Stewart Farrar: Samhain-i jegyzetek

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A Fõpapnõ fehér köpenyét viseli (amennyiben van neki) a nyitó rituáléhoz, a fátylat hátradobva.

A Boszorkánytitok után a Fõpap és a Fõpapnõ elõveszi athaméjét. A Fõpap háttal áll az oltárnak, a Fõpapnõ szemben vele, az üst túloldalán. Ezután együtt, egy idõben meghúzzák a Föld Megidézõ Pentagramját a levegõbe athaméikkal egymás felé fordulva, majd leteszik athaméikat, a Fõpap az oltárra, a Fõpapnõ az üst mellé.

A Fõpapnõ füstölõt hint a szénre az üstben. Amikor megbizonyosodott róla, hogy jól ég, ismét szemben áll a Fõpappal, az üst túloldalán. Ekkor így szól (ha szükséges, megkér egy férfit, hogy hozza oda az egyik oltárgyertyát és tartsa az olvasáshoz):

"Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója.
Mégis ki téged ismer, a halált ismeri.
Tárd szélesre, könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni.
Hadd térhessenek ma éjjel vissza szeretteink,
kik elõttünk távoztak, hogy együtt örvendezzünk.
És mikor eljõ az idõnk, ahogy mindenkinek,
te vígaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol szívünknek;
s mi boldogan, félelem nélkül lépünk birodalmadba,
mert tudjuk, miután pihentünk s felfrissültünk szeretteink közt,
újjászületünk a te kegyelmedbõl és a Hatalmas Anya kegyelmébõl.
Kérünk téged, történjen abban az idõben és azon a helyen, amikor és ahol a szeretteink,
hogy újra találkozhassunk és ismerhessük és szerethessük egymást.
Szállj alá, könyörgünk, szolgád és papod testébe."*
(* Publikus Árnyak Könyve részlet, fordította Saddie LaMort)

A Fõpapnõ ezután megkerüli az üstöt és ötszörös csókot ad a Fõpapnak.

Visszatér a helyére és arca elé húzza köpenyének fátylát. Majd minden nõt név szerint szólít, akik elõlépnek, és egyesével megadják a Fõpapnak az ötszörös csókot.

Miután ez megtörtént, a coven kört formál, melyben férfiak és nõk váltogatják egymást. A Szûz a Nyugati gyertya mellett áll. Amint mindenki a helyén áll, a Fõpapnõ így szól:

"Íme, Nyugaton áll Amenti, a Holtak Birodalma, ahová sokan eltávoztak szeretteink közül pihenést és megújulást találva. Ez éjjelen közösségben egyesülünk velük; amint a Szûz üdvözlésre készen áll a Nyugati kapuinál, én felszólítalak mindannyiótokat, fivéreimet és nõvéreimet a Mesterségben, hogy idézzétek fel e szeretteitek képét szívetekben és elmétekben, hogy üdvözletünk elérjen hozzájuk. A misztériumon belül misztérium található; mert az életek közötti nyugvóhely Caer Arianrhod, az Ezüst Kerék Kastélya, a csillagörvény közepén az Északi Szélen túl. Itt uralkodik Arianrhod, a Fehér Úrnõ, kinek neve Ezüst Kereket jelent. Ide szólítjuk lélekben szeretteinket. Vezesse õket a Szûz, az óramutató járásával ellentétes irányban mozogva a középpont felé. Mert a befelé összepontosuló spirál Caer Arianrhod felé az éjszakábe vezet és a pihenés helyére, a Nap útjával ellentétesen."

A Szûz spirálisan körbejárva megközelíti a kör közepét, legalább három vagy négy kört írva le közben. Ez idõ alatt a coven teljes csendben marad és arra összepontosít, hogy üdvözöljék elhunyt barátaikat.

Amikor a Szûz eléri a középpontot, szembe fordul a Fõpapnõvel az üst túloldalán. Összeérintik tenyereiket, és a Fõpapnõ így szól:

"Azok, kiket magaddal hozol, valóban szívesen látottak Ünnepünkon. Maradjanak velünk békességben. És te, Szûz, térj vissza spirálösvényeden, állj fivéreink és nõvéreink közé; de az óramutató járásával megegyezõ irányban, mert ez az újjászületés útja, kifelé Caer Arianrhhodból, a Nap útjával megegyezõen."

Szétveszik kezeiket, és a Szûz visszatér a Nyugat gyertyájához. Amikor helyén áll, a Fõpapnõ így szól:

"Közelítsük meg mindannyian a Kastély falait."

Mindenki a kör közepe felé indul, és körbeülik az üstöt. A Fõpapnõ új füstölot hint a szénre. Itt az ideje a halottakkal való lelki egyesülésnek. Amikor befejezõdött a jövendölés vagy a látomáskeresés, az üstöt a Keleti gyertya mellé helyezik.

A halottak szellemeinek köszönetet kell mondani és el kell engedni õket. A Fõpapnõ vezeti a szöveget, melyet együtt mond a coven:

"Köszönjük barátainknak, hogy meglátogattak minket ez éjjelen. Könyörgünk, hogy békés nyughelyre leljenek Caer Arianrhodban. Köszönjük neked, Árnyak rettegett ura, hogy gondot viselsz rájuk és vigasztalod õket."

Ezután a Nagy Rítus következik valamilyen formában.

Fordította: Osara LaMort