Osara: A tradicionális Wicca kronológiája

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A korai Wicca történelmével kapcsolatban rengeteg ellentmondás merült fel. A következőekben megpróbálom időrendi sorrendbe szedni az egyes eseményeket, zárójelben a források megjelölésével, egyúttal egészen napjainkig felvázolni a tradicionális Wicca történetét.

1880. január 19. Dorothy Clutterbuck születése Indiában. (Valiente)

1884. június 13. Gerald Brosseau Gardner születése.

1887. Dafo születése

1889. Thomas St. Q. Clutterbuck családjával együtt hazatér Angliába, és Oxforshire-ben telepednek le.

1889. Charles Godfrey Leland könyve, az "Aradia, avagy a boszorkányok evangéliuma"

1983. Donna Gardner születése (lánykori nevén Dorothea Francis Rosedale)

1900. Gardner nevelőnőjével együtt Ceylonra költözik.

1902. Gardner megkapja első munkáját a Nonpareil Estate teaültetvényen.

1903. március 20. Charles Godfrey Leland halála.

1905. Gardner rövid időre visszatér Angliába, és felfedezi, hogy nagyapjának, Joseph Gardnernek volt egy második felesége, ki vélhetőleg witch volt, és a nagypapát titkos gyűlésekre vitte a hegyekbe. (Shah)

1905 és 1908 között: Gardner szabadkőműves lesz, és csatlakozik a Ceylon-i Sphinx Páholyhoz. (Shah) Bizonyos, hogy legalább harmadik fokozatig jutott (Master Mason).

1908. Gerald apja eladja ültetvényüket. Gerald Borneóra költözik, ahol gumiültetvényen vállal munkát. Kapcsolatba kerül a Dayak fejvadászokkal, és számos találkozójukon vesz részt, melyet egy pawang ("boszorkány-doktor") tart egy lány segitségével, akit transzmédiumként használ. (Shah)

1908. Thomas St. Quintin Clutterbuck családjával New Forestbe költözik. Lánya, a 28 éves Dorothy azonban Oxfordshire-ben marad. (Heselton)

1909. Old George Pickingill halála. (Maple)

1910. Thomas St. Quintin Clutterbuck halála, Dorothy New Forestbe költözik.

1911. Gardner, felgyógyulva a maláriából, visszaköltözik Ceylonba. Ellátogat Brunei-be és Malayára, ahol ismét egy gumiültetvényen vállal munkát. Ismét kitör rajta a malária, ezúttal súlyosabb komplikációkkal, de felgyógyul. (Shah)

1911. A "Tizenkettek Rendje" első megalakulása. (Gregory Tillett) Az I. világháború során feloszlanak. (Howard)

1911. december 15. Eleanor Bone születése.

1912. Gardner elkezdi tanulmányozni a malájok és a borneóiak mágiáját. Egy másik gumiültetvényre megy.

1916. Gardner rövid időre visszatér Angliába. A hadseregbe nem veszik be fizikai alkalmatlanság miatt, Liverpoolban dolgozik egy kórházban. A hideg tél miatt maláriája visszatér, és vissza kell utaznia Malayába. (Shah)

1916. június 28. Stewart Farrar születése.

1920. A zuhanó gumiárak miatt Gardner elveszti munkáját a gumiültetvényen. Ekkora már saját ültetvénnyel rendelkezik, és azon dolgozik az elkövetkezendő három évben, miközben a helyi hagyományokat, mágiát és fegyvereket tanulmányozza.

1920. A "Tizenkettek Rendje" újjáéled, és átnevezik magukat a "Rózsakereszt Crotona Szövetsége" névre. (A pontos név kérdéses, lehetett "Crotona Fellowship of the Rosy Cross" vagy "Crotona Rosicrucian Fellowship", vagy akár "Rosicrucian Fellowship of Crotona" Howard szerint, Heselton szerint "Crotona Fellowship of the Rosicrucian Order".) Vezetője George Alexander Sullivan (Frater Aureolis).(Shah) A szervezet székhelye egészen 1934-1936-ig Liverpool, ezután költöznek Christchurch-be. (Heselton szerint 1935-ben.)

1920. január 8.Monica English születése (lánynevén Monica Mary Barrett).

1921. Megjelenik Margaret Murray könyve, "A boszorkánykultusz Nyugat-Európában".

1921 után valamikor: Gavin Frost azt állitotta később, hogy ebben az időben létezett Cambridge-ben egy witch csoport, mely Margaret Murray boszorkány gyakorlatára épitette rendszerét. Ismeretes volt egy másik (vagy esetleg ugyanaz) csoport is, melynek Pennethorne Hughes volt tagja Oxfordban 1928-ban. (Frew) Hughes azt állitja, hogy ez meglehetősen rövid életű csport volt, mely Murray elméletét követte.

1922. január 4. Doreen Valiente születése Mitchamban, Dél-Londonban.

1922. július 13. Barbara Vickers születése

1923. Gardner a gumiültetvények felügyelője lesz. (Shah)

1923. Monique Wilson születése Haiphongban (Vietnam), francia szülőktől.

1926. A kormány megbizza Gardnert az ópiumbarlangok felügyeletével Singapore környékén. Amator archeológussá képzi magát, és eltökélt szándéka lesz, hogy bizonyitékokat kutasson fel a maláj civilizáció létezésére a portugál megszállás előttről (1687), a római időkig visszamenőleg. Feltárja Johore Lama városának maradványait. (Shah)

1926. június 6. Alex Sanders születése.

1927. Gardner rövid időre ismét visszatér Angliába. Három spiritiszta médiumnál tesz látogatást, és meggyőződik róla, hogy lehetséges a holtak szellemeivel való kapcsolatfelvétel. Találkozik Donna Rosedale-lel, első látásra szerelembe esnek, és egy héten belül összeházasodnak. Gardner a könyvtárban a wales-i és a baszk folklórt tanulmányozza.

