillag, a legelső, legelső, négy ördög, kilenc ördög, én beleszúrom ezt a tűt xy fejébe körömmel, bele körömmel olyan erősen, hogy az nekem még halált is hozhat.") Azután némelyik tűt körül kell tekerni egy kötéllel, melyet a boszorkány titkon épp erre a különleges célra vásárolt, úgy, hogy nem fogadta el érte a visszajáró aprót; ha ilyenkor az eladó visszahívja őt, azt kell mondania neki, hogy bolond. Amikor megcsomózza a kötelet, a következőt kell mondania: "Diavolo Zoppo, io metto questa spilla in testa di N-- vivo o morto." ("Sánta Ördög, beleteszem ezt a tűt xy fejébe, élve vagy halva.") Ezután a tárgyat el kell rejteni, hogy fel ne bomoljon a bűbáj, mégpedig úgy, hogy vagy egy csatornába, vagy a tengerbe dobják. Állatok feje, szíve vagy mája szintén használatos, kakas feje a férfiaknak, vagy tyúk feje a nőknek.

Hogy álmatlanságot okozzon a hűtlen szeretőnek, a nőnek teljesen meztelenül kell ágyba feküdnie, megragadnia ingének bal ujját, és azt mondania: "Rissa, rissa, diavolo, io mi vendo questa camicia, non me la vendo per denaro. Pulci, cimici, piattole e tafani e I'ortica campaiuola, da N-- ve ne andate, ed allora pace fossa trovare, quando questa camicia si viene a prendere." ("Harcolj, harcolj, ördög, eladom ezt az inget, nem pénzért adom el. Bolhák, poloskák, tetvek és böglyök és csalán, xy, menj oda, és akkor találtatik béke, mikor ez az inget felveszi.") Ezután tegye az inget az ágy közepére, álljon az ágy lábához, keresztezze karjait az ágyon, és forgassa meg karjait négyszer úgy, hogy az utolsó alkalom után tenyerei felfelé nézzenek, miközben ezt mondja: "Il letto di N-- non Io vedo, non Io so. Ai piedi ci metto due candelieri, alia testa ci metto un capo di morte, nel mezzo due spine di Cristo. Diavolo, per me si ha da volt are, spesso e tan to deve volt are forte, che per me deve pigliare la morte." ("xy ágya, nem látom, nem tudom. A lábához két gyertyát teszünk, a fejéhez egy holtnak fejét, a középére Krisztus két tövisét. Ördög, nekem ennek meg kell fordulnia, azonnal, és olyan erősen kell fordulnia, hogy lehetséges legyen megragadnom a halált.") Ezután anélkül, hogy tovább akár egy szót is szólna, le kell feküdnie, különben sok szenvedést okoz saját magának.

Hogy eltérítse a férjet annak szeretőjétől, a feleség menjen mezítláb, kibontott hajjal egy keresztútra, ahol vegyen fel egy kavicsot, és tegye a bal hónaljába, miközben ezt mondja: "Mi calo a terra e pietra piglio, tra M-- e N-- un grande scompiglio, e si vogliono acquie-tare, quando questa pietra qui sotto si viene a pigliare." ("Földre és kőre nézek, nagy örvényre x és y között, és az akkor csitul el, mikor ez a kő itt megfordul.") Ugyanezt kell megtennie egy második keresztútnál is, ahol a kavicsot a jobb hónalja alá teszi; majd a harmadiknál tegye a kavicsot az álla és a melle közé. Térjen haza és dobja a kavicsokat az emésztőgödörbe, hogy senki ne férhessen hozzájuk, és mondja: "M-- allora con N-- fossa tu parlare, quando queste tre pietre qui dentro viene a pigliare." ("x és y, akkor fognak beszélni, mikor ez a három kő it megfordul.")

Hogy magához vonzzon egy szeretőt, a boszorkánynak csomózott kötéllel körbetekert mágnest kell magán viselnie. De sokkal inkább ajánlottak a mestruációs vért vagy spermát tartalmazó sütemények. Egy lakat szintén azt a célt szolgálja, hogy egy személyt akaratához hajítson a boszorkány. Miközben kinyitja, mondja ezt: "N--- di lontano ti vedo, da vicino ti saluto, ti chiudo e non ti sciolgo, se non farai tutta la mia voglia.'" ("xy, távolról látlak téged, a messzeségből üdvözöllek, bezárlak és nem eresztelek, ha nem teszel mindent az én akaratom szerint.") Majd zárja be a lakatot, tekerjen köré egy megcsomózott kötelet, és tartsa biztonságos helyen. Még az is lehetséges, hogy a varázslat megkerülje a szent medálok vagy más, áldott tárgyak nyújtotta védelmet, különösen akkor, ha a boszorkány szert tud tenni a személy valamely birtoktárgyára - egy darabka bőrére, körmére, vagy ruhájára; emellett, négy vagy öt boszorkány együttműködése szükségeltetik. Együtt énekelnek, miközben az egyik azt mondja: "Tu gli I'hai fatta, to gli la leva" ("Megtetted, emeld meg"), a másik pedig ráfeleli: "Tu gli la fai, e non gli la nego." ("Megteszed, és ne tagadd.")

