Stewart Farrar: Samhain-i jegyzetekA Főpapnő fehér köpenyét viseli (amennyiben van neki) a nyitó rituáléhoz, a fátylat hátradobva.

A Boszorkánytitok után a Főpap és a Főpapnő előveszi athaméjét. A Főpap háttal áll az oltárnak, a Főpapnő szemben vele, az üst túloldalán. Ezután együtt, egy időben meghúzzák a Föld Megidéző Pentagramját a levegőbe athaméikkal egymás felé fordulva, majd leteszik athaméikat, a Főpap az oltárra, a Főpapnő az üst mellé.

A Főpapnő füstölőt hint a szénre az üstben. Amikor megbizonyosodott róla, hogy jól ég, ismét szemben áll a Főpappal, az üst túloldalán. Ekkor így szól (ha szükséges, megkér egy férfit, hogy hozza oda az egyik oltárgyertyát és tartsa az olvasáshoz):

Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója.
Mégis ki téged ismer, a halált ismeri.
Tárd szélesre, könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni.
Hadd térhessenek ma éjjel vissza szeretteink,
kik előttünk távoztak, hogy együtt örvendezzünk.
És mikor eljő az időnk, ahogy mindenkinek,
te vígaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol szívünknek;
s mi boldogan, félelem nélkül lépünk birodalmadba,
mert tudjuk, miután pihentünk s felfrissültünk szeretteink közt,
újjászületünk a te kegyelmedből és a Hatalmas Anya kegyelméből.
Kérünk téged, történjen abban az időben és azon a helyen, amikor és ahol a szeretteink,
hogy újra találkozhassunk és ismerhessük és szerethessük egymást.
Szállj alá, könyörgünk, szolgád és papod testébe.*

(* Publikus Árnyak Könyve részlet, fordította Saddie LaMort)

A Főpapnő ezután megkerüli az üstöt és ötszörös csókot ad a Főpapnak.

Visszatér a helyére és arca elé húzza köpenyének fátylát. Majd minden nőt név szerint szólít, akik előlépnek, és egyesével megadják a Főpapnak az ötszörös csókot.

Miután ez megtörtént, a coven kört formál, melyben férfiak és nők váltogatják egymást. A Szűz a Nyugati gyertya mellett áll. Amint mindenki a helyén áll, a Főpapnő így szól:

Íme, Nyugaton áll Amenti, a Holtak Birodalma, ahová sokan eltávoztak szeretteink közül pihenést és megújulást találva. Ez éjjelen közösségben egyesülünk velük; amint a Szűz üdvözlésre készen áll a Nyugati kapuinál, én felszólítalak mindannyiótokat, fivéreimet és nővéreimet a Mesterségben, hogy idézzétek fel e szeretteitek képét szívetekben és elmétekben, hogy üdvözletünk elérjen hozzájuk. A misztériumon belül misztérium található; mert az életek közötti nyugvóhely Caer Arianrhod, az Ezüst Kerék Kastélya, a csillagörvény közepén az Északi Szélen túl. Itt uralkodik Arianrhod, a Fehér Úrnő, kinek neve Ezüst Kereket jelent. Ide szólítjuk lélekben szeretteinket. Vezesse őket a Szűz, az óramutató járásával ellentétes irányban mozogva a középpont felé. Mert a befelé összepontosuló spirál Caer Arianrhod felé az éjszakábe vezet és a pihenés helyére, a Nap útjával ellentétesen.

A Szűz spirálisan körbejárva megközelíti a kör közepét, legalább három vagy négy kört írva le közben. Ez idő alatt a coven teljes csendben marad és arra összepontosít, hogy üdvözöljék elhunyt barátaikat.

Amikor a Szűz eléri a középpontot, szembe fordul a Főpapnővel az üst túloldalán. Összeérintik tenyereiket, és a Főpapnő így szól:

Azok, kiket magaddal hozol, valóban szívesen látottak Ünnepünkon. Maradjanak velünk békességben. És te, Szűz, térj vissza spirálösvényeden, állj fivéreink és nővéreink közé; de az óramutató járásával megegyező irányban, mert ez az újjászületés útja, kifelé Caer Arianrhhodból, a Nap útjával megegyezően.

Szétveszik kezeiket, és a Szűz visszatér a Nyugat gyertyájához. Amikor helyén áll, a Főpapnő így szól:

Közelítsük meg mindannyian a Kastély falait.

Mindenki a kör közepe felé indul, és körbeülik az üstöt. A Főpapnő új füstölot hint a szénre. Itt az ideje a halottakkal való lelki egyesülésnek. Amikor befejeződött a jövendölés vagy a látomáskeresés, az üstöt a Keleti gyertya mellé helyezik.

A halottak szellemeinek köszönetet kell mondani és el kell engedni őket. A Főpapnő vezeti a szöveget, melyet együtt mond a coven:

Köszönjük barátainknak, hogy meglátogattak minket ez éjjelen. Könyörgünk, hogy békés nyughelyre leljenek Caer Arianrhodban. Köszönjük neked, Árnyak rettegett ura, hogy gondot viselsz rájuk és vigasztalod oket.

Ezután a Nagy Rítus következik valamilyen formában.


Fordította: Osara LaMort


A honlapon található, esetlegesen Internetről származó anyagokért csoportunk felelősséget nem vállal.
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció belső kiadványa, a benne található cikkek, írások a szerzők és a Tradíció szellemi tulajdonát képezik,
felhasználásuk a jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül minden formában tilos.

Powered by nettarhely.hu