1927. október 14. Patricia Crowther születése.

1931. Megjelenik Margaret Murray második, nagyobb hatású könyve, "A boszorkányok istene".

1931. március 20. Dayonis születése.

1932. Gardner meglátogatja Egyiptomban a gázai ásatásokat, és Franciaország és Anglia őskori barlangjait. Angliában még több médiummal találkozik, és megállapitja, hogy legtöbbjük csaló. Megpróbál kapcsolatba kerülni valamely nudista klubbal, sikertelenül. (Shah)

1933 vagy 1935. Mabel Besant-Scott, a kor egyik legjelentősebb szabadkomuvese, Annie Besant lánya csatlakozik a Crotona Szövetséghez, és hamarosan egyik vezetője lesz. Számos középosztálybeli, értelmiségi szabadkőműves követi, és költözik Londonból illetve Southhamptonból New Forest környékére. (Shah, Valiente, Heselton)

1933. Ebben az időben Dorothy Clutterbuck már bizonyosan Mill House-ben él. (Valiente)

1934. Gardner Saigonba utazik, mely akkoriban Francia-Indonézia területére esett, majd a kinai Hangchowba.

1935. Dorothy Clutterbuck feleségül megy Rupert O. Fordhamhoz. Feltehetőleg Mill House-ban élnek együtt ezután.

1936. Megjelenik Gardner első könyve Singapore-ban "Krisz és más maláj fegyverek" cimmel, mely a malájok szent tőréről és az azt körülvevő népi és mágikus hagyományokról szól.

1936. Gardner 52 évesen visszavonul a közszolgálattól, és felesége, Donna kérésére visszatérnek Angliába. Útjuk Cipruson keresztül vezet, ahol részt vesz egy archeológiai ásatáson Lachish-ban, és feltárnak egy Jahve és Astaroth tiszteletére emelt templomot. Majd Törökországot és Görögországot érintik, épp a görög ortodox húsvét idején. Átutaznak Magyarországon, majd Németországon, s végül igy érnek Angliába, ahol Londonban vesznek ki lakást a Charing Cross Road-on.
Visszatérése után nem sokkal Gardner megfázik, és csak nagyon lassan lábal ki belőle. A doktor a nudizmust javasolja a gyorsabb gyógyulás érdekében, igy csatlakozik egy naturista klubhoz Finchey-ben (Észak-Nyugat London). (Shah, Howard)

1936. Megjelenik Dion Fortune könyve, "A kecskelábú isten".

1936. tele: Gardner, aki arra készült, hogy a telet egy palesztiniai ásatáson töltse, megváltoztatni kényszerül terveit, és inkább Ciprusra utazik. Ott felidézi egy korábbi inkarnációjának élményeit. (Shah)

1937. tele: Gardner ismét Cipruson telel. (Shah)

1938. Megjelenik Dion Fortune könyve, "A Tengeri Papnő".

1938. Gardner és felesége londoni lakásukból Highcliffe-be költöznek, Christchurch mellé, New Forest közelébe.

1938. június: Az "Első Rózsakeresztes Szinház Angliában" megnyílik Somerfordban, Mrs. Mabel Besant-Scott vezetésével. (Valiente). Egyértelműen a Crotona Szövetség a fő támogatója, és az ötletgazda Frater Aureolis, (Caddy, Howard), ki akkoriban vagy valóban volt, vagy szeretett volna Shakespeare-i szinész lenni Alex Mathews művésznéven. (Valiente) A szinház többek között Pithagóraszról és a druidákról is mutatott be darabokat, valamint előadásokat tartottak a hipnózisról, a gyakorlati okkultizmusról és az ezoterikus kereszténységről. Gardner feleségének véleménye szerint az előadott darabok "meglehetősen szörnyűek voltak". (Shah) Létezik egy fotó az egyik előadott darabról, melyről Doreen Valiente úgy vélte, hogy a rajta levő alakok egyike Gardner, de ez nem nyert megerősitést, ugyanis a fotón a szereplők klasszikus görög öltözetet viselnek, Gardnerrol pedig úgy tudják, hogy az egyetlen darab, melyben fellépett, egy középkori szerzetesekről szóló mű volt, akik ördöghitre tértek. (Shah)

1938. vége: Gardner kapcsolatba kerül a Rózsakeresztes Szinházzal és fellép egyik darabjukban. Csatlakozik a Crotona Szövetséghez, bár Frater Aureolisról meglehetősen rossz véleménye alakul ki. (Shah)

1938 vagy 1939 tele: Gardner ismét Cipruson telel. (Shah

1939. Gardner valószinűleg csatlakozik a Woodland Lovagság Rendjéhez. A Rend 1916-ban alakult, és némiképp valamiféle mágikus cserkészszövetséghez volt hasonló, patrónusuknak Pánt, Artemiszt és Dionüszoszt választották meg. Rituáléik között szerepelt a rituális meztelenség, mágikus kör felvetése, tűzzel a közepén, a négy égtáj őrzőinek megidézése. (Hutton)

1939. szeptember:Gardner beavatást nyer egy witch covenbe szeptember első hetében Mill House-ban. Egyes források azt állitják, hogy ez a Horsa coven volt, Doreen Valiente azonban azt irta, hogy a Horsa egy teljesen másik csoport volt, nem Old Dorothy covenje.
Gardner azt sugallja, hogy az avatáson Dorothy Clutterbuck is jelen volt, és feltehetőleg ő avatta. (Shah) Az avatás sem ünnepközelbe, sem telihold közelbe nem esett (fogyó hold volt), feltehetőleg azért, mert nem mertek várni a következő ünnepig, hátha a katonai behivó érint egyes résztvevőket. A coven tagjai feltehetőleg részben egyúttal a Crotona Szövetség szabadkőművesei is voltak, részben pedig helyiek New Forest környékéről.
Philip Heselton kutatásai nemrégiben felfedték, hogy a coven főpapnője nem Old Dorothy volt, hanem Dafo.

