J.B. Andrews: Nápolyi boszorkányság

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

J.B. Andrews néprajzkutató egy igen érdekes cikket jelentetett meg a nápolyi boszorkányságról 1897-ben (Folk-Lore magazin, Vol. III. március, 1897 No 1), melynek teljes fordítását itt közöljük. Én nagyon szórakoztatónak és érdekesnek találtam a cikket, még úgy is, hogy tele van babonatikus félreértelmezésekkel. Kellemes olvasgatást!

"Dél-Olaszország hosszú évszázadok óta a boszorkányok kedvelt területe; a félsziget minden részérõl érkeznek erre a vidékre, hogy részt vegyenek a Benevento diófája alatt tartandó Nagy Gyûlésen (a Benevento síkság a hagyományok szerint a boszorkányok kedvenc gyülekezõhelye volt - a fordító), sõt még távoli földekrõl is érkeznek, mert hírneve messze elterjedt a mantonai tradicióban. Ezt a fát i.sz. 660-ban pusztította el Szent Barbato, Romualdo herceg uralkodása idején, hogy véget vessen a pogány babonaságnak. Benevento-t korábban Malevento néven ismerték, ez fontos lehet.

(Benandanti - "jól járók" névvel illették azokat a boszorkányokat, akik nem nevezhetõek sem jónak, sem gonosznak, de képesek elhárítani a gonoszságot és rontást. Számos források szerint a Benandanti egy teljes kultusz volt, mely a termékenység köré összpontosult. Malandanti - "gonoszul járók" névvel pedig azokat illették, akik ártottak az embereknek. A "ben-" itt is, mint a Benevento szóban a "jó"-t jelenti, míg a "mal-" a rosszat, gonoszat, ez utóbbiból származik a maleficia - gonoszság is, melyet szintén gyakorta alkalmaztak boszorkányokra a középkorban. Fontos mindezeket megértenünk, hogy lássuk, miért emeli ki Andrews a helységneveket ennyire: Benvento jelentése "jó szél", Malvento: "rossz szél". - a forditó)

A fa pontos helyét nem ismerjük, sot, még létét is kétségbevonják egyesek; de a boszorkányok a mai napig úgy tartják, hogy pontosan azon a helyen gyülekeznek, ahol a fa valaha nõtt. A nápolyi és camorrai boszorkányoknak saját, okkult vallásuk és önkormányzatuk van; néhányan még azért is hozzájuk fordulnak, hogy megítéljék, a hivatalos szervek mit tehetnek és mit nem. Mint ahogyan hasonló esetekben gyakorta megtörténik, a camorraiak igencsak félik a boszorkányokat. Léteznek varázslók is, de mint máshol, úgy itt is sokkal ritkábbak; a szokványos magyarázat szerint problémásabb számukra a repülés, mivel nehezebbek, mint a boszorkányok.

Úgy tartják, hogy az ördög, mivel férfi, inkább az asszonyokat kedveli; õk sokkal kedvesebbek számára, s idõnként még el is csábítják õt. A Mesterségnek léteznek különleges formái is, melyeket csak néhány kiemelt adeptus ûzhet, ezek a földdel és az éggel kapcsolatosak. Az elõbbi nagyon ritka, szinte bármely boszorkány képes azonban szolgáltatások nyújtására a tengerek mellett élõ népek számára, úgy mint a jó halfogás biztosítása vagy a viharok elháritása. Azok lesznek született boszorkányok, akik karácsony estéjén, vagy Szent Pál megtérésének ünnepén születtek. Továbbá, bárki megidézi az ördögöt karácsony estéjén egy tükör elõtt, boszorkánnyá válhat.

