Daeva-Lunara: A hókuszpókusz eredete

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Mindenki ismeri ezt a kifejezést, ugye? Tudjuk, hogy honnan jön és mit takar?

A Pallasz Nagylexikona szerint szemfényvesztõk azon formulája, melyet mutatványaik közben elmondanak. A magyar nyelv történeti etimológiája sem tudja biztosan meghatározni eredetét: "végsõ forrása számos szellemes megfejtési kísérlet ellenére sincs tisztázva, talán varázsmondásként használt, önmagukban értelmetlen, eredeti alakjukból kiforgatott latin szavakból keletkezett".

Mi is tehát ez a kifejezés, amit mindenki ismer, de senki sem tudja pontosan, mit jelent? Az Oxfordi Angol Szótár szerint a hocus pocus egy pszeudo-latin kifejezés származéka: pax max Deus adimax, ezt a formulát bûvészek használták. Mások úgy vélik, hogy a római katolikus liturgiából, a szentségek vételekor elmondott szöveg egy eltorzított részlete, esetleg paródiája (Hoc es corpus meum - Ez az én testem). Ez a magyarázat egészen az anglikán egyházi fõméltóságig, John Tillotsonig vezethetõ vissza, aki 1694-ben írta a következõ szavakat: "Minden valószínûség szerint a hocus pocus közönséges, bûvészkedõ szavai semmi mások, mint a hoc est corpus eltorzítása".

Ez utóbbi elméletet látszik alátámasztani az az érdekesség is, hogy Hollandiában a Hocus pocus szavak általában a pilatus pas kiegészítést kapják, s errõl úgy tartják a helyiek, hogy a hagyományos katolikus rituálé poszt-református paródiája; a Hoc est corpus kifejezés összeöltve a krédóval (sub Pontio Pilato passus et sepultus est - Poncius Pilátus alatt szenvedett és temettetett el). Hasonlóképp Skandináviában a fillokus szavakkal egészül ki, mely feltehetõleg a filloque kifejezés torzulása a Níceai Zsinatról, s jelentése "és a Fiútól". Oroszországban egy másféle írásmódja ismeretes, ott filipokus-nak tudják ezt a szót.

De létezik olyan elmélet is, mely a hókuszpókuszt egy északi népi mágus, Ochus Bochus nevének tortulásaként értelmezi; ennek támogatója például Sharon Turner, ki Az angolszászok történelme címû munkájában említette ezen feltételezést. Ochus Bochus, más néven Oker Boker démoni, gonosz lény volt a mítosz szerint, ki az erdõ mélyén élt. Érdemes ehhez még azt is hozzátenni, hogy a Tudor-kori Angliában számos olyan mutatványos és bûvész lépett fel, kik az Ochus Bochus álnéven szórakoztatták a közönséget.

1634-ben Angilában kiadtak egy könyvet is, melynek címe Hocus Pocus Junior volt, s kezdõ bûvészek számára tartalmazott instrukciókat.

I. Jakab uralkodása idején élt a király udvarában egy mutatványos, kirõl Thomas Ady 1656-ban, a Gyertya a sötétben: avagy egy értekezés a boszorkányok természetérõl és a boszorkányságról címû mûvében így írt: "Beszélni fogok egy férfiról... ki magát A Király õfelsége legkiválóbb hókuszpókuszának hívatá, s így nevezék õt, mivel minden trükkje bemutatásinál azt mondá: Hocus pocus tonus, talontus, vade celeriter jubeo, mely szavak sötét nyugalma arra való, hogy elvakítaná a nézõket, s hogy trükkjét véghezvihetné annak felfedezése nélkül".

Egy tizenötödik századi német zsidó kéziratban pedig a következõeket olvashatjuk: "az egyik inkantáció.... tartalmazza az Akos Pakos neveket". A nyelvészek általában úgy tartják, ez a legkorábbi megjelenése a mi titkozatos hókuszpókuszunknak.

Úgy tartják egyébként, a hocus a forrása egy mai is használt angol szónak, ez a hoax. Jelentése "félrevezetés, álhír, hamisítvány".

Láthatjuk tehát, a hókuszpókusznak bizony semmi köze semmilyen komoly, okkult tevékenységhez. Azért jól jön, ha tudjuk, mi ez, és honnan származik, nem igaz?