Osara: Herne, a Vadász

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Herne, a Vadász a Szarvas Isten egyik megnyilvánulási formája, alakja az angol folklórból származik. A druidák úgy ismerik őt, mint Hu Gadarn, a Termékenység Szarvas Istene.

Herne eredetileg II. Richard király (1377 - 1399) udvari vadásza volt Windsor erdejében. Amikor a királyt egy fehér szarvasbika támadta meg, ő mentette meg az életét, de önmaga is halálos sebet kapott. Egy helyi varázsló, kinek neve Philip Urswick volt, mágikus erejével felgyógyította, ennek során a szarvas agancsait Herne fejére kötözte. Mivel azonban a varázsló titokban megegyezett a többi vadásszal, aki irigy volt Herne sikereire, cserébe úgy intézte, hogy Herne elvesztette kivételes vadásztudományát, s ezzel együtt a király kegyét is. A következő napon felkötötte magát egy magányos tölgy ágára, testének azonban nemsokára nyoma veszett. Azon az éjjelen a tölgyfába villám csapott.

Ezután úgy tűnt, átok sújtotta az összes többi vadászt. Felkeresték hát a varázslót, aki azt tanácsolta nekik, hogy keressék fel éjfélkor Herne tölgyét, s amikor így tettek, Herne szelleme szarvasganccsal ékítve megjelent előttük, és felszólította őket, hogy a következő éjszakán térjenek vissza lovakkal és kutyákkal, vadászatra készen.

Így is tettek, s amikor a következő éjjelen Herne megjelent előttük, azonnal vad vágtára váltott, kényszerítve a vadászokat, hogy kövessék. Amikor a vad vágta végül megtorpant, a varázsló állt előttük, aki arra ítélte a vadászokat, hogy minden éjjel Hernével lovagoljanak.

A király végül megelégelte a dúlást, amit végeztek, és maga lovagolt ki, hogy találkozzon egykori vadászával. Herne megígérte, hogy II. Richard uralkodása idejére felfüggeszti a Vad Hajszát, de bosszúja kielégítéseképp azt kérte, hogy a király ugyanannak a tölgynek az ágára akassza fel az összes vadászt, akik végzetének okozói voltak. A király halála után pedig, mind a mai napig látható éjjelente, különösen vihar idején a Vad Hajsza, élén a szarvasagancsos Hernével, amint végigvágtáznak az erdon, vadakat űzve.

Herne történetét Shakespeare is megörökítette, a Windsori víg asszonyok történetében:

"Egy régi mondaként itt Herne, ki
Régente fő vadász volt Windsoron,
A tél szakában csöndes éjfelen
Bogos szarvakkal jár egy tölgy körül,
S ott fát kiszárit, megront tehenet
S lánczot csörtetve szörnyü rémesen
Tejet vérré varázsol. Hisz hallátok
Ti is e kísértet hirét, s tudjátok,
Hogy babonás, szédelgős öregek
Is igy hallák s beszélik el nekünk
Herne meséjét igazság gyanánt."