De önmagában a módszerekrõl kapott tanítás is elegendõ lehet; általában anyák tanítják leányaikat, de nem kizárólagosan; bárki megtanulhatja a Mesterséget, még az is, aki csak egyetlen ráolvasást ismer, hasznát veheti annak. Amikor egy új boszorkány befejezi a képzését, a két asszony megnyit egy-egy vénát a karjában, összevegyítik vérüket, majd ezzel az idõsebb boszorkány a kereszt jelét rajzolja tanitványának jobb combja alá, mondván: "Croce, croce, sciagurata sono." ("Kereszt, kereszt, szerencsétlen vagyok.") Nincs látható jel, ami alapján felismerhetõek, de õk felismerik egymást, ha a másik szemébe néznek; akkor az, ki elõször távozik, kimutatja tiszteletét a másik felé úgy, hogy bal kézzel annak bal vállára üt, és azt mondja: "Me ne vo." ("Megyek.") Az ördög, fizetségül a hatalomért, melyet ad, megkapja a boszorkány lelkét, és mindazok lelkét is, akit a boszorkány még szerez neki; hûségének bizonyítékaként a boszorkánynak gúnyolnia kell a keresztény vallást, és lábbal kell tapodnia a szentségeket. De a boszorkány mindig megpróbálja átverni az ördögöt, és megmenteni lelkét halála órájában. Misére kezd járni, szentképekkel tölti meg szobáját, melyek jelenlétében nem képes a varázslásra. Amikor haldoklik, papért küldet, és minden eszközét odaadja neki, hogy égesse el azokat, majd meggyónja bûneit, és bûnbocsánatot nyer. Társai megpróbálják megmenteni a legbecsesebb tárgyakat a tûzbõl. Léteznek olyan bûnök is, melyekre nem létezik bocsánat, mint például a gyilkosság, vagy egy ember púpossá tétele. A sok ördög közül a legfõbb neve Satanasso.

Különösen gonosz a Diavolo Zoppo (a sánta ördög), ki büszke, erõszakos és áruló; sok szeretõt is követel magának. A többiek Lucibello, Lurdinino, Quisisizio, Turbionone, Scartellato, és Baldassare. Segítségük megidézhetõ, és jelen vannak a gyûlésen. A boszorkányok a levegõben szállnak a találkozóra, gyakran lóháton. Hogy képesek legyenek repülni, miután teljesen levetkõztek és leengedték hajukat, kicsivel éjfél elõtt egy elhagyott helyre kell menniük, ahol nincsenek szem elõtt, és nincs a közelükben semmilyen szent tárgy. Tilos meglátni õket, de nem tilos beszélni velük. Majd megkenik testüket a következõ összetételû keverékkel - a mennyiségek változhatnak a boszorkány testsúlyától függõen - : tiz fontnyi borpárlat, fél fontnyi Szaturnusz sója, fél fontnyi Dragerio, melyet elõzõleg négy órán át letakart edényben tároltak. Majd ezt mondják: "Sotto I'acqua e sotto il vento, sotto il noce di Benevento, Lucibello portami dove debbo andare", és ezzel elrepülnek. (A varázsige durva forditása: "Víz alatt és szél alatt, Benvento diói alatt, Lucibello odavisz engem, ahová mennem kell." Nagyon hasonló varázsige található Calvino olasz népmeséjében, "A gõgös herceg"-ben is: "Szél fölött és tenger fölött vigyél engem a régi Benvento diófájához." - a forditó)

A találkozókra éjfélkor kerül sor, amikor a boszorkányok táncolnak és gyûléseznek, Szinte mindenki, aki megpillantja õket, valamilyen csodát tapasztal; egy púpos egyszer igy szabadult meg a púpjától. Amikor hallotta õket, hogy énekelve ismétlik a "Sabato e Domenica"-t ("szombat és vasárnap"), hozzátette: "E Giovedi morzillo" ("és húshagyó kedd"), mely szintén kedvelt napja a boszorkányságnak, csakúgy, mint a szombat. Ez a történet széles körben elterjedt Európában.