1939. karácsonya: Gardner tréfát űz a Crotone Szövetséggel. Egy lánynak egy ezüst karkötőt ajándékoz, melybe különös szimbólumok voltak vésve. A Szövetség egyik tagja megvizsgálja az ékszert, és kijelenti, hogy az bizony egy nagyon régi karkötő, mely egy ősi, egyiptomi paptól származik. Ezután Frater Aureolis is megvizsgálja, és kijelenti róla, hogy "ősi kelta ékszer, ősibb, mint bármely ismert tárgy". Gardner ezután felfedi, hogy ő maga készitette a karkötőt, és a felirat rajta Cornelius Agrippa rejtjeleivel készült (feltehetőleg thébai irással). Aureolis korábban azt állitotta, hogy ő maga halhatatlan, és korábbi életeiben mint Pithagórasz, Francis Bacon és Agrippa volt ismert. (Caddy, Shah)
Shah szerint ez volt az utolsó alkalom, amikor Gardner Crotona gyűlésen vett részt, ez azonban nem igaz, ismeretes, hogy Gardner részt vett egy előadáson 1940-ben, melyet a Crotona Szövetség szervezett, igy az összeveszés nem lehetett tartós. Ez a kis, sikeres tréfa alátámasztotta Gardner azon kijelentését, miszerint a Crotona Szövetség nem rendelkezett igazán mély, okkult tudással.

1940. július 31. 17 férfi és nő rituálét tart annak érdekében, hogy megakadályozzák Hitler angliai invázióját. A rituálén Gardner is részt vesz. (Heselton) Úgy tartják, a coven öt tagja életét vesztette közben, vagy nem sokkal késobb, a megpróbáltatások következtében. Gardner asztmája kiújul.
A rituálé pontos időpontját illetően megoszlanak a vélemények. Bracelin annyit mond, hogy Belgium, Hollandia és Franciaország elfoglalása után, vagyis 1940. június 22. után történt. Mind Patricia Crowther, mind Doreen Valiente Lammas előestéjérol beszél, egyedül Francis King emlit korábbi dátumot, májust. Valiente ezt később azzal magyarázta, hogy ő úgy tudja, ez nem egy rituálé volt, hanem egy négy részből álló rituálésorozat, egy május 1. után közvetlenül, egy június és egy július teliholdjakor, az utolsó pedig Lammaskor. Ugyanakkor Patricia Crowther azt állitja, hogy a Lammas-i rituálé a fogyó hold utolsó napjaiban történt, azért, mert ez a legalkalmasabb időpont arra, hogy valamely nemkivánatos dologtól megszabaduljanak. (Heselton)

1940-1945. között: Gardner feltehetőleg csatlakozik egy örökletes witch covenhez Cheshire-ben. (Shah)

1940-1945. között: Gardner feltehetőleg csatlakozik egy örökletes witch covenhez St. Albans közelében, Hertfordshire-ben. (Howard, Liddell, Valiente)

1941. Eleanor Bone beavatást nyer a Cumbrian witch tradicióba.

1942. Frater Aureolis halála. Shah szerint ezután a Crotona Szövetség felbomlott, de Caddy szerint még 1946 és 1947 folyamán is létezett, William Bullock vezetésével.

1945. Gardner földet vásárol Hertfordshire-ben, melyen nudista klubot vezet, hogy álcaként szolgáljon saját covenje gyűléseihez (feltehetőleg a Five Acres nudista klubról van szó). (Fred Lamond) Gardner egy adminisztrátort is felvesz, hogy vezesse a klubot a nevében. (Lamond)

1945. Eleanor Bone Londonba költözik.

1945 - 1946 körül: Mike Howard szerint Gardner létrehozza saját covenjét Brickett Wood-ban, St. Albans közelében, Londontól északra. Először egy átalakitott csirkeólban tartják a gyűlést, késobb Gardner megvásárolja a "boszorkánykunyhót" a Herfordshire-i Néprajzi Múzeumtól. Ezt a múzeumot Gardner régi barátja és munkatársa vezette Malayáról, J.S.M. Ward, aki ismert szabadkőműves volt, s egyben az ortodox katolikusok püspöke. Ward atya egy botrányt követően 1946-ban elmenekül az országból, hogy Gardner egyik birtokára költözzék Cipruson, ez a vásárlás nem történhetett ennél később.
A "boszorkánykunyhó"-t átszállitják arra a földre, melyet Gardner a nudista klub számára vásárolt. (Valiente, Lamond) Gardner főpapnője ebben az időben feltehetőleg Edith-Woodford-Grimes ("Dafo"). A klub megépitését és az egész kivitelezését Jack Bracelin végzi.

1946. Gardner tagja lesz a Druidák Ősi Rendjének, és részt vesz a téli napforduló rituáléján, melyen a korábbi vezető fiát, Robert McGregor Reidet nevezik ki a rend új vezetőjének.

1946 körül: Gardner engedélyt kap Old Dorothytól, hogy elkezdje megirni első könyvét (Shah, Crowther). Idries Shah szerint a kézirat 1946 folyamán készül el, bár csak három évvel később jelent meg.

1946. december 30. Maxine Sanders születése.

