Osara: A tradicionális Wicca kronológiája

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A korai Wicca történelmével kapcsolatban rengeteg ellentmondás merült fel. A következõekben megpróbálom idõrendi sorrendbe szedni az egyes eseményeket, zárójelben a források megjelölésével, egyúttal egészen napjainkig felvázolni a tradicionális Wicca történetét.

1880. január 19. Dorothy Clutterbuck születése Indiában. (Valiente)

1884. június 13. Gerald Brosseau Gardner születése.

1887. Dafo születése

1889. Thomas St. Q. Clutterbuck családjával együtt hazatér Angliába, és Oxforshire-ben telepednek le.

1889. Charles Godfrey Leland könyve, az "Aradia, avagy a boszorkányok evangéliuma"

1983. Donna Gardner születése (lánykori nevén Dorothea Francis Rosedale)

1900. Gardner nevelõnõjével együtt Ceylonra költözik.

1902. Gardner megkapja elsõ munkáját a Nonpareil Estate teaültetvényen.

1903. március 20. Charles Godfrey Leland halála.

1905. Gardner rövid idõre visszatér Angliába, és felfedezi, hogy nagyapjának, Joseph Gardnernek volt egy második felesége, ki vélhetõleg witch volt, és a nagypapát titkos gyûlésekre vitte a hegyekbe. (Shah)

1905 és 1908 között: Gardner szabadkõmûves lesz, és csatlakozik a Ceylon-i Sphinx Páholyhoz. (Shah) Bizonyos, hogy legalább harmadik fokozatig jutott (Master Mason).

1908. Gerald apja eladja ültetvényüket. Gerald Borneóra költözik, ahol gumiültetvényen vállal munkát. Kapcsolatba kerül a Dayak fejvadászokkal, és számos találkozójukon vesz részt, melyet egy pawang ("boszorkány-doktor") tart egy lány segitségével, akit transzmédiumként használ. (Shah)

1908. Thomas St. Quintin Clutterbuck családjával New Forestbe költözik. Lánya, a 28 éves Dorothy azonban Oxfordshire-ben marad. (Heselton)

1909. Old George Pickingill halála. (Maple)

1910. Thomas St. Quintin Clutterbuck halála, Dorothy New Forestbe költözik.

1911. Gardner, felgyógyulva a maláriából, visszaköltözik Ceylonba. Ellátogat Brunei-be és Malayára, ahol ismét egy gumiültetvényen vállal munkát. Ismét kitör rajta a malária, ezúttal súlyosabb komplikációkkal, de felgyógyul. (Shah)

1911. A "Tizenkettek Rendje" elsõ megalakulása. (Gregory Tillett) Az I. világháború során feloszlanak. (Howard)

1911. december 15. Eleanor Bone születése.

1912. Gardner elkezdi tanulmányozni a malájok és a borneóiak mágiáját. Egy másik gumiültetvényre megy.

1916. Gardner rövid idõre visszatér Angliába. A hadseregbe nem veszik be fizikai alkalmatlanság miatt, Liverpoolban dolgozik egy kórházban. A hideg tél miatt maláriája visszatér, és vissza kell utaznia Malayába. (Shah)

1916. június 28. Stewart Farrar születése.

1920. A zuhanó gumiárak miatt Gardner elveszti munkáját a gumiültetvényen. Ekkora már saját ültetvénnyel rendelkezik, és azon dolgozik az elkövetkezendõ három évben, miközben a helyi hagyományokat, mágiát és fegyvereket tanulmányozza.

1920. A "Tizenkettek Rendje" újjáéled, és átnevezik magukat a "Rózsakereszt Crotona Szövetsége" névre. (A pontos név kérdéses, lehetett "Crotona Fellowship of the Rosy Cross" vagy "Crotona Rosicrucian Fellowship", vagy akár "Rosicrucian Fellowship of Crotona" Howard szerint, Heselton szerint "Crotona Fellowship of the Rosicrucian Order".) Vezetõje George Alexander Sullivan (Frater Aureolis).(Shah) A szervezet székhelye egészen 1934-1936-ig Liverpool, ezután költöznek Christchurch-be. (Heselton szerint 1935-ben.)

1920. január 8.Monica English születése (lánynevén Monica Mary Barrett).

1921. Megjelenik Margaret Murray könyve, "A boszorkánykultusz Nyugat-Európában".

1921 után valamikor: Gavin Frost azt állitotta késõbb, hogy ebben az idõben létezett Cambridge-ben egy witch csoport, mely Margaret Murray boszorkány gyakorlatára épitette rendszerét. Ismeretes volt egy másik (vagy esetleg ugyanaz) csoport is, melynek Pennethorne Hughes volt tagja Oxfordban 1928-ban. (Frew) Hughes azt állitja, hogy ez meglehetõsen rövid életû csport volt, mely Murray elméletét követte.

1922. január 4. Doreen Valiente születése Mitchamban, Dél-Londonban.

1922. július 13. Barbara Vickers születése

1923. Gardner a gumiültetvények felügyelõje lesz. (Shah)

1923. Monique Wilson születése Haiphongban (Vietnam), francia szülõktõl.

1926. A kormány megbizza Gardnert az ópiumbarlangok felügyeletével Singapore környékén. Amator archeológussá képzi magát, és eltökélt szándéka lesz, hogy bizonyitékokat kutasson fel a maláj civilizáció létezésére a portugál megszállás elõttrõl (1687), a római idõkig visszamenõleg. Feltárja Johore Lama városának maradványait. (Shah)

1926. június 6. Alex Sanders születése.

1927. Gardner rövid idõre ismét visszatér Angliába. Három spiritiszta médiumnál tesz látogatást, és meggyõzõdik róla, hogy lehetséges a holtak szellemeivel való kapcsolatfelvétel. Találkozik Donna Rosedale-lel, elsõ látásra szerelembe esnek, és egy héten belül összeházasodnak. Gardner a könyvtárban a wales-i és a baszk folklórt tanulmányozza.