Elengedhetetlen azonban, hogy a boszorkányok hazatérjenek még hajnal elõtt: Ha ez az óra eltelt, leesnek a magasból és szörnyethalnak. Úgy tartják, találtak néhány halott, meztelen nõt Nápoly utcáin kora reggel. Útjuk közben sem folyóvíz, sem keresztút fölött nem képesek áthaladni, muszáj megkerülniük ezeket. Állatokká tudnak változni, különösen fekete macskává, de nem tudnak semmilyen lélektelen testté válni. Szél azonban lehet belõlük, s így be tudnak hatolni a házakba, hogy elvigyenek valakit azért, hogy átváltoztassák, vagy bármi más gonosz dolgot mûveljenek vele. De ha amig a házban tartózkodik, a boszorkányt megragadják a hajánál fogva, és úgy tartják, míg el nem jõ a hajnal, akkor meghal; de ha arra a kérdésére, hogy "mit tartasz a kezedben?", az a válasz, hogy "a hajadnál fogva tartalak téged", akkor azt válaszolja: "és úgy siklok ki kezed közül, mint az angolna", majd elmenekül. Amikor belép a boszorkány egy házba, azt kell mondania: "Io entro in questa casa come vento per pigliarmi questo figlio, e a I'ora in cut me lo rubo, dev' essere presente anche la morte." ("Belépek ebbe a házba ím, akár a szél, hogy megragadjam ezt a kisfiút, és ahhoz, hogy ellopjam, a halálnak is jelen kell lennie." Ha át akarja változtatni a személyt, azt mondja: "Io non sono cristiano, sono animale e sono eretico, e dopo di avere ereticato, ho fatto diventare questa donna (uomo o fan-ciullo) animale, ed io divento piu animale di questa donna." ("Nem vagyok keresztény, állati vagyok és eretnek, s miután eretnekké váltam, átváltoztattam ezt a nõt (férfit vagy gyerekecskét), és én sokkal állatiasabb vagyok, mint ez a nõ.") Az ágy mellett ezt mondja: "Io sono venuto per forza del demonio, il diavolo mi ha portato su di un cavallo, e come diavolo, e non come cristiano, io mi ho preso questa donna." ("Az ördög hatalma által jöttem, az ördög hozott engem egy lovon, és mint ördögi, és nem mint keresztény, én most megkapom ezt a nõt

Segítségüket vitákban is igénybe veszik. A camorraiak és a verekedõs legények hozzájuk viszik fegyvereiket, hogy tegyék legyõzhetetlenné õket. Ha egy boszorkány jelen van a küzdelemnél, el tudja háritani az ütéseket, vagy meg is állithatja a harcot azzal, hogy az orra alatt azt mormogja: "Ferma, ferma, arma feroce, come Gesu` fermo la croce, come il prete all' altare, I'ostia in bocca ed il calice in mano." ("Megállj, megállj, éles fegyver, ahogy Jézus állt meg a kereszt elõtt, mint ahogy a pap az oltár elõtt, ostyával szájában és kehellyel a kezében.")

A boszorkányokat gyakran keresik meg azzal, hogy rendezzék a problémákat szerelmi és házastársi viszonyokban, és hogy helyreállitsák a szeretetet szülõk és gyerekek között. Két eszközük az "acqua della concordia" és az "acqua della discordia." (Az "egyetértés vize" és a "káosz vize" - valamiféle bájitalok lehettek. - a fordító) Hogy visszahozza a hûtlen szeretõt, a boszorkány éjjel kimegy a temetõbe, körmeivel kiássa egy bérgyilkos sírját, bal kézzel levágja a holt gyûrûsujjának három ujjpercét, majd porrá töri egy bronz mozsárban, és elkeveri "acqua benedetta senza morti"-val (szó szerint: "halálozás nélküli szenteltvíz"), melyet a gyógyszerésztõl vesz. A szeretõnek végig kell ezzel a vízzel locsolnia az utat maga és kedvese háza között, és ettõl visszatér a másik hozzá.