1947. Gardner, Edith-Woodford-Grimes (Dafo) és még néhányan létrehozzák az "Ancient Crafts Ltd" nevű szervezetet.

1947. május 1. Egy később hamisnak bizonyuló történet szerint Arnold Crowther mutatja be Gardnert Aleister Crowley-nak. Crowley ekkoriban nem messze, egy vendégházban él Hastingsban (Sussex megye), ahova 1945. januárjában költözött. Első látogatáskor egy bizonyos Eva Collins is velük ment. Patricia Crowther később, 2002-ben Ronald Hutton-nak adott interjújában elismerte, hogy a történet, amit annak idején könyveiben leirt, nem igaz.
Ennek ellenére Crowley naplóbejegyzései igazolják a találkozót. Crowley később még legalább három alkalommal találkozik Gardnerrel (egyedül) május 7.-én, 14.-én és 27.-én. Crowley egyik naplójában május elsejére Gardner teljes neve és titulusa szerepel, a későbbi bejegyzések rövidebbek. A naplók röviddel később befejeződnek, feltehetőleg Crowley rohamosan romló egészségi állapota miatt, ezért nem ismeretes, hogy vajon voltak-e későbbi találkozók. Mások korábbra, 1946 márciusára teszik az első találkozót (Mike Howard).
Gerald kap egy bizonyitványt Crowleytól, Crowley saját aláirásával, mely tanúsitja, hogy tiszteletbeli 4. fokozatot kap a Crowley által vezetett O.T.O. rendben. Ez a tanúsitvány később Gardner múzeumában lesz megtekinthető. (Valiente, Greenfield). Gardner néhány levelezése azt mutatja, hogy Gardner 1947-ben megkisérel egy O.T.O. páholyt létrehozni, de sikertelenül. Gardner később arra használja ezt a tanúsitványt, hogy bebizonyitsa, joga van a Gardneriánus rituális szövegekben felhasználnia Crowley néhány szövegét. (Valiente)

1947. második fele: Gardner Gerald Yorke-tól (akinek Crowley mutatta be) kölcsönzi a "Claviculae Salomonis" egy Mathers által forditott példányát. (Hutton) Feltehetőleg ebből másol ki néhány részletet bőrkötésű könyvébe, melynek a "Ye Bok of Ye Art Magical" a cime, s melyből később kialakitja a Gardneriánus Árnyak Könyvét. (Hutton) Don Frew szerint Gardner nem a nyomtatott Mathers verziót használta, hanem egy kéziratot, mely feltehetőleg Old Dorothy egyik coventagjának birtokában volt.
Figyelemreméltó, hogy ez a salamoni anyag néhány utalást tartalmaz a witchekre is. Don Frew úgy vélte, hogy létezhetett egy "külső csoport"-ja a covennek, akik a Claviculae Salomonisszal foglalkoztak, és közülük azok, akik érdeklődésüket fejezték ki a witchek iránt, beavatást nyerhettek a cövenbe. A salamoni anyag és a wicca anyag oly módon keveredik a szövegben, hogy abból úgy tűnik, egy időszakban ezek egyszerre lettek másolva. A wicca rész később, mint a Gardneriánus Árnyak Könyve "A" szövege lett ismert.

1947. tele: Gardner Amerikába utazik.

1947. december. 1. Aleister Crowley halála

1948. Megjelenik Robert Graves könyve, "A Fehér Istennő".

1949. Megjelenik Gardner könyve, a "Magas Mágia segedelme", mágikus neve, a Scire alatt publikálva. Kiadója Michael Houghton, az Atlantisz okkult könyvesbolt akkori tulajdonosa Londonban. A könyv regény formájában mutat be részleteket a gardneriánus avatásból.
Valiente szerint Gardner ezt a könyvet kölcsönözte azoknak, akikről úgy gondolta, hogy érdekli őket a Wicca, és ha valóban tetszett nekik a könyv, akkor kerülhetett sor a tényleges avatásra. A könyvben szereplő karakterek egyike egy középkori ceremoniális mágus, kinek mágiája kicsit részletesebben is kifejtésre kerül, igy látható, hogy nagy része a Mathers-féle "Claviculae Salomonis"-ból származik, kisebb része pedig a Lemegetonból és Agrippa könyveiből. Egy másik karakter egy fiatal és tapasztalatlan női witch. A kéziratot Michael Houghton egy barátja, Dolores North gépelte le, ki később Madeline Montalban néven vált ismertté, s abban az időben "St. Giles witch"-e néven emlegették.
Ebben az időszakban Gardner egy londoni lakásban lakik a Ridgmount Gardens téren, a Tottenham Court Road sarkán, a British Museum közelében. (Frew)Valiente szerint Gardner ezt a könyvet kölcsönözte azoknak, akikről úgy gondolta, hogy érdekli őket a Wicca, és ha valóban tetszett nekik a könyv, akkor kerülhetett sor a tényleges avatásra. A könyvben szereplő karakterek egyike egy középkori ceremoniális mágus, kinek mágiája kicsit részletesebben is kifejtésre kerül, igy látható, hogy nagy része a Mathers-féle "Claviculae Salomonis"-ból származik, kisebb része pedig a Lemegetonból és Agrippa könyveiből. Egy másik karakter egy fiatal és tapasztalatlan női witch. A kéziratot Michael Houghton egy barátja, Dolores North gépelte le, ki később Madeline Montalban néven vált ismertté, s abban az időben "St. Giles witch"-e néven emlegették.

1949. Jack Bracelin azt állitotta, hogy az ő Árnyak Könyvéje ebből az évből származik. Ez azonban ellentmond Doreen Valiente kijelentésével, aki azt állitotta, hogy 1957. nyarán Bracelin "új jövevény" volt a covenben.

1949 vége - 1950 eleje: Barbara Vickers beavatást nyer Gardner covenjébe. Annyi bizonyos, hogy 1950. novemberében már a coven tagja.

1949. tele: Gardner valószinűleg ismét Cipruson telel.