1927. október 14. Patricia Crowther születése.

1931. Megjelenik Margaret Murray második, nagyobb hatású könyve, "A boszorkányok istene".

1931. március 20. Dayonis születése.

1932. Gardner meglátogatja Egyiptomban a gázai ásatásokat, és Franciaország és Anglia õskori barlangjait. Angliában még több médiummal találkozik, és megállapitja, hogy legtöbbjük csaló. Megpróbál kapcsolatba kerülni valamely nudista klubbal, sikertelenül. (Shah)

1933 vagy 1935. Mabel Besant-Scott, a kor egyik legjelentõsebb szabadkomuvese, Annie Besant lánya csatlakozik a Crotona Szövetséghez, és hamarosan egyik vezetõje lesz. Számos középosztálybeli, értelmiségi szabadkõmûves követi, és költözik Londonból illetve Southhamptonból New Forest környékére. (Shah, Valiente, Heselton)

1933. Ebben az idõben Dorothy Clutterbuck már bizonyosan Mill House-ben él. (Valiente)

1934. Gardner Saigonba utazik, mely akkoriban Francia-Indonézia területére esett, majd a kinai Hangchowba.

1935. Dorothy Clutterbuck feleségül megy Rupert O. Fordhamhoz. Feltehetõleg Mill House-ban élnek együtt ezután.

1936. Megjelenik Gardner elsõ könyve Singapore-ban "Krisz és más maláj fegyverek" cimmel, mely a malájok szent tõrérõl és az azt körülvevõ népi és mágikus hagyományokról szól.

1936. Gardner 52 évesen visszavonul a közszolgálattól, és felesége, Donna kérésére visszatérnek Angliába. Útjuk Cipruson keresztül vezet, ahol részt vesz egy archeológiai ásatáson Lachish-ban, és feltárnak egy Jahve és Astaroth tiszteletére emelt templomot. Majd Törökországot és Görögországot érintik, épp a görög ortodox húsvét idején. Átutaznak Magyarországon, majd Németországon, s végül igy érnek Angliába, ahol Londonban vesznek ki lakást a Charing Cross Road-on.
Visszatérése után nem sokkal Gardner megfázik, és csak nagyon lassan lábal ki belõle. A doktor a nudizmust javasolja a gyorsabb gyógyulás érdekében, igy csatlakozik egy naturista klubhoz Finchey-ben (Észak-Nyugat London). (Shah, Howard)

1936. Megjelenik Dion Fortune könyve, "A kecskelábú isten".

1936. tele: Gardner, aki arra készült, hogy a telet egy palesztiniai ásatáson töltse, megváltoztatni kényszerül terveit, és inkább Ciprusra utazik. Ott felidézi egy korábbi inkarnációjának élményeit. (Shah)

1937. tele: Gardner ismét Cipruson telel. (Shah)

1938. Megjelenik Dion Fortune könyve, "A Tengeri Papnõ".

1938. Gardner és felesége londoni lakásukból Highcliffe-be költöznek, Christchurch mellé, New Forest közelébe.

1938. június: Az "Elsõ Rózsakeresztes Szinház Angliában" megnyílik Somerfordban, Mrs. Mabel Besant-Scott vezetésével. (Valiente). Egyértelmûen a Crotona Szövetség a fõ támogatója, és az ötletgazda Frater Aureolis, (Caddy, Howard), ki akkoriban vagy valóban volt, vagy szeretett volna Shakespeare-i szinész lenni Alex Mathews mûvésznéven. (Valiente) A szinház többek között Pithagóraszról és a druidákról is mutatott be darabokat, valamint elõadásokat tartottak a hipnózisról, a gyakorlati okkultizmusról és az ezoterikus kereszténységrõl. Gardner feleségének véleménye szerint az elõadott darabok "meglehetõsen szörnyûek voltak". (Shah) Létezik egy fotó az egyik elõadott darabról, melyrõl Doreen Valiente úgy vélte, hogy a rajta levõ alakok egyike Gardner, de ez nem nyert megerõsitést, ugyanis a fotón a szereplõk klasszikus görög öltözetet viselnek, Gardnerrol pedig úgy tudják, hogy az egyetlen darab, melyben fellépett, egy középkori szerzetesekrõl szóló mû volt, akik ördöghitre tértek. (Shah)

1938. vége: Gardner kapcsolatba kerül a Rózsakeresztes Szinházzal és fellép egyik darabjukban. Csatlakozik a Crotona Szövetséghez, bár Frater Aureolisról meglehetõsen rossz véleménye alakul ki. (Shah)

1938 vagy 1939 tele: Gardner ismét Cipruson telel. (Shah

1939. Gardner valószinûleg csatlakozik a Woodland Lovagság Rendjéhez. A Rend 1916-ban alakult, és némiképp valamiféle mágikus cserkészszövetséghez volt hasonló, patrónusuknak Pánt, Artemiszt és Dionüszoszt választották meg. Rituáléik között szerepelt a rituális meztelenség, mágikus kör felvetése, tûzzel a közepén, a négy égtáj õrzõinek megidézése. (Hutton)

1939. szeptember:Gardner beavatást nyer egy witch covenbe szeptember elsõ hetében Mill House-ban. Egyes források azt állitják, hogy ez a Horsa coven volt, Doreen Valiente azonban azt irta, hogy a Horsa egy teljesen másik csoport volt, nem Old Dorothy covenje.
Gardner azt sugallja, hogy az avatáson Dorothy Clutterbuck is jelen volt, és feltehetõleg õ avatta. (Shah) Az avatás sem ünnepközelbe, sem telihold közelbe nem esett (fogyó hold volt), feltehetõleg azért, mert nem mertek várni a következõ ünnepig, hátha a katonai behivó érint egyes résztvevõket. A coven tagjai feltehetõleg részben egyúttal a Crotona Szövetség szabadkõmûvesei is voltak, részben pedig helyiek New Forest környékérõl.
Philip Heselton kutatásai nemrégiben felfedték, hogy a coven fõpapnõje nem Old Dorothy volt, hanem Dafo.