Egy másik, igen erõs por készithetõ abból, amit egy halott pap bal felkarcsontjából faragnak le; a port azután kisebb részekre kell osztani, és a boszorkány megfizeti a templomszolgát, hogy rejtse el az oltáron a mise során. Amikor a pap azt mondja: "Cristo eleison" ("Krisztus, kegyelmezz"), a boszorkánynak azt kell mormolnia: "Cristo non eleison" ("Krisztus, ne kegyelmezz"). Egy boszorkány mutatott nekem egy ilyen csontot; ötven frankért adta el egy templomszolga. A boszorkány anyjáé volt, ki maga is boszorkánykodott, és azon tárgyak egyike volt, melyeket a papnak adott, mikor haldoklott, hogy égesse el, de sikerült ellopni. Mindenképp a bal felkarcsontnak kell lennie, mert "a jobbat arra használta a pap, hogy áldást osszon vele".

Lehetséges szeretõt szerezni a következõ módon is: a boszorkány pontban éjfélkor bal kézzel megragadja a szoba ajtaját vagy az ajtó zárját, gyorsan becsapja egymás után háromszor, majd bal lábbal erõsen belerúg az ajtóba, szintén háromszor. Ezt a mûveletet három alkalommal kell megismételnie; végül a zár erõszakkal bezárul. Minden alkalommal, amikor becsapja az ajtót, azt kell mondania: "Porta, che vai e vient" ("Ajtó, mi megy és jön"), majd az utolsó alkalommal: "Prendilo, Diavolo, e non lo trattieni; giacche` set il Diavolo Zoppo, portami N-- o vivo o morto." ("Téged foglak, Ördög, és nem azt tartom; fogja meg a Sánta Ördög, és hozza el nekem xy-t élve vagy halva.")

Hogy megakadályozza, hogy szeretõje mást szeressen, a boszorkánynak egy fal elé kell állnia úgy, hogy árnyéka ráessen a falra; beszéljen az árnyékhoz, mintha a szeretõje lenne, mondván: "Buona sera, ombricciuola mia, buona sera a me e buona sera a te; avanti a N--- tutte brutte figure, ed io bella come una luna." ("Jó estét, kedvesem, jó estét nekem és jó estét neked; menjen xy-ra minden csúnya forma, s én szép legyek, akár a hold.") Amikor magáról beszél, érintse meg saját mellét; amikor szeretõjéhez, akkor az árnyékot; amikor azt mondja, "szép", érintse meg saját arcát, amikor a holdat emliti, akkor pedig a falat.

A boszorkányok felvállalják, hogy megbüntessék a hûtlenkedõket. Három kötelet készitenek el csomókkal, egy fekete kötelet a fejnek, vöröset a szívnek, fehéret a nemi szerveknek. Hogy fájdalmat okozzanak a fejben, kezükbe veszik a fekete kötelet, egy csillagra néznek, és azt mondják: "Stella una, stella due, stella tre, stella quattro, io le cervella di N-- attacco, glide attacco tanto forte, che per me possa prendere la morte." ("Egy csillag, két csillag, három csillag, négy csillag, én, ki támadom xy agyát, olyan erõsen siklik a támadás, hogy még halált is hozhat nekem.") Ezt ötször kell elismételni a boszorkány ajtaja elõtt. A szívnek ezt kell mondani: "Buona sera, buona sera, N-- mio, dove e` stato? Diavolo da me non e` accostato; diavolo, tu questa sera me lo devi chiamare e qui me lo devi portare." ("Jó estét, jó estét, én xy-om, hogy vagy? Az ördög hozzám nem közeledett; ördög, ez estén neked hivnod kell õt hozzám, és idehoznod õt nekem.") A fehér kötéllel a kézben azt kell mondani: "Diavolo, to in mano ho questo laccio; to gli lego cieco, da nessuno possa f/--e ed impregnare; solo a questa f-a possa adorare." ("Ördög, kezemben tartom ezt a csapdát, megkötöm a vakot, hogy senki se tudja xy-t befolyásolni, csak ezt tudja szeretni.") Amikor a ráolvasás befejezõdik, a kötelet a boszorkánynak magán kell viselnie úgy, hogy a csomók szorosak maradjanak, mert ha kioldódnak, akkor megtörik a varázs.

