Osara: Hekaté, a mágia istennője

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Hekaté, az éjszaka háromarcú istennője, a mágia, varázslás úrnője, Perszész és Aszteria leánya. A boszorkányok istennője, a Tartarosz uralkodója, ő küldi az emberekre a rémálmokat és a sötét éjszakai jelenéseket. Ugyanakkor ő az, aki oltalmazza az utazókat, és ő segített Démétérnek meglelni elveszett leányát, Perszephónét. Legkorábbi formájában Holdistennő, akit elsősorban Kariában és Görögország keleti részén tiszteltek.

Az istennő számos ábrázolásán fáklyát tart a kezében. A fáklya az élet szimbóluma, amely kitörve a feminin fából, maga a megtermékenyítő szellemi tűz. A megvilágosodás, az igazság, a halhatatlanság kifejezője. A felfelé és lefelé tartott fáklya ellentétpárokat jelöl: élet és halál, világosság és sötétség, a felkelő és lenyugvó Nap, tavasz és tél. A görög-római mitológiában szereplő Dioszkuroszok (Léda Zeusztól született ikerfiai), a halandó Kasztor és a halhatatlan Polüdeukész kezében a lefelé fordított fáklya a halál, a fölfelé fordított pedig az élet, az öröklét kifejezője. Azt tartják, hogy újhold idején az istennő égő fáklyát hordoz körbe (melyet szelasz-nak hívnak, és Szelénéhez, a Holdhoz kapcsolják), és a holdhónap utolsó napján, mikor a Nap átveszi az uralmat a Hold felett, követői Amphiphón-t áldoznak neki, egy lapos, kerek süteményt, melyen gyertyakör világít. Hekaté Enodia (Az Úton Lévő Hekaté) és Apolló Aguieosz (Az Út Őre) az Utazás istenpárja, akik bevilágítják az ösvényt, Apolló a Nappal napközben, Hekaté pedig fáklyájával éjjel. Apollót egyébként Hekatosznak, Távolinak is nevezték, mely nem más, mint a Hekaté név férfias alakja. Hekaté Héliosszal együtt is sűrűn megjelenik a mágikus szövegekben, és ők voltak egyedüli szemtanúi Perszephóné elrablásának. Ők a Nap és a Hold, a Nappal és az Éjjel Lámpásai, a Világos Nap és a Sötét Nap, a Mennyei és az Alvilági Tűz.

A káldeai orákulumok és a neoplatonikus filozófusok szerint övé a Természet Méhe, melyet Zeusz atya villámlása és a mennydörgése termékenyít meg, és így ő ad életet a természeti világnak. A villámok a platóni ideákhoz vagy formákhoz fűződnek, melyeket csak akkor lehet megérinteni, ha Hekaté Méhére meditálunk, a Kozmosz Spiráljára (Koilómata). Az orákulumokban így szól az istennő: "Ezek a gondolatai az Atyának, miután az én beborítom Tüzemmel". Ez a Tűz, mely beborítja a világot, a Hártya, (Hümén), mely elválasztja a Mennyei Atya Első Tüzét a Második Tűztől, mely a Demiurge (Kézműves), Héphaisztosz tüze. Mindkettő értelmi tűz, az egyik mennyei, a másik alvilági, mely az elsőből ered. Hekaté táplálja az ideákat, hogy a Demiurge fel tudja használni őket, és a világra teremtse az elemeket.

Hozzá kell tenni azonban, hogy Hekaté, mint Kozmikus Méh a Víz elemhez is tartozik, és mint Víz, egyesíti az ellentéteket, a Mennyet és az Alvilágot. Iphimedeia (Iphigeneia) néven ő Poszeidón hitvese. Amikor Királynőnek hívják, Perszephónéval azonosítják, az Alvilág Királynőjével, és néhányan Hekaté alacsonyabb manifesztációjának tartják Perszephónét.

A hagyomány szerint Kerberosz perzselő nyálából keletkezett a mérgező sisakvirág, Hekaté egyik szent növénye, s úgy tartották, először ő használta bűvös kenőcsök és bájitalok készítéséhez. Az ő tiszteletére hekateisznek nevezték el e narkotikus hatású növényt, s a legendás thesszáliai boszorkányok repülőkenőcsének állítólag nélkülözhetetlen alapanyaga volt.

Hekaté másik szent növénye a mák, mely az alvás periódusát, a természet halálát szimbolizálja. Megjeleníti a felejtés és az álom erejét, amely hatalmába keríti az embereket a halál és az újjászületés közötti időszakban. Az Argonautika szerint Hekaté kertjében fekete mák nő.

Hekaté üstjében "tiszafa hajtások" főnek, ezt a fát - a halál és újjászületés szimbólumát - szintén az istennő szent növényeként tisztelték. A tiszafa bogyói Hekaté mágikus hatalmát hordozzák, bölcsességet vagy halált hozhatnak fogyasztójának.