1939. karácsonya: Gardner tréfát ûz a Crotone Szövetséggel. Egy lánynak egy ezüst karkötõt ajándékoz, melybe különös szimbólumok voltak vésve. A Szövetség egyik tagja megvizsgálja az ékszert, és kijelenti, hogy az bizony egy nagyon régi karkötõ, mely egy õsi, egyiptomi paptól származik. Ezután Frater Aureolis is megvizsgálja, és kijelenti róla, hogy "õsi kelta ékszer, õsibb, mint bármely ismert tárgy". Gardner ezután felfedi, hogy õ maga készitette a karkötõt, és a felirat rajta Cornelius Agrippa rejtjeleivel készült (feltehetõleg thébai irással). Aureolis korábban azt állitotta, hogy õ maga halhatatlan, és korábbi életeiben mint Pithagórasz, Francis Bacon és Agrippa volt ismert. (Caddy, Shah)
Shah szerint ez volt az utolsó alkalom, amikor Gardner Crotona gyûlésen vett részt, ez azonban nem igaz, ismeretes, hogy Gardner részt vett egy elõadáson 1940-ben, melyet a Crotona Szövetség szervezett, igy az összeveszés nem lehetett tartós. Ez a kis, sikeres tréfa alátámasztotta Gardner azon kijelentését, miszerint a Crotona Szövetség nem rendelkezett igazán mély, okkult tudással.

1940. július 31. 17 férfi és nõ rituálét tart annak érdekében, hogy megakadályozzák Hitler angliai invázióját. A rituálén Gardner is részt vesz. (Heselton) Úgy tartják, a coven öt tagja életét vesztette közben, vagy nem sokkal késobb, a megpróbáltatások következtében. Gardner asztmája kiújul.
A rituálé pontos idõpontját illetõen megoszlanak a vélemények. Bracelin annyit mond, hogy Belgium, Hollandia és Franciaország elfoglalása után, vagyis 1940. június 22. után történt. Mind Patricia Crowther, mind Doreen Valiente Lammas elõestéjérol beszél, egyedül Francis King emlit korábbi dátumot, májust. Valiente ezt késõbb azzal magyarázta, hogy õ úgy tudja, ez nem egy rituálé volt, hanem egy négy részbõl álló rituálésorozat, egy május 1. után közvetlenül, egy június és egy július teliholdjakor, az utolsó pedig Lammaskor. Ugyanakkor Patricia Crowther azt állitja, hogy a Lammas-i rituálé a fogyó hold utolsó napjaiban történt, azért, mert ez a legalkalmasabb idõpont arra, hogy valamely nemkivánatos dologtól megszabaduljanak. (Heselton)

1940-1945. között: Gardner feltehetõleg csatlakozik egy örökletes witch covenhez Cheshire-ben. (Shah)

1940-1945. között: Gardner feltehetõleg csatlakozik egy örökletes witch covenhez St. Albans közelében, Hertfordshire-ben. (Howard, Liddell, Valiente)

1941. Eleanor Bone beavatást nyer a Cumbrian witch tradicióba.

1942. Frater Aureolis halála. Shah szerint ezután a Crotona Szövetség felbomlott, de Caddy szerint még 1946 és 1947 folyamán is létezett, William Bullock vezetésével.

1945. Gardner földet vásárol Hertfordshire-ben, melyen nudista klubot vezet, hogy álcaként szolgáljon saját covenje gyûléseihez (feltehetõleg a Five Acres nudista klubról van szó). (Fred Lamond) Gardner egy adminisztrátort is felvesz, hogy vezesse a klubot a nevében. (Lamond)

1945. Eleanor Bone Londonba költözik.

1945 - 1946 körül: Mike Howard szerint Gardner létrehozza saját covenjét Brickett Wood-ban, St. Albans közelében, Londontól északra. Elõször egy átalakitott csirkeólban tartják a gyûlést, késobb Gardner megvásárolja a "boszorkánykunyhót" a Herfordshire-i Néprajzi Múzeumtól. Ezt a múzeumot Gardner régi barátja és munkatársa vezette Malayáról, J.S.M. Ward, aki ismert szabadkõmûves volt, s egyben az ortodox katolikusok püspöke. Ward atya egy botrányt követõen 1946-ban elmenekül az országból, hogy Gardner egyik birtokára költözzék Cipruson, ez a vásárlás nem történhetett ennél késõbb.
A "boszorkánykunyhó"-t átszállitják arra a földre, melyet Gardner a nudista klub számára vásárolt. (Valiente, Lamond) Gardner fõpapnõje ebben az idõben feltehetõleg Edith-Woodford-Grimes ("Dafo"). A klub megépitését és az egész kivitelezését Jack Bracelin végzi.

1946. Gardner tagja lesz a Druidák Õsi Rendjének, és részt vesz a téli napforduló rituáléján, melyen a korábbi vezetõ fiát, Robert McGregor Reidet nevezik ki a rend új vezetõjének.

1946 körül: Gardner engedélyt kap Old Dorothytól, hogy elkezdje megirni elsõ könyvét (Shah, Crowther). Idries Shah szerint a kézirat 1946 folyamán készül el, bár csak három évvel késõbb jelent meg.

1946. december 30. Maxine Sanders születése.

