Margaret Murray: Boszorkánykultusz Nyugat-Európában

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Elõszó

Az ezen témában létezõ anyag oly kaotikus, hogy meg sem kiséreltem teljes utazást tenni az európai boszorkányság terén, hanem egyenesen a Nagy Britanniában élõ kultusz nyomába eredtem. Annak érdekében azonban, hogy tisztább képet kapjunk a rituálékról és a hitvilágról, francia és flamand forrásokra is támaszkodtam, mivel a kultusz - úgy tûnik - Nyugat-Európa egészében jelen van. Az új-angliai feljegyzések sajnálatos módon nem lettek in extenso publikálva; s még ennél is sajnálatosabb ez annak fényében, hogy az eleddig már nyilvánosság elé tárt kivonatok egészen érdekes dolgokat fednek fel az angol gyakorlatból. Sokkal nehezebb nyomon követni az angol hagyományokat, mint a skót vagy a francia gyakorlatot, mivel Angilában a kultusz már akkor is erõteljesen hanyatlott, mikor ezek a feljegyzések készültek; eképp egy tisztán angol kolónia feljegyzései feltehetõleg nagy érdeklõdésre tarthatnának számot.

Az információ bírósági feljegyzésekbõl és korabeli krónikások tollából származik. A krónikások esetén tényeiket tanulmányoztam, nem pedig véleményüket. Úgyszintén hozzáférésem nyílt néhány, nem nyilvánosságra hozott peranyaghoz az Edinburgh-i Büntetõ Törvényszék és a Guemsey-i Jegyzõ feljegyzéseiben.

A következõ cikkek már számos folyóiratban megjelentek, melyek szerkesztõinek mélyen le vagyok kötelezve, amiért engedélyüket adták ezek újrapublikálásához: "A boszorkánytársaságok szervezõdése" és a "Boszorkányok és a tizenhármas szám" a Folk Lore magazinban; "A boszorkányok istene" a Journal of the Manchester Oriental Society magazinban, a "Gyermekáldozat", "A boszorkányok familiárisai", "Az Ördög bélyege", "Az Ördög hivatalnokai", "A boszorkányok termékenységrítusai", "A boszorkányok alakváltásai" a Man folyóiratban; és az "Észak-Berwick Ördöge" a Scottish Historical Review újságban.

Köszönetem illeti Georgiana Aitkent, W. Bonsert és Mary Slatert sok kedves segítségükért, szintúgy C. G. Seligman professzort értékes javaslataiért és tanácsaiért a kutatást illetõen.

Fordította: Osara LaMort