Nuit: A lyukas kövek néphagyományai

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A természetes, eredeti állapotában lyukas köveket általában varázserõvel rendelkezõ, mágikus vagy szent köveknek tartják évezredek óta. Legtöbbször szerencsehozó jelentéssel ruházza fel a néphagyomány. A tengerészek különösen a tengerpartokon talált köveket tartják nagyra, míg a halászok hajóik fedélzetén szeretik látni õket, így biztosítva a jó fogást.

Az angol hagyományok szerint a lyukas köveket boszorkányköveknek is nevezik, mert úgy tartják, hogy védelmet jelentenek a boszorkányok igézete ellen. Grose szerint "a lyukkal ellátott kõ, melyet az ágy feje fölé függesztenek, véd a rémálmok ellen". Épp ezért angol nyelvterületen banyakõnek is nevezik ezeket, mivel úgy gondolják, hogy az éjszakai lidércnyomás okozója egy boszorkány, aki ráül az ember mellkasára, és nyomással váltja ki a rossz álmokat. S mivel úgy vélték, ugyanez a gonosz, éjszakai banya az, amelyik ellopja a lovakat éjjel az istállóból, és végkimerülésig lovagol rajtuk, ezért a lyukas köveket szívesen akasztották istállók belsejébe is. Egy régi Dunfriesshire-i mondás úgy tartja, hogy "a lidércnyomásás vagy éjszakai izzadástól gyötört ló legjobb gyógyíre a természetes módon kilyukadt kavics, melyet fölé akasztanak". Más helyeken a tehénistállóba akasztottak fel ilyen köveket, hasonló céllal.

A természetes lyukkal rendelkezõ köveket általában a nõiség jelképének tekintették, és a termékenységgel, valamint gyógyító erõkkel hozták kapcsolatba. A nõk, akik teherbe kívántak esni, rendszeresen átbújtak egy nagy kõ lyukán, szimbolizálva ezzel a születés aktusát, és így próbálván termékenységet biztosítani maguknak. Sok helyütt úgy is vélik, hogy a gyermekágyas anya ágya fölött lógó, közepén lyukas kõ csökkenti a szülési fájdalmakat.

A nagyobb, kézzel faragott, lyukas kövek neve Írországban men-an-tol, ezeket õsi ceremóniákon arra használták, hogy átjárót szimbolizáljanak a fizikai és a spirituális világ között. Gyakorta helyezték õket sírok és cairnek bejáratához. Néhány kultúrában úgy vélték, hogy ezek a kövek az újjászületést és az átváltozást is jelképezték. Késõbb a néphit úgy tartotta, hogy ezek a men-an-tolok minden betegségbõl kigyógyítják azt, aki átbújik a lyukon. Más, kisebb lyukakkal rendelkezõ köveknél elég, ha a kezét dugja keresztül a lyukon a beteg, az egészen kis köveket pedig a sebhez, fájó testrészhez lehet dörgölni, hogy enyhítse a fájdalmakat.

A régi keltáknál szokás volt az olyan esküvõi ceremónia, ahol az új pár egy ilyen kõ lyukán keresztül fogta meg egymás kezét, hogy szimbolizálják és áldást kérjenek az egyesülésre. Egy évvel a házasságkötés után a pár visszatérhetett a kõhöz, és megismételhette a szertartást.

Az úgynevezett Odin kõ Orkney kõkörének egyik köve, mely évszázadok óta a helyi emberek egyik kedvelt találkozóhelye. Nevét onnan kapta, hogy a legenda szerint Odin féreggé változott, és átbújt a kõ lyukán, hogy ellopja "a költészet mézsörét". Nyilvánvaló erotikus és termékenységgel kapcsolatos képzettársításai mellett úgy is vélték, hogy ha egy gyerek keresztülbújik a kõ lyukán, akkor sosem fog idõs korában bénulástól szenvedni. A látogatók gyakran hagytak a kõ lábánál áldozatokat, leggyakrabban ételt, kisebb köveket vagy virágokat.

Mások tündérköveknek is nevezik ezeket a lyukas köveket, és úgy tartják, hogy ha átpillantunk a kö lyukán, megláthatjuk az egyébként láthatatlan tündérlényeket, ha minden egyéb körülmény, az idõ és a hely is megfelelõ. A legtöbben erre a telihold idejét vélik megfelelõnek, akkor is az éjszakát. De aki nappal pillanat át a lyukon, annak is élesíti a látását, még akkor is, ha ez az idõpont nem alkalmas a tündérfélék megpillanatására. Egyes helyeken úgy vélik, a lyukon átnézve valaki másra, megtudhatjuk, milyen annak az embernek az igazi természete.

A lyukas köveket a jövõ kifürkészésére is használják. Ehhez át kell pillantani a lyukon, egyenesen a Holdra nézve, s így látomásokat pillanathatunk meg a jövõ képeibõl.

Charles Godfrey Leland Aradia avagy a boszorkányok evangéliuma címû könyvében úgy írja, hogy a lyukkal ellátott kõ megtalálása annak a jele, hogy Diana különleges kegye ért el bennünket. Bárki, aki ilyen kõvet talál, amikor felveszi, meg kell köszönnie azt a jószellemnek, aki a kõhöz vezette. A lyukas követ az Aradia a rutával vagy verbénával is kapcsolatba hozza. Érdekes, hogy a néphit szerint a verbéna láthatatlanná tudja tenni viselõjét. A rómaiak Vénusz és Diana tiszteletére helyezték el oltáraikon. A rutát hasonlóképp Diana és Aradia szent növényének is tartották.

Ha egy ilyen lyukas kõ eltört, akkor úgy tartották, arra használta el erejét, hogy megvédelmezzen egy életet.