1947. Gardner, Edith-Woodford-Grimes (Dafo) és még néhányan létrehozzák az "Ancient Crafts Ltd" nevû szervezetet.

1947. május 1. Egy késõbb hamisnak bizonyuló történet szerint Arnold Crowther mutatja be Gardnert Aleister Crowley-nak. Crowley ekkoriban nem messze, egy vendégházban él Hastingsban (Sussex megye), ahova 1945. januárjában költözött. Elsõ látogatáskor egy bizonyos Eva Collins is velük ment. Patricia Crowther késõbb, 2002-ben Ronald Hutton-nak adott interjújában elismerte, hogy a történet, amit annak idején könyveiben leirt, nem igaz.
Ennek ellenére Crowley naplóbejegyzései igazolják a találkozót. Crowley késõbb még legalább három alkalommal találkozik Gardnerrel (egyedül) május 7.-én, 14.-én és 27.-én. Crowley egyik naplójában május elsejére Gardner teljes neve és titulusa szerepel, a késõbbi bejegyzések rövidebbek. A naplók röviddel késõbb befejezõdnek, feltehetõleg Crowley rohamosan romló egészségi állapota miatt, ezért nem ismeretes, hogy vajon voltak-e késõbbi találkozók. Mások korábbra, 1946 márciusára teszik az elsõ találkozót (Mike Howard).
Gerald kap egy bizonyitványt Crowleytól, Crowley saját aláirásával, mely tanúsitja, hogy tiszteletbeli 4. fokozatot kap a Crowley által vezetett O.T.O. rendben. Ez a tanúsitvány késõbb Gardner múzeumában lesz megtekinthetõ. (Valiente, Greenfield). Gardner néhány levelezése azt mutatja, hogy Gardner 1947-ben megkisérel egy O.T.O. páholyt létrehozni, de sikertelenül. Gardner késõbb arra használja ezt a tanúsitványt, hogy bebizonyitsa, joga van a Gardneriánus rituális szövegekben felhasználnia Crowley néhány szövegét. (Valiente)

1947. második fele: Gardner Gerald Yorke-tól (akinek Crowley mutatta be) kölcsönzi a "Claviculae Salomonis" egy Mathers által forditott példányát. (Hutton) Feltehetõleg ebbõl másol ki néhány részletet bõrkötésû könyvébe, melynek a "Ye Bok of Ye Art Magical" a cime, s melybõl késõbb kialakitja a Gardneriánus Árnyak Könyvét. (Hutton) Don Frew szerint Gardner nem a nyomtatott Mathers verziót használta, hanem egy kéziratot, mely feltehetõleg Old Dorothy egyik coventagjának birtokában volt.
Figyelemreméltó, hogy ez a salamoni anyag néhány utalást tartalmaz a witchekre is. Don Frew úgy vélte, hogy létezhetett egy "külsõ csoport"-ja a covennek, akik a Claviculae Salomonisszal foglalkoztak, és közülük azok, akik érdeklõdésüket fejezték ki a witchek iránt, beavatást nyerhettek a cövenbe. A salamoni anyag és a wicca anyag oly módon keveredik a szövegben, hogy abból úgy tûnik, egy idõszakban ezek egyszerre lettek másolva. A wicca rész késõbb, mint a Gardneriánus Árnyak Könyve "A" szövege lett ismert.

1947. tele: Gardner Amerikába utazik.

1947. december. 1. Aleister Crowley halála

1948. Megjelenik Robert Graves könyve, "A Fehér Istennõ".

1949. Megjelenik Gardner könyve, a "Magas Mágia segedelme", mágikus neve, a Scire alatt publikálva. Kiadója Michael Houghton, az Atlantisz okkult könyvesbolt akkori tulajdonosa Londonban. A könyv regény formájában mutat be részleteket a gardneriánus avatásból.
Valiente szerint Gardner ezt a könyvet kölcsönözte azoknak, akikrõl úgy gondolta, hogy érdekli õket a Wicca, és ha valóban tetszett nekik a könyv, akkor kerülhetett sor a tényleges avatásra. A könyvben szereplõ karakterek egyike egy középkori ceremoniális mágus, kinek mágiája kicsit részletesebben is kifejtésre kerül, igy látható, hogy nagy része a Mathers-féle "Claviculae Salomonis"-ból származik, kisebb része pedig a Lemegetonból és Agrippa könyveibõl. Egy másik karakter egy fiatal és tapasztalatlan nõi witch. A kéziratot Michael Houghton egy barátja, Dolores North gépelte le, ki késõbb Madeline Montalban néven vált ismertté, s abban az idõben "St. Giles witch"-e néven emlegették.
Ebben az idõszakban Gardner egy londoni lakásban lakik a Ridgmount Gardens téren, a Tottenham Court Road sarkán, a British Museum közelében. (Frew)Valiente szerint Gardner ezt a könyvet kölcsönözte azoknak, akikrõl úgy gondolta, hogy érdekli õket a Wicca, és ha valóban tetszett nekik a könyv, akkor kerülhetett sor a tényleges avatásra. A könyvben szereplõ karakterek egyike egy középkori ceremoniális mágus, kinek mágiája kicsit részletesebben is kifejtésre kerül, igy látható, hogy nagy része a Mathers-féle "Claviculae Salomonis"-ból származik, kisebb része pedig a Lemegetonból és Agrippa könyveibõl. Egy másik karakter egy fiatal és tapasztalatlan nõi witch. A kéziratot Michael Houghton egy barátja, Dolores North gépelte le, ki késõbb Madeline Montalban néven vált ismertté, s abban az idõben "St. Giles witch"-e néven emlegették.

1949. Jack Bracelin azt állitotta, hogy az õ Árnyak Könyvéje ebbõl az évbõl származik. Ez azonban ellentmond Doreen Valiente kijelentésével, aki azt állitotta, hogy 1957. nyarán Bracelin "új jövevény" volt a covenben.

1949 vége - 1950 eleje: Barbara Vickers beavatást nyer Gardner covenjébe. Annyi bizonyos, hogy 1950. novemberében már a coven tagja.

1949. tele: Gardner valószinûleg ismét Cipruson telel.