Hasonló célt szolgálhat egy citrom, narancs, vagy akár egy krumpli is, különbözõ színû tûkkel és szögekkel megszúrkálva. A tûket és szögeket éjfélkor kell beleszúrni a szabad ég alatt, mélyen vagy csak a felszínébe, attól függõen, hogy mekkora az okozni kívánt kár. Minden tû beszúrása közben a következõket kell mondani: "Stella, stella, delle fore fore, diavolo quattro, diavolo nove, io questa spilla in testa a N--- inchiodo, gliela inchiodo tanto forte che per me ne deve prendere la morte." ("Csillag, csillag, a legelsõ, legelsõ, négy ördög, kilenc ördög, én beleszúrom ezt a tût xy fejébe körömmel, bele körömmel olyan erõsen, hogy az nekem még halált is hozhat.") Azután némelyik tût körül kell tekerni egy kötéllel, melyet a boszorkány titkon épp erre a különleges célra vásárolt, úgy, hogy nem fogadta el érte a visszajáró aprót; ha ilyenkor az eladó visszahívja õt, azt kell mondania neki, hogy bolond. Amikor megcsomózza a kötelet, a következõt kell mondania: "Diavolo Zoppo, io metto questa spilla in testa di N-- vivo o morto." ("Sánta Ördög, beleteszem ezt a tût xy fejébe, élve vagy halva.") Ezután a tárgyat el kell rejteni, hogy fel ne bomoljon a bûbáj, mégpedig úgy, hogy vagy egy csatornába, vagy a tengerbe dobják. Állatok feje, szíve vagy mája szintén használatos, kakas feje a férfiaknak, vagy tyúk feje a nõknek.

Hogy álmatlanságot okozzon a hûtlen szeretõnek, a nõnek teljesen meztelenül kell ágyba feküdnie, megragadnia ingének bal ujját, és azt mondania: "Rissa, rissa, diavolo, io mi vendo questa camicia, non me la vendo per denaro. Pulci, cimici, piattole e tafani e I'ortica campaiuola, da N-- ve ne andate, ed allora pace fossa trovare, quando questa camicia si viene a prendere." ("Harcolj, harcolj, ördög, eladom ezt az inget, nem pénzért adom el. Bolhák, poloskák, tetvek és böglyök és csalán, xy, menj oda, és akkor találtatik béke, mikor ez az inget felveszi.") Ezután tegye az inget az ágy közepére, álljon az ágy lábához, keresztezze karjait az ágyon, és forgassa meg karjait négyszer úgy, hogy az utolsó alkalom után tenyerei felfelé nézzenek, miközben ezt mondja: "Il letto di N-- non Io vedo, non Io so. Ai piedi ci metto due candelieri, alia testa ci metto un capo di morte, nel mezzo due spine di Cristo. Diavolo, per me si ha da volt are, spesso e tan to deve volt are forte, che per me deve pigliare la morte." ("xy ágya, nem látom, nem tudom. A lábához két gyertyát teszünk, a fejéhez egy holtnak fejét, a középére Krisztus két tövisét. Ördög, nekem ennek meg kell fordulnia, azonnal, és olyan erõsen kell fordulnia, hogy lehetséges legyen megragadnom a halált.") Ezután anélkül, hogy tovább akár egy szót is szólna, le kell feküdnie, különben sok szenvedést okoz saját magának.