1950. Cecil Williamson létrehozza a Babonaság és Boszorkányság Néprajzi Múzeumát Castletown-ban a Man-szigeten. Nem sokkal később Gardner meglátogatja, és kibérel egy kunyhót Castletownban (77 Malew St.), hogy nyaranta a múzeum "bentlakó witch"-e legyen. A múzeum 1951-ben nyilik meg, Gardner részt vesz a nyitóünnepségen. (Valiente)

1951. január 12. Old Dorothy halála 70 éves korában. Sok mágikus eszköze, többek között kardja is Gardner birtokába kerül, és a Man-szigeti múzeumban állitják ki. A Gardner által irt múzeumi tájékoztató szerint Old Dorothy rokonai adták neki ezeket a tárgyakat. (Valiente) Később Valiente pontositotta az értesülést, és azt irta, hogy Dafo kapta ezeket a tárgyakat, ő adta tovább őket Gardner és a múzeum számára.

1951. június: A boszorkányságellenes törvény eltörlése Angliában.

1951. július: Hivatalosan is megnyilik a múzeum. A "Sunday Pictorial" cikke a múzeumról. A cikk megemliti "Dr. Gerald B. Gardner"-t, mint "a brit witch-ek Déli Covenjének tagját". (Howard)

1951. tele: Gardner feltehetőleg Afrikában telel.

1952. szeptember 27. Az "Illustrated" cikke Allen Andrews tollából a múzeumról, mely többek között azt is megemliti, hogy a "brit witch-ek Déli Covenje" találkozókat tart New Forest környékén. A cikk azt is állitja, hogy több csoport is létezik a déli partvidéken, valamint Liverpoolban, Barnet-ben, Cumberlandben és Oxfordshire-ben. Feltehető, hogy a Barnet-i és Liverpool-i csoportnak volt kapcsolata Gardnerrel, vagy legalábbis néhány coventagjukat ismerte. A cikk arról is beszámol, hogy az emlitett covenből 17 férfi és nő volt az, aki mágikus rituáléval megakadályozta Hitler angliai invázióját.
Doreen Valiente, az okkultizmus fiatal és lelkes tanulmányozója meglátja a cikket, és ir Cecil Williamsonnak, aki a levelet továbbadja Gardnernek. (Valiente)

1952. késő ősze: Doreen Valiente először találkozik Gardnerrel Dafo házában Highcliffe-ben. Dafo ekkor azt mondta Doreen-nek, hogy ő maga többé már nem aktiv witch. (Valiente)

1952. tele: Gardner valószinűleg Nyugat-Afrikában tölti a telet.

1953. Lois Bourne beavatást nyer a Brickett Wood covenbe.

1953. Nyárközép: Doreen Valiente beavatást nyer a Brickett Wood Dafo házában Highcliffe-ben. (Valiente) Gardner a Man-szigetről érkezik Angliába, hogy részt vegyen a druida nyárközép ünnepségen a Stonehenge-nél, ahol Doreen is csatlakozik hozzá az avatása utáni napon. Doreen később ugyanezen évben találkozik Gerald covenjének 8-10 tagjával. (Valiente)

1953. Szeptember: Barbara Vickers elválik férjétől és visszaköltözik Londonba a szüleihez. Továbbra is tagja marad azonban a covennek, bár leveleibol úgy tűnik, hogy több gyűlést is elmulaszt.

1952 és 1954 között: Gardner ráveszi Williamsont, hogy adja el neki a múzeumot, és átnevezi a "Mágia és Boszorkányság Múzeuma" névre. A gyűjteményhez hozzáadja személyes gyűjteményét mágikus fegyverekből és amuelettekből. (Howard) Williamson Londonba költözik és egy másik múzeumot alapit a Windsor High St.-en, mely később Bourton-on-the-Waterbe költözik, majd még késobb Boscastle-be, ahol a mai napig üzemel.

1954. szeptember: Kenneth Grant bemutatja Gardnert Auston Osman Spare-nek, saját, Nyugat-London-i lakásában. Előbb nem jönnek ki jól, és sokat vitatkoznak a Szabbat jelentésén, majd Gardner megmutatja Spare-nek az athame-gyűjteményét, beleértve saját, rituális Athaméját. Spare nincs lenyűgözve, és azt állitja Gardnernek, hogy jól ismeri ezeket a jeleket (nyilvánvaló hazugság). Gardner végül minden vitájuk ellenére megvásárol Spare-től egy talizmánt.
Néhány nappal a találkozó után azonban Spare megváltoztja a véleményét Gardnerről, és Granttel egy ajándékot küld neki - egy mágikus sztélét, melyről azt tartotta, hogy elhárit minden rontást, és háromszorosan küldi azt vissza.

1954. november 1. Megjelenik Gardner könyve, a "Boszorkányság ma". A könyv előszavát Margaret Murray irta. Barbara Vickers Gardner saját kezű dedikálásával kap belőle egy példányt november 2.-i dátummal.

1955. március: A hónap telihold ünnepén Jack Bracelin és Thelma Capel (Dayonis) beavatást nyer Gardner covenjébe.

1955 nyara: A "Sunday Pictorial" egy egész cikksorozatba kezd a boszorkányságról, az ördögimádásról és az állatáldozatokról. A fiatal Wicca közösségben pletykák kezdenek terjengeni arról, hogy egyesek belenéznek a levelezéseikbe és lehallgatják telefonjaikat. Gardner és Valiente minden régi levelezést megsemmisit, mely bárkire nézve terhelő lehet, ha esetleg rendőrségi rajtaütés történne. (Valiente)

1956. Megjelenik Dion Fortune könyve, a "Holdmágia".

1956 nyarától 1957 végég: Számos újságcikk jelenik meg, melyek keverik a boszorkányságot, a sátánizmust és a fekete mágiát, még rituális gyilkosságokat is emlegetnek. Néhány politikus a boszorkányellenes törvény újra hatályba helyezését követeli. Doreen egy teljes évet tölt kutatásokkal, ezek egy része később Gardner könyvében kerül publikálásra.
Ebben az időszakban Gardner, Jack Bracelin és barátnője, "Amanda" továbbra is adnak interjúkat, és igencsak meglepődnek, amikor szavaikat kitekerve, szenzációhajhász cikkekben látják viszont. (Valiente)