1950. Cecil Williamson létrehozza a Babonaság és Boszorkányság Néprajzi Múzeumát Castletown-ban a Man-szigeten. Nem sokkal késõbb Gardner meglátogatja, és kibérel egy kunyhót Castletownban (77 Malew St.), hogy nyaranta a múzeum "bentlakó witch"-e legyen. A múzeum 1951-ben nyilik meg, Gardner részt vesz a nyitóünnepségen. (Valiente)

1951. január 12. Old Dorothy halála 70 éves korában. Sok mágikus eszköze, többek között kardja is Gardner birtokába kerül, és a Man-szigeti múzeumban állitják ki. A Gardner által irt múzeumi tájékoztató szerint Old Dorothy rokonai adták neki ezeket a tárgyakat. (Valiente) Késõbb Valiente pontositotta az értesülést, és azt irta, hogy Dafo kapta ezeket a tárgyakat, õ adta tovább õket Gardner és a múzeum számára.

1951. június: A boszorkányságellenes törvény eltörlése Angliában.

1951. július: Hivatalosan is megnyilik a múzeum. A "Sunday Pictorial" cikke a múzeumról. A cikk megemliti "Dr. Gerald B. Gardner"-t, mint "a brit witch-ek Déli Covenjének tagját". (Howard)

1951. tele: Gardner feltehetõleg Afrikában telel.

1952. szeptember 27. Az "Illustrated" cikke Allen Andrews tollából a múzeumról, mely többek között azt is megemliti, hogy a "brit witch-ek Déli Covenje" találkozókat tart New Forest környékén. A cikk azt is állitja, hogy több csoport is létezik a déli partvidéken, valamint Liverpoolban, Barnet-ben, Cumberlandben és Oxfordshire-ben. Feltehetõ, hogy a Barnet-i és Liverpool-i csoportnak volt kapcsolata Gardnerrel, vagy legalábbis néhány coventagjukat ismerte. A cikk arról is beszámol, hogy az emlitett covenbõl 17 férfi és nõ volt az, aki mágikus rituáléval megakadályozta Hitler angliai invázióját.
Doreen Valiente, az okkultizmus fiatal és lelkes tanulmányozója meglátja a cikket, és ir Cecil Williamsonnak, aki a levelet továbbadja Gardnernek. (Valiente)

1952. késõ õsze: Doreen Valiente elõször találkozik Gardnerrel Dafo házában Highcliffe-ben. Dafo ekkor azt mondta Doreen-nek, hogy õ maga többé már nem aktiv witch. (Valiente)

1952. tele: Gardner valószinûleg Nyugat-Afrikában tölti a telet.

1953. Lois Bourne beavatást nyer a Brickett Wood covenbe.

1953. Nyárközép: Doreen Valiente beavatást nyer a Brickett Wood Dafo házában Highcliffe-ben. (Valiente) Gardner a Man-szigetrõl érkezik Angliába, hogy részt vegyen a druida nyárközép ünnepségen a Stonehenge-nél, ahol Doreen is csatlakozik hozzá az avatása utáni napon. Doreen késõbb ugyanezen évben találkozik Gerald covenjének 8-10 tagjával. (Valiente)

1953. Szeptember: Barbara Vickers elválik férjétõl és visszaköltözik Londonba a szüleihez. Továbbra is tagja marad azonban a covennek, bár leveleibol úgy tûnik, hogy több gyûlést is elmulaszt.

1952 és 1954 között: Gardner ráveszi Williamsont, hogy adja el neki a múzeumot, és átnevezi a "Mágia és Boszorkányság Múzeuma" névre. A gyûjteményhez hozzáadja személyes gyûjteményét mágikus fegyverekbõl és amuelettekbõl. (Howard) Williamson Londonba költözik és egy másik múzeumot alapit a Windsor High St.-en, mely késõbb Bourton-on-the-Waterbe költözik, majd még késobb Boscastle-be, ahol a mai napig üzemel.

1954. szeptember: Kenneth Grant bemutatja Gardnert Auston Osman Spare-nek, saját, Nyugat-London-i lakásában. Elõbb nem jönnek ki jól, és sokat vitatkoznak a Szabbat jelentésén, majd Gardner megmutatja Spare-nek az athame-gyûjteményét, beleértve saját, rituális Athaméját. Spare nincs lenyûgözve, és azt állitja Gardnernek, hogy jól ismeri ezeket a jeleket (nyilvánvaló hazugság). Gardner végül minden vitájuk ellenére megvásárol Spare-tõl egy talizmánt.
Néhány nappal a találkozó után azonban Spare megváltoztja a véleményét Gardnerrõl, és Granttel egy ajándékot küld neki - egy mágikus sztélét, melyrõl azt tartotta, hogy elhárit minden rontást, és háromszorosan küldi azt vissza.

1954. november 1. Megjelenik Gardner könyve, a "Boszorkányság ma". A könyv elõszavát Margaret Murray irta. Barbara Vickers Gardner saját kezû dedikálásával kap belõle egy példányt november 2.-i dátummal.

1955. március: A hónap telihold ünnepén Jack Bracelin és Thelma Capel (Dayonis) beavatást nyer Gardner covenjébe.