Hogy eltérítse a férjet annak szeretõjétõl, a feleség menjen mezítláb, kibontott hajjal egy keresztútra, ahol vegyen fel egy kavicsot, és tegye a bal hónaljába, miközben ezt mondja: "Mi calo a terra e pietra piglio, tra M-- e N-- un grande scompiglio, e si vogliono acquie-tare, quando questa pietra qui sotto si viene a pigliare." ("Földre és kõre nézek, nagy örvényre x és y között, és az akkor csitul el, mikor ez a kõ itt megfordul.") Ugyanezt kell megtennie egy második keresztútnál is, ahol a kavicsot a jobb hónalja alá teszi; majd a harmadiknál tegye a kavicsot az álla és a melle közé. Térjen haza és dobja a kavicsokat az emésztõgödörbe, hogy senki ne férhessen hozzájuk, és mondja: "M-- allora con N-- fossa tu parlare, quando queste tre pietre qui dentro viene a pigliare." ("x és y, akkor fognak beszélni, mikor ez a három kõ it megfordul.")

Hogy magához vonzzon egy szeretõt, a boszorkánynak csomózott kötéllel körbetekert mágnest kell magán viselnie. De sokkal inkább ajánlottak a mestruációs vért vagy spermát tartalmazó sütemények. Egy lakat szintén azt a célt szolgálja, hogy egy személyt akaratához hajítson a boszorkány. Miközben kinyitja, mondja ezt: "N--- di lontano ti vedo, da vicino ti saluto, ti chiudo e non ti sciolgo, se non farai tutta la mia voglia.'" ("xy, távolról látlak téged, a messzeségbõl üdvözöllek, bezárlak és nem eresztelek, ha nem teszel mindent az én akaratom szerint.") Majd zárja be a lakatot, tekerjen köré egy megcsomózott kötelet, és tartsa biztonságos helyen. Még az is lehetséges, hogy a varázslat megkerülje a szent medálok vagy más, áldott tárgyak nyújtotta védelmet, különösen akkor, ha a boszorkány szert tud tenni a személy valamely birtoktárgyára - egy darabka bõrére, körmére, vagy ruhájára; emellett, négy vagy öt boszorkány együttmûködése szükségeltetik. Együtt énekelnek, miközben az egyik azt mondja: "Tu gli I'hai fatta, to gli la leva" ("Megtetted, emeld meg"), a másik pedig ráfeleli: "Tu gli la fai, e non gli la nego." ("Megteszed, és ne tagadd.")

A boszorkányok varázslatokat is képesek megtörni. Ha egy férfit valaki impotenssé tett, akkor ágya alá ollóval átszúrt szitát helyeznek, majd a boszorkány a cipõit is odateszi keresztben; majd magához vesz egy medálok és más szentelt tárgyak nélküli rózsafûzért, és megmosatlan gyógyfüvekkel telt zacskót, majd eltépi a zacskót, és kiszórja tartalmát a földön, miközben ezt mondja: "Come io sciolgo questo mazzo, cost sciolgo questo c-o." ("Ahogyan kioldom ezt a zacskót, úgy eresztem el az átkot.")

Néha mezítelen boszorkányok táncolnak a beteg ágya körül, olyasféleképp, mint Ceylon ördögi táncai, mindkettõ arra való, hogy meggyógyítsa a betegséget. Három vagy öt boszorkánynak kell jelen lennie; ha öt, akkor egy hátul marad, és egy-egy áll az ágy minden sarkánál, köteleket tartanak maguk között, melyek átlósan keresztezõdnek az ágy fölött, majd táncolnak és énekelnek: "Tit git I'hai fatta, ed io gli la tolgo" ("Én rátettem, én elveszem."), miközben körbejárják az ágyat. Amikor csak három boszorkány van jelen, akkor az ágy lábának bal sarka üres marad, a kötelet pedig oldalirányban tartják. Minden betegséget meggyógyítanak, mind gyógynövényekkel, mind mágiával, még szent tárgyakat is használnak. Fertõzés ellen igen javallottak Szent Anastasio medáljai; ezek a leghatékonyabb amulettek a szemmelverés ellen, csakúgy, mint a vetélõk és a jól ismert szarvak.

