Osara: Matka Ziema, a legyel Földanya

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Matka Ziema a régi idõk lengyel pogányainak istennõje, nevezték Földanyának vagy a Növények Anyjának is. A költészetben úgy jelenik meg, mint az istennõ, "aki felemeli a virágokat".

A lengyelek a Földet szent létezõként tisztelték, az életerõ és a keletkezés forrásaként. Az esküket is csak úgy tekintették érvényesnek, ha az esküt tevõ közben megérintette a földet. A bûnöket szintén a Földanyának gyónták meg haláluk elõtt.

Matka Ziemát nem képzelték el emberi formában és nem tulajdonitottak neki emberi tulajdonságokat - eredeti alakjában tisztelték és imádták. Egyik hagyományos megidézése a Földanyának egy kancsó kenderolajjal történt, a következõ módon:
Kelet felé: "Földanya, fékezz meg minden gonosz vagy tisztátalan lényt, hogy ne béklyózhasson minket varázsával és ne árthasson nekünk."
Nyugat felé: "Földanya, nyeld el a tisztátalan hatalmat forró üregeiddel és lobogó tüzeiddel."
Dél felé: "Földanya, csititsd el a déli szeleket és a viharokat. Simitsd el a mozgó homokot és nyugtasd el a forgószelet."
Észak felé: "Földanya, csititsd el az északi szeleket és a fellegeket, szeliditsd meg a hóviharokat és a fagyot."

Minden egyes szöveg után a kancsó olajból áldozatot öntöttek a földre Matka Ziemának.

Oroszországban szintén ismerték Matka Ziemát, és egy igen érdekes legenda is kapcsolódik hozzá. Nem sokkal az I. világháború kitörése elõtt, egy napon éjfélkor egy falu idõs asszonyai elhatározták, hogy rituálét mutatnak be a Földanyának, melynek célja volt megvédelmezni a falut a kolerajárványtól. Összegyûltek a faluban, a férfiak tudta nélkül. Kiválasztottak kilenc szûzet és három özvegyet, akiket kivezettek a faluból. Mindannyian levetkõztek, a szûzek leengedték a hajukat, az özvegyek pedig fehér kendõvel fedték be. Majd az özvegyek ekét, a szûzek kaszát ragadtak, az õket kisérõ többi nõ pedig mindenféle, félelmet keltõ, rémületes tárggyal fegyverkezett fel, mint például állatok koponyáival. Ezután körmenetben megkerülték a falut, hujjogattak, vonyítottak, és felszántottak egy barázdát, mindezt abból a célból, hogy elijesszék a kolerajárvány gonosz szellemét, "felszántsák elvetett magvát", és elõsegitsék, hogy a Föld erõs, életet adó szellemei felemelkedhessenek.