1955 nyara: A "Sunday Pictorial" egy egész cikksorozatba kezd a boszorkányságról, az ördögimádásról és az állatáldozatokról. A fiatal Wicca közösségben pletykák kezdenek terjengeni arról, hogy egyesek belenéznek a levelezéseikbe és lehallgatják telefonjaikat. Gardner és Valiente minden régi levelezést megsemmisit, mely bárkire nézve terhelõ lehet, ha esetleg rendõrségi rajtaütés történne. (Valiente)

1956. Megjelenik Dion Fortune könyve, a "Holdmágia".

1956 nyarától 1957 végég: Számos újságcikk jelenik meg, melyek keverik a boszorkányságot, a sátánizmust és a fekete mágiát, még rituális gyilkosságokat is emlegetnek. Néhány politikus a boszorkányellenes törvény újra hatályba helyezését követeli. Doreen egy teljes évet tölt kutatásokkal, ezek egy része késõbb Gardner könyvében kerül publikálásra.
Ebben az idõszakban Gardner, Jack Bracelin és barátnõje, "Amanda" továbbra is adnak interjúkat, és igencsak meglepõdnek, amikor szavaikat kitekerve, szenzációhajhász cikkekben látják viszont. (Valiente)

1956 õsze: Fred Lamond elolvassa a "Boszorkányság ma". c. könyvet, ir Gardnernek, találkozik vele londoni lakásában, s késõbb a coven több tagját is megismeri, beleértve Jack Bracelint. (Lamond)

1956 vége vagy 1957 eleje: Gardner azt gyanitja, hogy az alkalmazott admimisztrátor, akit a nudista klub vezetésével bizott meg, szándékosan csõdbe viszi a céget azért, hogy azután felvásárolhassa Gardnertõl olcsón. Kirúgja az alkalmazottat, és Bracelint bizza meg a feladattal, hogy intézze a klub ügyeit. A kirúgott adminisztrátor óriási botrányt csap, és azt állitja, hogy a klub "a boszorkányság melegágya". (Lamond)

1957. február 1. Lamond beavatást nyer a covenbe egy másik személlyel együtt. A rituálé szinhelye egy kunyhó (feltehetõleg a Brickett Wood-i "boszorkánykunyhó"), az avatók Dayonis és Jack Bracelin. (Lamond, Dayonis)

1957. nyara: Charles Cardell, aki magát egy másik tradicióból való witch-nek nevezte, s valójában szenzációhajhász újságiró volt, sikeresen bejuttat egy nõt Gardner covenjébe. Õ Olive Green (Florannis). Cardell azt mondja Olive-nek, hogy szerezzen egy példányt az Árnyak könyvébõl, melyet publikálhatnak, s ezzel tönkreteszik Gardnert. Cardell kapcsolatba lép egy londoni újsággal, és megadja nekik, hol és mikor vannak a coventalálkozók. Cardell késõbb azt állitotta a covennek, hogy Doreen Valiente informálta az újságot. (Kelly)
Ezt követõen Doreen Valiente és Ned Grove kilép Gardner covenjébõl. A kiválás okának Doreen a sajtónak adott interjúkat, az egyre zûrösebb, sajtó általi üldöztetést és az egyre inkább autokratikussá váló vezetést nevezi meg. (Valiente, Phillips)
Julia Phillips szerint Olive Green kapcsolatban állt Michael Houghtonnal is, az Atlantisz okkult könyvesbolt akkori tulajdonosával, s rajta keresztül Kenneth Granttel, de nem volt vele túl barátságos viszonya.

1957. közepe: Dayonist és és Jack Bracelint megkeresi Neville Stack, egy riporter a "The People" újságtól azzal, hogy róluk akar írni. Végül megengedik neki, hogy részt vegyen egy rituálén Camdenben. Az újságíró azonban korántsem olyan becsületes, mint amilyennek mutatta magát. Az elsõ vázlat, amit a cikkrõl megmutat, tökéletesen megfelel annak, amit megbeszéltek, az a cikk azonban, ami 1957 októberében megjelenik az újságban, egészen más lett, és nagy mértékben hátrányosan, sõt, botrányosan ír a witchek életérõl és szokásairól.
Gardner könyvelõi munkát szerez Dayonisnak, mintegy kárpótlásképp, melyért nem kap bért, de szállást és étkeztetést igen.

1958 október: Gardner interjút ad a BBC-nek, a riporter John Freeman. A háttérben megjelenik egy fiatal nõ, akit "Tanith" néven mutattak be, és akinek arca végig árnyékban marad -nem más, mint Lois Bourne.

1959. Anthony Miles beavatást nyer a Brickett Wood covenbe, nem sokkal ezután Ausztráliába emigrál.

1959. október 19. Dayonis férjhez megy, férje nyomására kilép a covenbõl és Kanadába költözik.

1959. vége: Lois Bourne átveszi a Brickett Wood coven fõpapnõi tisztségét.

1960. Megjelenik Jack Bracelin életrajzi könyve Gardnerrõl, "Gerald Gardner, Witch" cimmel. Kelly azt állitotta, hogy a könyvet Idrish Shah irta, Bracelin neve alatt.

1960. Gardner látogatást tesz a Buckingham palotában, ahol elismerésben részesül a Távol-Keleten végzett közszolgálati tevékenységéért.

1960. Monica English beavatást nyer a Brickett Wood covenbe. Nem sokáig marad tag, hamarosan visszatér saját, örökletes covenjéhez Norfolkban.

1960. Charles Clark beavatást nyer a Brickett Wood covenbe.

1960. június Patricia Crowther beavatást nyer a Bricket Wood covenbe. Avatása alkalmából Gardnertõl saját készitésû, szimbólumokkal vésett karkötõt kap ajándékba. (Howard)

1960. július 30. Donna Gardner halála. A Man-szigeten lett eltemetve.

1960 vége vagy 1961 eleje: Eleanor Bone beavatást nyer a Brickett Wood covenbe. Nagyjából ugyanekkor Monique és Campbell Wilsont Charles Clark képezi ki és avatja be a covenbe.

1960 november: Gardner Wicca kézfogót celebrál Patricia és Arnold Crowthernek, nem sokkal polgári esküvõjük elõtt, az eseményen a sajtó is részt vesz. A "Daily Mirror"-ban megjelenik egy fotó, mely Gardnert ábrázolja kabátban állva, pálcával a kezében, amint áldást oszt az ifjú párnak.