A boszorkányok nem képesek szemmelverni, de el tudják azt hárítani. Jó védelmet biztosít a testen hordva egy zacskó só; de a nápolyiak szerint hatástalan a boszorkánysággal szemben, ellentétben néhány más hely hitével. Arra egy kis zsáknyi homok ajánlott, mivel a boszorkánynak minden egyes szemet meg kell számolnia, mielõtt varázslatát elvégezhetné, s így a hatalmára kijelölt idõ lejár. Szintén ajánlott boszorkányság ellen a három szöggel átdöfött fésû, melyet a ház ajtaja mögé kell rejteni, csakúgy, mint a lópatkót. A boszorkányok le tudják csendesíteni, ártalmatlanná tudják tenni a vihart, ha ezt mondják nyitott ablak elõtt: "Ferma, ferma, tuono, come Gesu` fermo I'uomo, e come quello schifoso prete all' altare, con ostia in bocca ed il calice in mano". (""Szûnj meg, szûnj meg, vihar, ahogy Jézus megszûnt férfinak lenni, s ahogy ez a koszos pap is az oltárnál, ostyával a szájában és kehellyel a kezében.")

A boszorkányság hatástalan szerdánként, húsvét hete alatt, és - ellentétben azzal, amit néhány más országban hisznek - Keresztelõ Szent János napjának estéjén. Úgy hiszik, hogy éjfélkor Herodiadét lehet látni az égen, lángnyelvekkel övezve, és két hang hallatszik: "Mamma, mamma, perche` lo dicesti?" "Figlia, figlia, perche' lo facesti?" ("Anya, anya, miért mondtad?" "Lányom, lányom, miért tetted?")

(Herodiade Heródiás másik elnevezése. Az éjszakai égbolton lovagoló nõi szellemekre számos elnevezés létezik Európa-szerte: Holda, Hollen, Habondia, Noctiluca, Bensozia és egyebek. A X. században íródott Canon Episcopi Dianát nevezi meg e csoport vezetõjének. Herodiast kapcsolatba hozták Diana éjszakai repülésével és vadászatával. A két mondat arra a bibliai történetre utal, amikor Herodias lánya Heródestõl Keresztelõ Szent János fejét kérte anyja nevében. Herodiade másik, olasz névalakja az Erodiade. - a fordító.)

A vérfarkas is ismert, de nem mint a boszorkányok teremtménye. Ez a karácsonykor élve született férfiakra ható átok; megismerszenek ezek körmeik hosszúságáról. Az átok éjjel ragadja el õket; négy lábon futnak és próbálnak másokat megharapni, de megõrzik emberi alakjukat. Ha megsérülnek annyira, hogy vért is vesztenek, akkor az õrület megszûnik. A karácsony estéjén született lányok nem szûzek.

Ezen elõbbi információkat nápolyi boszorkányok szolgáltatták nemrégiben. Amikor megkérdezték tõlük, milyen könyveket használtak, azt válaszolták, semmilyet, tudásuk teljes egészében a hagyományra alapszik. A ráolvasások, melyek gyakran verses formát öltenek, idõvel olyan sokat sérültek, hogy jobbnak tûnik nem kísérletezni velük. Mégis, nagy fontosságot tulajdonítanak a varázsigék pontos elismétlésének. Mutattak nekem egy sebhelyes nyelvet, mint egy hiba következményét.

Néhány, fentebb említett, boszorkánysággal kapcsolatos tárgy be lett mutatva a Társaságnak, hogy esetleg a Cambridge-i Múzeumban legyenek elhelyezve.

Sokkal tartozom Luigi Molinaro del Chiaro úrnak Nápolyból segítségéért, aki a Giambattista Basile lap alapítója, melyet oly nagyra becsültek az olasz hagyományok amatõrjei. Sajnos a lap már nem létezik."

Fordította: Osara LaMort