A boszorkányok varázslatokat is képesek megtörni. Ha egy férfit valaki impotenssé tett, akkor ágya alá ollóval átszúrt szitát helyeznek, majd a boszorkány a cipőit is odateszi keresztben; majd magához vesz egy medálok és más szentelt tárgyak nélküli rózsafűzért, és megmosatlan gyógyfüvekkel telt zacskót, majd eltépi a zacskót, és kiszórja tartalmát a földön, miközben ezt mondja: "Come io sciolgo questo mazzo, cost sciolgo questo c-o." ("Ahogyan kioldom ezt a zacskót, úgy eresztem el az átkot.")

Néha mezítelen boszorkányok táncolnak a beteg ágya körül, olyasféleképp, mint Ceylon ördögi táncai, mindkettő arra való, hogy meggyógyítsa a betegséget. Három vagy öt boszorkánynak kell jelen lennie; ha öt, akkor egy hátul marad, és egy-egy áll az ágy minden sarkánál, köteleket tartanak maguk között, melyek átlósan kereszteződnek az ágy fölött, majd táncolnak és énekelnek: "Tit git I'hai fatta, ed io gli la tolgo" ("Én rátettem, én elveszem."), miközben körbejárják az ágyat. Amikor csak három boszorkány van jelen, akkor az ágy lábának bal sarka üres marad, a kötelet pedig oldalirányban tartják. Minden betegséget meggyógyítanak, mind gyógynövényekkel, mind mágiával, még szent tárgyakat is használnak. Fertőzés ellen igen javallottak Szent Anastasio medáljai; ezek a leghatékonyabb amulettek a szemmelverés ellen, csakúgy, mint a vetélők és a jól ismert szarvak.

A boszorkányok nem képesek szemmelverni, de el tudják azt hárítani. Jó védelmet biztosít a testen hordva egy zacskó só; de a nápolyiak szerint hatástalan a boszorkánysággal szemben, ellentétben néhány más hely hitével. Arra egy kis zsáknyi homok ajánlott, mivel a boszorkánynak minden egyes szemet meg kell számolnia, mielőtt varázslatát elvégezhetné, s így a hatalmára kijelölt idő lejár. Szintén ajánlott boszorkányság ellen a három szöggel átdöfött fésű, melyet a ház ajtaja mögé kell rejteni, csakúgy, mint a lópatkót. A boszorkányok le tudják csendesíteni, ártalmatlanná tudják tenni a vihart, ha ezt mondják nyitott ablak előtt: "Ferma, ferma, tuono, come Gesu` fermo I'uomo, e come quello schifoso prete all' altare, con ostia in bocca ed il calice in mano". (""Szűnj meg, szűnj meg, vihar, ahogy Jézus megszűnt férfinak lenni, s ahogy ez a koszos pap is az oltárnál, ostyával a szájában és kehellyel a kezében.")

A boszorkányság hatástalan szerdánként, húsvét hete alatt, és - ellentétben azzal, amit néhány más országban hisznek - Keresztelő Szent János napjának estéjén. Úgy hiszik, hogy éjfélkor Herodiadét lehet látni az égen, lángnyelvekkel övezve, és két hang hallatszik: "Mamma, mamma, perche` lo dicesti?" "Figlia, figlia, perche' lo facesti?" ("Anya, anya, miért mondtad?" "Lányom, lányom, miért tetted?")

(Herodiade Heródiás másik elnevezése. Az éjszakai égbolton lovagoló női szellemekre számos elnevezés létezik Európa-szerte: Holda, Hollen, Habondia, Noctiluca, Bensozia és egyebek. A X. században íródott Canon Episcopi Dianát nevezi meg e csoport vezetőjének. Herodiast kapcsolatba hozták Diana éjszakai repülésével és vadászatával. A két mondat arra a bibliai történetre utal, amikor Herodias lánya Heródestől Keresztelő Szent János fejét kérte anyja nevében. Herodiade másik, olasz névalakja az Erodiade. - a fordító.)

A vérfarkas is ismert, de nem mint a boszorkányok teremtménye. Ez a karácsonykor élve született férfiakra ható átok; megismerszenek ezek körmeik hosszúságáról. Az átok éjjel ragadja el őket; négy lábon futnak és próbálnak másokat megharapni, de megőrzik emberi alakjukat. Ha megsérülnek annyira, hogy vért is vesztenek, akkor az őrület megszűnik. A karácsony estéjén született lányok nem szűzek.

Ezen előbbi információkat nápolyi boszorkányok szolgáltatták nemrégiben. Amikor megkérdezték tőlük, milyen könyveket használtak, azt válaszolták, semmilyet, tudásuk teljes egészében a hagyományra alapszik. A ráolvasások, melyek gyakran verses formát öltenek, idővel olyan sokat sérültek, hogy jobbnak tűnik nem kísérletezni velük. Mégis, nagy fontosságot tulajdonítanak a varázsigék pontos elismétlésének. Mutattak nekem egy sebhelyes nyelvet, mint egy hiba következményét.

Néhány, fentebb említett, boszorkánysággal kapcsolatos tárgy be lett mutatva a Társaságnak, hogy esetleg a Cambridge-i Múzeumban legyenek elhelyezve.

Sokkal tartozom Luigi Molinaro del Chiaro úrnak Nápolyból segítségéért, aki a Giambattista Basile lap alapítója, melyet oly nagyra becsültek az olasz hagyományok amatőrjei. Sajnos a lap már nem létezik."

Fordította: Osara LaMort