1956 ősze: Fred Lamond elolvassa a "Boszorkányság ma". c. könyvet, ir Gardnernek, találkozik vele londoni lakásában, s később a coven több tagját is megismeri, beleértve Jack Bracelint. (Lamond)

1956 vége vagy 1957 eleje: Gardner azt gyanitja, hogy az alkalmazott admimisztrátor, akit a nudista klub vezetésével bizott meg, szándékosan csődbe viszi a céget azért, hogy azután felvásárolhassa Gardnertől olcsón. Kirúgja az alkalmazottat, és Bracelint bizza meg a feladattal, hogy intézze a klub ügyeit. A kirúgott adminisztrátor óriási botrányt csap, és azt állitja, hogy a klub "a boszorkányság melegágya". (Lamond)

1957. február 1. Lamond beavatást nyer a covenbe egy másik személlyel együtt. A rituálé szinhelye egy kunyhó (feltehetőleg a Brickett Wood-i "boszorkánykunyhó"), az avatók Dayonis és Jack Bracelin. (Lamond, Dayonis)

1957. nyara: Charles Cardell, aki magát egy másik tradicióból való witch-nek nevezte, s valójában szenzációhajhász újságiró volt, sikeresen bejuttat egy nőt Gardner covenjébe. Ő Olive Green (Florannis). Cardell azt mondja Olive-nek, hogy szerezzen egy példányt az Árnyak könyvéből, melyet publikálhatnak, s ezzel tönkreteszik Gardnert. Cardell kapcsolatba lép egy londoni újsággal, és megadja nekik, hol és mikor vannak a coventalálkozók. Cardell később azt állitotta a covennek, hogy Doreen Valiente informálta az újságot. (Kelly)
Ezt követően Doreen Valiente és Ned Grove kilép Gardner covenjéből. A kiválás okának Doreen a sajtónak adott interjúkat, az egyre zűrösebb, sajtó általi üldöztetést és az egyre inkább autokratikussá váló vezetést nevezi meg. (Valiente, Phillips)
Julia Phillips szerint Olive Green kapcsolatban állt Michael Houghtonnal is, az Atlantisz okkult könyvesbolt akkori tulajdonosával, s rajta keresztül Kenneth Granttel, de nem volt vele túl barátságos viszonya.

1957. közepe: Dayonist és és Jack Bracelint megkeresi Neville Stack, egy riporter a "The People" újságtól azzal, hogy róluk akar írni. Végül megengedik neki, hogy részt vegyen egy rituálén Camdenben. Az újságíró azonban korántsem olyan becsületes, mint amilyennek mutatta magát. Az első vázlat, amit a cikkről megmutat, tökéletesen megfelel annak, amit megbeszéltek, az a cikk azonban, ami 1957 októberében megjelenik az újságban, egészen más lett, és nagy mértékben hátrányosan, sőt, botrányosan ír a witchek életéről és szokásairól.
Gardner könyvelői munkát szerez Dayonisnak, mintegy kárpótlásképp, melyért nem kap bért, de szállást és étkeztetést igen.

1958 október: Gardner interjút ad a BBC-nek, a riporter John Freeman. A háttérben megjelenik egy fiatal nő, akit "Tanith" néven mutattak be, és akinek arca végig árnyékban marad -nem más, mint Lois Bourne.

1959. Anthony Miles beavatást nyer a Brickett Wood covenbe, nem sokkal ezután Ausztráliába emigrál.

1959. október 19. Dayonis férjhez megy, férje nyomására kilép a covenből és Kanadába költözik.

1959. vége: Lois Bourne átveszi a Brickett Wood coven főpapnői tisztségét.

1960. Megjelenik Jack Bracelin életrajzi könyve Gardnerről, "Gerald Gardner, Witch" cimmel. Kelly azt állitotta, hogy a könyvet Idrish Shah irta, Bracelin neve alatt.

1960. Gardner látogatást tesz a Buckingham palotában, ahol elismerésben részesül a Távol-Keleten végzett közszolgálati tevékenységéért.

1960. Monica English beavatást nyer a Brickett Wood covenbe. Nem sokáig marad tag, hamarosan visszatér saját, örökletes covenjéhez Norfolkban.

1960. Charles Clark beavatást nyer a Brickett Wood covenbe.

1960. június Patricia Crowther beavatást nyer a Bricket Wood covenbe. Avatása alkalmából Gardnertől saját készitésű, szimbólumokkal vésett karkötőt kap ajándékba. (Howard)

1960. július 30. Donna Gardner halála. A Man-szigeten lett eltemetve.

1960 vége vagy 1961 eleje: Eleanor Bone beavatást nyer a Brickett Wood covenbe. Nagyjából ugyanekkor Monique és Campbell Wilsont Charles Clark képezi ki és avatja be a covenbe.

1960 november: Gardner Wicca kézfogót celebrál Patricia és Arnold Crowthernek, nem sokkal polgári esküvőjük előtt, az eseményen a sajtó is részt vesz. A "Daily Mirror"-ban megjelenik egy fotó, mely Gardnert ábrázolja kabátban állva, pálcával a kezében, amint áldást oszt az ifjú párnak.