1960 tele: Gardner Mallorcára megy Idries Shah-hal, aki az angol költõt, Robert Graves-et látogatja meg. Lois Bourne szintén velük tart. Találkoznak a Holywood-i mozisztárral, Ava Gardnerrel is, aki Graves barátja volt. (Howard)

1961. Anthony Miles interjút ad egy újságnak Sydney-ben, ebben a cikkben "Ausztrália boszorkányainak feje"-ként emlegetik. (Howard)

1961. Alex Sanders levélben felveszi a kapcsolatot Patricia Crowtherrel, és még ugyanebben az évben többször találkoznak. (Howard, Maxine) Utolsó találkozásuk 1962. júniusában történik, amikor Sanders megisneri Pat Kopanskyt. (Howard)

1961. Monique és Campbell Wilson saját covent alapit Perthben. (Howard)

1961. Charles Clark levélben értesiti Gardnert, hogy új coveneket segitett létrehozni Glasgowban, Perthben és Saltcoatsban. A Perth-i coven, melyre utal, feltehetõleg a Wilson coven. Gardner és Lois Bourne ellátogatnak Glasgowba, és elvégzik az új tagok beavatását. (Howard) Nem sokkal késõbb Clark visszavonul a Wiccától, de továbbra is kapcsolatban és jó barátságban marad Gardnerrel.

1961. október: Patricia Crowther megkapja a második, majd néhány nappal késõbb a harmadik fokozatot Gardnertõl. (Howard)

1961. december: Patricia Crowther és férje saját covent hoz létre Sheffieldben. (Crowther)

1962. Lois Bourne (feltehetõleg õ a levél szerzõje) levelet ir Gardnernek, amelyben számonkéri, miért hoz létre több covent is szerte Angliában, és felelõtlenséggel vádolja meg. A levéliró azt is megemliti, hogy ezeknek a coveneknek nagy része meg sem marad, szinte azonnal felbomlik. (Hutton)

1962. Monique Wilson megkapja a harmadik fokozatot Gardnertõl. (Howard)

1962. Megjelenik Eric Maple könyve, "A Witch-ek sötét világa". Ebben a könyvben található az elsõ és egyetlen fotó, melyen - állitólag - Old George Pickingill látható

1962. július 28. Eleanor Bone egy Monique Wilsonnak irt levelében bejelenti, hogy megalakitja saját covenjét Streathamban. (Howard)

1962. szeptember: Alex Sanders meggyõzi a "Manchester Evening News"-t, hogy az elsõ oldalon hozzanak le egy cikket a Wiccáról. A cikk következményeképp Sanders elveszti munkáját a könyvárban, és a Crowther házaspár is elidegenedik tõle. Bajkeverõnek tartják és visszautasitják beavatását.

1963. március 9. Egy Derbyshire-i coven fõpapnõje, Medea beavatja Alex Sanders-et. Janet Farrbrar és Gavin Bone egy 2005-ben adott interjúban azt nyilatkozta: "mi nem tudjuk, ki volt valójában Medea, de Gardner tudta".

A következõ napon Pat Kopansky megkapja második beavatását Medeától, és saját covent alapit Nottinghamshire-ben. A coven Szûze Sylvia Tatham, Pat barátnõje lesz, akit szintén Medea avat be. Liddell szerint azonban Sylvia a Man-szigeten is kapott késõbb avatást Monique Wilsontól és férjétõl, s miután visszatért Nottinghamshire-be, õ emelte harmadik fokozatra Alex Sanderst. Miután Kopansky távozik, Sylvia Tatham marad a Nottinghamshire-i coven fõpapnõje egészen 1964-ig, amikor Új-Zélandra költözik.

1963. szeptember: Pat Kopansky levelet ir Gardnernek, melyben elpanaszolja, hogy "azok az emberek Sheffieldben" (Crowtherék) "cserbenhagyták õt", és minden, amit kapott tölük, csak "hátbaszúrás, féltékenység és intrika" volt. Kopanski megirja azt is, hogy hamisan azzal vádolták meg, "fekete mágikus" rituálét végzett Sanders-szel Alderley Edge-ben, és ezért elhagyta a covent. Pat a levelében arra kéri Gardnert, jöjjék és látogassa meg õt és új covenjét, hogy találkozzon velük, és igy Sanders-szel is. Amennyire tudható, erre nem került sor. (Howard)

1963. november 30. Monique Wilson beavatja Raymond és Rosemary Bucklandet, mindössze tiz napi képzés után.

1964. Doreen Valiente beavatást nyer a Cochrane-vonalba.

1964. John Math, a Pentagram magazin szerkesztõje megalapitja a Boszorkányság Kutató Társaságot.

1964. február 12. Gardner halála.

1964. május: Megjelenik Charles Cardell Witch újságának elsõ száma, melyben Cardell megjelenteti az Aradia és Cernunnos neveket, mint a Gardneriánusok által használt titkos istenneveket. (Kelly) Kelly szerint a Gardneriánusok ezután megváltoztatták a használatban lévõ elnevezéseket, szerinte Monique Wilson volt az, aki kitalálta az újakat, és Raymond és Rosemary Buckland az elsõk között voltak, akik megkapták õket. Errol a történetrõl ma már tudjuk, hogy teljes egészében koholmány, a cikk tényén kivül.

1964. vége: Sylvia Tatham kiválik Sanders covenjébõl, Sanders új covent alakit Maxine Morris-szal (a késõbbi Maxine Sanders)

1964. november 1. Monica English meggyõzi Lois Bourne-t, hogy csatlakozzon az általa vezetett örökletes covenhez Norfolkban.

1965. Alex és Maxine Sanders Wicca kézfogója.

1966. Jack Bracelin megnõsül és kilép a covenbõl.

1966 nyárközép: Cochrane halála.

1967. Alex Sanders mágikus rendet alapit "Ordine Della Luna in Constantinople" néven. Valamikor szintén a hatvanas években létrehoz egy másik rendet is "Order of Decalion" néven, melynek fókusza az atlantiszi mágikus örökség.