Hekatét útja során fekete ebfalka kíséri. Trója bukása után Hekabét, Priamosz király feleségét az egyik mítoszváltozat szerint Apolló menekíti Lükiába. Más változat kutyává változtatásával magyarázza megmenekülését. A két verzió Hekabé és Hekaté istennő alakjának összefüggését mutatja. A kis-ázsiai istennő fő kultuszhelye ugyanis Lükiában volt, ahol a kutyát szent állatnak tekintették. A Hellészpontosznál lévő Künosszema-fokot (kutya sír, kutya emlékmű), ahol Hekabé sírját meghatározták, egyúttal Hekaté emlékművének is nevezték.

Az istennő másik szent állata a menyét. Éliánosz azt írta róla, hogy "a menyét valaha emberi lény volt, bűvigék tudója, varázslónő, neve Galé, ki mértéktelenül buja volt - s Hekaté dühében e gonosz teremtménnyé változtatta". Egy másik mítoszváltozat a következőképp szól: Héraklész születésekor Alkméné thébai palotájában Eileithüia, a nehéz szülések istennője a három Moirával, keresztbe tett lábakkal ült a palota előcsarnokában. Ekkor Alkméné egy kedves szolgálója, Galanthiasz cselt eszelt ki, egyesek szerint menyét képében szaladt végig az istennők között, akik rémületükben feltartották kezüket és magasba emelték lábukat, így Héraklész megszülethetett. Más elbeszélők szerint kifutva a hálóteremből közölte az istennőkkel, hogy Alkméné fiút szült, mire azok csodálkozva álltak fel széttárva karjaikat, ebben a pillanatban megszületett Héraklész. A rászedett istennők erre a lányt olyan állattá változtatták, aki a fülén át fogan és a száján át szül, és aki később Hekaté szent szolgálója lett.

Hekaté, a Hold istennője, az eredetileg jótékony, a szerencsétlenségtől megvédő istennő, idővel a boszorkányok védőasszonyává és minden varázslás patronájává vált.

Hekaté Perszész és Aszteria leánya, a bűvölés, a mágia, a rémképek, a boszorkányok, a keresztutak istennője, a Tartarosz kormányzónője. Hekaté küldte az emberekre az álombéli rémképeket és a szörnyalakokat, főleg Empúszát, akit a leányának is mondanak. Őt tekintették az elhunyt lelkek úrnőjének, aki sírokban lakozott, bár a házi tűzhely mellett is szívesen elüldögélt. Úgy hitték, hogy minden születés és halál alkalmával jelen van, azaz, amikor a lélek belép a testbe, vagy elhagyja azt. A varázslók és a boszorkányok is hozzá fordultak segítségért, mikor sötét üzelmeiket végezték és az újhold éjszakáin maga az istennő is feljött az Alvilágból, s fáklyát tartva kezében a Sztüx-melléki kutyák csapatával járta a temetőket és a keresztutakat, tőrrel és ostorral üldözve, hajtva a kísértetek rémes seregét. Aki varázserővel befolyásra igyekezett szert tenni valaki felett, szerelmi bájitallal valakinek a szívét akarta meghódítani, Hekaté nevében űzte a varázslatot, de ki valamely vélt igézettől meg akart szabadulni, az is tőle várt oltalmat.

Hekatéról a későbbi görög szerzők mindenféle mesét és mondát regéltek; többek között fennmaradt teljes leírása azoknak a szertartásoknak és bűvöléseknek, melyekkel a szellemidézők a szellemeket megjelenésre kényszerítették. Az eljárásokat állítólag maga Hekaté írta elő; szólnak pedig a következőképen:

"Jól meggyalult fából készítsetek szobrot, úgy, a mint azt most közelebbről le fogom írni. A szobor testét a vadruta gyökeréből, kis házi gyíkokkal diszítve készítsétek; azután gyúrjatok össze mirrhát, storaxot és tömjént ugyanazokkal az állatokkal és a keveréket holdnőttével hagyjátok a levegőn állani; azután fejezzétek ki kivánságtokat a következő szavakban: "Jöjj, földalatti, földi és égi Bombo, ország- és választó-utak istennője, ki levegőt hozasz, ki éj idején jársz, világosság ellensége, az éj barátnője és kisérője, te a ki örülsz a kutyaugatásnak és a kiöntött vérnek, ki az árnyékban lihegsz a sírok között, ki vér után vágyol és rémületet hozasz a holtakra, Gorgo, Mormo, ezer képű hold, kegyes füllel hallgasd meg áldozásunkat." Vegyetek ugyanannyi gyíkot, a hányféle az alakom; gondosan csináljátok; készítsetek nekem lehullott babérágakból lakást és ha buzgó imákat mondottatok a képhez, meg fogtok engem látni álom közben."