1960 tele: Gardner Mallorcára megy Idries Shah-hal, aki az angol költőt, Robert Graves-et látogatja meg. Lois Bourne szintén velük tart. Találkoznak a Holywood-i mozisztárral, Ava Gardnerrel is, aki Graves barátja volt. (Howard)

1961. Anthony Miles interjút ad egy újságnak Sydney-ben, ebben a cikkben "Ausztrália boszorkányainak feje"-ként emlegetik. (Howard)

1961. Alex Sanders levélben felveszi a kapcsolatot Patricia Crowtherrel, és még ugyanebben az évben többször találkoznak. (Howard, Maxine) Utolsó találkozásuk 1962. júniusában történik, amikor Sanders megisneri Pat Kopanskyt. (Howard)

1961. Monique és Campbell Wilson saját covent alapit Perthben. (Howard)

1961. Charles Clark levélben értesiti Gardnert, hogy új coveneket segitett létrehozni Glasgowban, Perthben és Saltcoatsban. A Perth-i coven, melyre utal, feltehetőleg a Wilson coven. Gardner és Lois Bourne ellátogatnak Glasgowba, és elvégzik az új tagok beavatását. (Howard) Nem sokkal később Clark visszavonul a Wiccától, de továbbra is kapcsolatban és jó barátságban marad Gardnerrel.

1961. október: Patricia Crowther megkapja a második, majd néhány nappal később a harmadik fokozatot Gardnertől. (Howard)

1961. december: Patricia Crowther és férje saját covent hoz létre Sheffieldben. (Crowther)

1962. Lois Bourne (feltehetőleg ő a levél szerzője) levelet ir Gardnernek, amelyben számonkéri, miért hoz létre több covent is szerte Angliában, és felelőtlenséggel vádolja meg. A levéliró azt is megemliti, hogy ezeknek a coveneknek nagy része meg sem marad, szinte azonnal felbomlik. (Hutton)

1962. Monique Wilson megkapja a harmadik fokozatot Gardnertől. (Howard)

1962. Megjelenik Eric Maple könyve, "A Witch-ek sötét világa". Ebben a könyvben található az első és egyetlen fotó, melyen - állitólag - Old George Pickingill látható

1962. július 28. Eleanor Bone egy Monique Wilsonnak irt levelében bejelenti, hogy megalakitja saját covenjét Streathamban. (Howard)

1962. szeptember: Alex Sanders meggyőzi a "Manchester Evening News"-t, hogy az első oldalon hozzanak le egy cikket a Wiccáról. A cikk következményeképp Sanders elveszti munkáját a könyvárban, és a Crowther házaspár is elidegenedik tőle. Bajkeverőnek tartják és visszautasitják beavatását.

1963. március 9. Egy Derbyshire-i coven főpapnője, Medea beavatja Alex Sanders-et. Janet Farrbrar és Gavin Bone egy 2005-ben adott interjúban azt nyilatkozta: "mi nem tudjuk, ki volt valójában Medea, de Gardner tudta".

A következő napon Pat Kopansky megkapja második beavatását Medeától, és saját covent alapit Nottinghamshire-ben. A coven Szűze Sylvia Tatham, Pat barátnője lesz, akit szintén Medea avat be. Liddell szerint azonban Sylvia a Man-szigeten is kapott később avatást Monique Wilsontól és férjétől, s miután visszatért Nottinghamshire-be, ő emelte harmadik fokozatra Alex Sanderst. Miután Kopansky távozik, Sylvia Tatham marad a Nottinghamshire-i coven főpapnője egészen 1964-ig, amikor Új-Zélandra költözik.

1963. szeptember: Pat Kopansky levelet ir Gardnernek, melyben elpanaszolja, hogy "azok az emberek Sheffieldben" (Crowtherék) "cserbenhagyták őt", és minden, amit kapott tölük, csak "hátbaszúrás, féltékenység és intrika" volt. Kopanski megirja azt is, hogy hamisan azzal vádolták meg, "fekete mágikus" rituálét végzett Sanders-szel Alderley Edge-ben, és ezért elhagyta a covent. Pat a levelében arra kéri Gardnert, jöjjék és látogassa meg őt és új covenjét, hogy találkozzon velük, és igy Sanders-szel is. Amennyire tudható, erre nem került sor. (Howard)

1963. november 30. Monique Wilson beavatja Raymond és Rosemary Bucklandet, mindössze tiz napi képzés után.

1964. Doreen Valiente beavatást nyer a Cochrane-vonalba.

1964. John Math, a Pentagram magazin szerkesztője megalapitja a Boszorkányság Kutató Társaságot.

1964. február 12. Gardner halála.

1964. május: Megjelenik Charles Cardell Witch újságának első száma, melyben Cardell megjelenteti az Aradia és Cernunnos neveket, mint a Gardneriánusok által használt titkos istenneveket. (Kelly) Kelly szerint a Gardneriánusok ezután megváltoztatták a használatban lévő elnevezéseket, szerinte Monique Wilson volt az, aki kitalálta az újakat, és Raymond és Rosemary Buckland az elsők között voltak, akik megkapták őket. Errol a történetről ma már tudjuk, hogy teljes egészében koholmány, a cikk tényén kivül.

1964. vége: Sylvia Tatham kiválik Sanders covenjéből, Sanders új covent alakit Maxine Morris-szal (a későbbi Maxine Sanders)

1964. november 1. Monica English meggyőzi Lois Bourne-t, hogy csatlakozzon az általa vezetett örökletes covenhez Norfolkban.

1965. Alex és Maxine Sanders Wicca kézfogója.

1966. Jack Bracelin megnősül és kilép a covenből.

1966 nyárközép: Cochrane halála.

1967. Alex Sanders mágikus rendet alapit "Ordine Della Luna in Constantinople" néven. Valamikor szintén a hatvanas években létrehoz egy másik rendet is "Order of Decalion" néven, melynek fókusza az atlantiszi mágikus örökség.