1968. Eleanor Bone meglátogatja Tuniszban Gardner sírját, és ekkor értesül róla, hogy a Tuniszi kormány közparkká akarja alakítani a temetõt. Eleanor adományokat gyûjt össze a Mesterség tagjaitól, hogy el tudja vitetni Gerald maradványait egy biztos nyughelyre, nem messze az õsi Karthágó romjaitól, mely valaha a Nagy Istennõ imádatának híres központja volt.

1968. Megszületik Alex és Maxine Sanders elsõ gyermeke, Maya Alexandra. Közös lakásba költöznek a Notting Hill Gate közelében, Londonban, és május 1-én megtartják a polgári esküvõt. (Maxine)

1968. Maxine Sanders részt vesz a Black Widow együttes számos szinpadi showmûsorában. Egy évvel késõbb Alex engedélyt kap tõlük, hogy a szinpadi showelemek egy részét egy saját szinpadi showban is felhasználhassa. Késõbb Jack Lee Thompson rendezésében a rituálét filmre is veszik. (Maxine)

1969. Megjelenik June Johns életrajzi könyve Alex Sandersrõl, a "Boszorkányok királya" cimmel.

1970. február 21. Stewart Farrar beavatást nyer Alex és Maxine Sanders covenjébe.

1970. Alex és Maxine Sanders elkészitik "A boszorkányok legendája" cimû filmet.

1970-es évek: a Liddell papirok publikálása Old George Pickingill mitoszáról a "The Wiccan" és a "The Cauldron" magazinokban.

1971. õsze: Alex és Maxine Sussexbe költöznek.

1971. Megjelenik Stewart Farrar könyve "Mit tesznek a boszorkányok" cimmel. Ebben a könyvben kerül elõször használatba az "alexandriánus boszorkányság" kifejezés.

1971. Stewart és Janet Farrar saját covent alapit.

1971. Monique Wilson és férje eladja Gardner teljes szellemi örökségét és hagyatékát, beleértve a múzeum tárgyait is a torontói Ripley International nevû cégnek, 120 ezer fontért.

1972. Eleanor Bone vissztér Cumbriába, és visszavonul az aktiv közélettõl.

1972. Megszületik Alex és Maxine Sanders fia, Viktor Mikhael. A szülõk elválnak. Alex Sussex-ben marad, Maxine pedig visszaköltözik Londonba, ahol tovább folytatja a munkát covenjével.

1973. Megjelenik Doreen Valiente elsõ könyve, a "A Boszorkányság ABC-je".

1973. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Boszorkányság Yorkshire"-ben.

1973. Barbara Vickers halála.

1974. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Boszorkányvér".

1975. Megjelenik Doreen Valiente könyve, a "Természeti mágia".

1975. Dafo halála.

1976. Megjelenik Maxine Sanders elsõ könyve "Maxine: A boszorkánykirálynõ" cimmel.

1976. június: Jack Bracelin eladja a nudista klubot, melyet Gardnertõl örökölt, és Görögországba költözik.

1978. Megjelenik Doreen Valiente könyve, a "Boszorkányság a holnapért".

1979. Alex Sanders Derek Taylorral, egy transzmédiummal dolgozik együtt, mint mágikus partner.

1979. szeptember 30.: Monica English halála.

1981. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, a "Boszorkányok bibliája". Még ugyanebben az évben megjelentetnek egy másik könyvet, melynek cime "A boszorkányok nyolc Szabbatja".

1981. Megjelenik Patricia Crowther könyve, "Az üst fedele"

1983. Jack Bracelin halála.

1984. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok útja"

1984. Maxine Sanders újra összegyûjti covenjét. A csoport a Wicca és a kabbala valamely különös ötvözetét gyakorolja, egészen 1987-ig, mikor akkori társával, Daviddal elválnak útjaik, s ettol kezdve a coven ismét tisztán wicca gyakorlatot folytat.

1984. július: Megjelenik egy cikk az "Insight" magazinban, mely egy levél John Pope-tõl, és azt állitja, hogy a Maple 1962-es könyvében található Pickingill fotó csalás, és valójában Alf Cavillt ábrázolja, egy Ellstree-i gátõrt, s az 1960-as elején készült a kép. Julia Phillips egy "nagy tisztben álló Wicca szaktekintély"-re hivatkozva -akinek birtokában van az eredeti kép - a mai napig állitja, hogy a fotó hiteles.

1987. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok istennõje". Ugyanezen az évben kiadják az "Egy modern boszorkány élete és ideje" cimû könyvet is.

1987. Richard és Tamarra James visszavásárolja a Gardner-hagyaték egy részét a Ripley Internationaltól 40000 dollárért.

1988. április 30. Alex Sanders halála.

1989. Megjelenik Doreen Valiente utolsó könyve, "A boszorkányság újjászületése".

1989. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok istene".

1990. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "Varázsigék, és ahogyan mûködnek" címmel.

1995. október 29. Dayonis több, mint 30 éves hallgatás után újra nyilvánosság elé lép, és beszédet mond egy Wicca találkozón, ahol Gardnerrõl és a Brickett Wood covenrõl emlékezik meg.

1998. Megjelenik Patricia Crowther könyve, az "Egy boszorkány világa", Amerikában "A Fõpapnõ" cimmel publikálták.

1999.szeptember 1. Doreen Valiente halála.

2000. február 7. Stewart Farrar halála.

2001. nyara: Eleanor Bone utolsó, nyilvános közszereplése egy éves "Occulture" fesztiválon, ahol élõ telefonvonalon keresztül beszél a modern Mesterség eredetérõl.

2001. szeptember 21. Eleanor Bone halála.

2002. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Színpadtól a boszorkányságig: Egy Fõpapnõ korai évei"

2007. Megjelenik Maxine Sanders életrajzi könyve, a "Tûzgyermek".

2009. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Covenérzék".

2012. Megjelenik Philip Heselton Gerald Gardnerrõl írott, igen alapos és részletes életrajzi könyve, a "Witchfather".