Saddie: Az Esbatok köre

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Sokan tudják, hogy a Wiccák teliholdünnepeket tartanak, de kevesen gondolnak bele, hogy ezen holdünnepeknek ugyanúgy idõszaki jellegzetességei vannak, mint a Sabbatoknak. A nyolcvanas években Peter Larkworthy írt cikket a holdakról és azok õsi neveirõl, s ezen cikk alapján hozta lérte Merlin Sythove a holdnaptár oly sokak által jelenleg használt verzióját. Magyar nyelven azonban még nem jelent meg összefoglalás errõl a rendszerrõl.

Kérjük az olvasót, ne feledje, az elnevezések õsiek. A természetközeli ember életének kihívásait, eseményeit idézi egy olyan korból, mikor a hideg ellen a kandallóban lángoló fatuskók adtak csak védelmet; mikor a természet ajándékai, a termés és az állatok biztosították a megélhetést a tél során. Azt is kihangsúlyoznánk, hogy hold aktuális elnevezéséhez kapcsolódó hónap csak nagyjából stimmel. Ennek szellemében íme hát az évkör a Hold szempontjából:

Január: Hóhold (Snow Moon) ideje. A hó határoz meg ilyenkor szinte mindent - ha túl sok van belõle, nem tudunk kimozdulni, ha kevés, a földben rejtezõ növények, magvak elfagyhatnak, elpusztulhatnak.

Február 1 Február est, a télûzés ünnepe.

Február: Halálhold (Death Moon). Az élelem nagy része elfogyott. Az éhezés és a hideg következtében elõször a gyengék, majd sorban az erõsebbek is feladják a küzdelmet, ha nem jön a megváltó meleg idõ.

Március: Ébredõhold (Awakening Moon). Hirtelen világosabbak lesznek a reggelek, a meleg szinte egyik napról a másikra köszönt be. A természet ennek hatására ébredezni kezd.

Március 21 Tavaszi nap-éj egyenlőség, a tojások és nyulak tavaszünnepe.

Április: Fûhold (Grass Moon). A kizöldült fû friss táplálék az álatoknak. A tavasz mindent áthat.

Május 1 Május est, avagy Beltane, a szerelem, a párválasztás ünnepe.

Május: Vetéshold (Planting Moon, eredetileg Corn Planting Moon). A zöldségeket, a gabonát vetjük el május elején.

Június: Rózsahold (Rose Moon) a szerelem, a mély kapcsolatok idõszaka.

Június 21 Nyári napforduló, a Tûz, a leghosszabb nap ünnepe.

Július: Villámhold (Lightning Moon). Ezen idõszakban gyakorta tapasztalhatók elektromos viharok. A zúzódás-színû felhõkben felvillanó villámok és a mennydörgés az istenek harcához hasonlatos.

Augusztus 1 Augusztus est, vagy Lammas, az aratás, az új kenyér ünnepe.

Augusztus: Aratáshold (Harvest Moon). A gabona után a szõlõ az alma, az õszi gyümölcsök betakarítása jön. A lekvárok, befõttek a vitamint, a bor és pálinka a meleget és jókedvet biztosítja majd a télen.

Szeptember: Vadászhold (Hunters' Moon). A készletek vadhússal egészülnek ki, a szarvasbõgés ideje ez.

Szeptember 21 az Őszi nap-éj egyenlőség és a bor ünnepe.

Október: Vérhold (Blood Moon). Közelítünk az év végéhez. A kelta Samhain nevének feltehetõleg köze van a "slacht", "slaughter" szavakhoz. Ilyenkor vágják le azon állatokat, amelyek nem a szaporulathoz kellenek, s ezek halála biztosítja, hogy az élõk élhessenek télen.

November 1 November est, avagy Halloween, az Újév ünnepe, mikor a világok kapui megnyílnak.

November: Fahold (Tree Moon). A legfontosabb változás, hogy az elsárgult falevelek lehullanak, ilyenkor gyûjt tüzifát a természeti nép.

December: Hosszú Éj Holdja (Long Night Moon). Litha közelében járunk, ezen szent éjszakán van velünk leghosszabb ideig Úrnõnk.

December 21 Téli napforduló, a leghosszabb éj, az Újjászületõ Fény Ígéretének ünnepe.

Különleges szerepet kap az évkörben Jéghold (Ice Moon). Ha december és január során összesen három telihold van, a középsõ Jéghold.