1968. Eleanor Bone meglátogatja Tuniszban Gardner sírját, és ekkor értesül róla, hogy a Tuniszi kormány közparkká akarja alakítani a temetőt. Eleanor adományokat gyűjt össze a Mesterség tagjaitól, hogy el tudja vitetni Gerald maradványait egy biztos nyughelyre, nem messze az ősi Karthágó romjaitól, mely valaha a Nagy Istennő imádatának híres központja volt.

1968. Megszületik Alex és Maxine Sanders első gyermeke, Maya Alexandra. Közös lakásba költöznek a Notting Hill Gate közelében, Londonban, és május 1-én megtartják a polgári esküvőt. (Maxine)

1968. Maxine Sanders részt vesz a Black Widow együttes számos szinpadi showműsorában. Egy évvel később Alex engedélyt kap tőlük, hogy a szinpadi showelemek egy részét egy saját szinpadi showban is felhasználhassa. Később Jack Lee Thompson rendezésében a rituálét filmre is veszik. (Maxine)

1969. Megjelenik June Johns életrajzi könyve Alex Sandersről, a "Boszorkányok királya" cimmel.

1970. február 21. Stewart Farrar beavatást nyer Alex és Maxine Sanders covenjébe.

1970. Alex és Maxine Sanders elkészitik "A boszorkányok legendája" cimű filmet.

1970-es évek: a Liddell papirok publikálása Old George Pickingill mitoszáról a "The Wiccan" és a "The Cauldron" magazinokban.

1971. ősze: Alex és Maxine Sussexbe költöznek.

1971. Megjelenik Stewart Farrar könyve "Mit tesznek a boszorkányok" cimmel. Ebben a könyvben kerül először használatba az "alexandriánus boszorkányság" kifejezés.

1971. Stewart és Janet Farrar saját covent alapit.

1971. Monique Wilson és férje eladja Gardner teljes szellemi örökségét és hagyatékát, beleértve a múzeum tárgyait is a torontói Ripley International nevű cégnek, 120 ezer fontért.

1972. Eleanor Bone vissztér Cumbriába, és visszavonul az aktiv közélettől.

1972. Megszületik Alex és Maxine Sanders fia, Viktor Mikhael. A szülők elválnak. Alex Sussex-ben marad, Maxine pedig visszaköltözik Londonba, ahol tovább folytatja a munkát covenjével.

1973. Megjelenik Doreen Valiente első könyve, a "A Boszorkányság ABC-je".

1973. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Boszorkányság Yorkshire"-ben.

1973. Barbara Vickers halála.

1974. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Boszorkányvér".

1975. Megjelenik Doreen Valiente könyve, a "Természeti mágia".

1975. Dafo halála.

1976. Megjelenik Maxine Sanders első könyve "Maxine: A boszorkánykirálynő" cimmel.

1976. június: Jack Bracelin eladja a nudista klubot, melyet Gardnertől örökölt, és Görögországba költözik.

1978. Megjelenik Doreen Valiente könyve, a "Boszorkányság a holnapért".

1979. Alex Sanders Derek Taylorral, egy transzmédiummal dolgozik együtt, mint mágikus partner.

1979. szeptember 30.: Monica English halála.

1981. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, a "Boszorkányok bibliája". Még ugyanebben az évben megjelentetnek egy másik könyvet, melynek cime "A boszorkányok nyolc Szabbatja".

1981. Megjelenik Patricia Crowther könyve, "Az üst fedele"

1983. Jack Bracelin halála.

1984. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok útja"

1984. Maxine Sanders újra összegyűjti covenjét. A csoport a Wicca és a kabbala valamely különös ötvözetét gyakorolja, egészen 1987-ig, mikor akkori társával, Daviddal elválnak útjaik, s ettol kezdve a coven ismét tisztán wicca gyakorlatot folytat.

1984. július: Megjelenik egy cikk az "Insight" magazinban, mely egy levél John Pope-től, és azt állitja, hogy a Maple 1962-es könyvében található Pickingill fotó csalás, és valójában Alf Cavillt ábrázolja, egy Ellstree-i gátőrt, s az 1960-as elején készült a kép. Julia Phillips egy "nagy tisztben álló Wicca szaktekintély"-re hivatkozva -akinek birtokában van az eredeti kép - a mai napig állitja, hogy a fotó hiteles.

1987. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok istennője". Ugyanezen az évben kiadják az "Egy modern boszorkány élete és ideje" cimű könyvet is.

1987. Richard és Tamarra James visszavásárolja a Gardner-hagyaték egy részét a Ripley Internationaltól 40000 dollárért.

1988. április 30. Alex Sanders halála.

1989. Megjelenik Doreen Valiente utolsó könyve, "A boszorkányság újjászületése".

1989. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "A boszorkányok istene".

1990. Megjelenik Stewart és Janet Farrar könyve, "Varázsigék, és ahogyan működnek" címmel.

1995. október 29. Dayonis több, mint 30 éves hallgatás után újra nyilvánosság elé lép, és beszédet mond egy Wicca találkozón, ahol Gardnerről és a Brickett Wood covenről emlékezik meg.

1998. Megjelenik Patricia Crowther könyve, az "Egy boszorkány világa", Amerikában "A Főpapnő" cimmel publikálták.

1999.szeptember 1. Doreen Valiente halála.

2000. február 7. Stewart Farrar halála.

2001. nyara: Eleanor Bone utolsó, nyilvános közszereplése egy éves "Occulture" fesztiválon, ahol élő telefonvonalon keresztül beszél a modern Mesterség eredetéről.

2001. szeptember 21. Eleanor Bone halála.

2002. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Színpadtól a boszorkányságig: Egy Főpapnő korai évei"

2007. Megjelenik Maxine Sanders életrajzi könyve, a "Tűzgyermek".

2009. Megjelenik Patricia Crowther könyve, a "Covenérzék".

2012. Megjelenik Philip Heselton Gerald Gardnerről írott, igen alapos és részletes életrajzi könyve, a "Witchfather".