Osara: A titkokzatos DayonisDayonis életéről nagyon keveset tudunk. Az ismeretes, hogy ő volt az a főpapnő, aki Doreen Valientét váltotta a Bricket Wood covenben, és 1957-1959 között ő vezette a covent.
Dayonis feltehetőleg 1931-ben született, és nagyjából tizenhat éves lehetett, amikor kapcsolatba került a Wiccával. Abban az időben, amikor a Bricket Wood coven élére került, titkárnőként dolgozott. A szükség is vezette kinevezését, mikor Doreen távozott a covenből, de a coven tagjai mind egyetértettek abban, hogy ő volt a legmegfelelőbb erre a pozícióra.

Kinevezése sajnos hamarosan sok problémát idézett a fejére. 1957-ben őt és Jack Bracelint, a coven akkori főpapját megkereste Neville Stack, egy riporter a The People újságtól azzal, hogy róluk akar írni. Végül megengedték neki, hogy részt vegyen egy rituálén Camdenben. Az újságíró azonban korántsem volt olyan becsületes, mint amilyennek mutatta magát. Az első vázlat, amit a cikkről megmutatott a Witch-eknek, tökéletesen megfelelt annak, amit megbeszéltek, az a cikk azonban, ami 1957 októberében megjelent az újságban, egészen más volt, és nagy mértékben hátrányosan, sőt, botrányosan írt a Witchek életéről és szokásairől. (Különös, de épp ennek a cikknek a hatására jelentkezett egy fiatalember Gerald Gardnernél azt tudakolva, hogyan válhat a coven tagjává. Dayonis végül beavatta, és az illető a mai napig a coven tagja maradt.)
Érdekes módon Stack aljas viselkedése nem riasztotta el Dayonist, és később a The People egy másik riporterének, Peter Bishopnak is adott egy interjút, melynek katasztrofális következményei voltak. Az újság ugyanis nemcsak leközölt egy fotót róla és Bracelinről, de Dayonis valódi nevét is kiadta, azzal együtt, hogy hol dolgozik és hol él, annak ellenére, hogy Dayonis figyelmeztette, amennyiben kiderül, hogy ki ő, egészen bizonyosan elveszti a munkáját. Nem egyedül neki okozott gondokat a cikk, a coven más tagjainak is felfedte neveit és lakcímeiket. Mégis Dayonis szevedte el a legsúlyosabb következményeket, mert a cikk miatt valóban elvesztette titkárnői állását.
Gardner valamilyen módon felelősnek érezte magát a gondokért, melyek Dayonist érték, ezért könyvelői munkát szerzett neki, mely ugyan nem fizetett bért, de kapott érte szállást és étkezést.
1959-ben itt találkozott egy férfival, Paullal, aki semmiféle vonzódást nem érzett a boszorkányság iránt, sőt, épp ellenkezőleg, választás elé állította Dayonist: "A boszorkányság vagy én". Június végén Dayonis írt egy levelet Geraldnak, melyben elmondja, hogy találkozott egy férfival, és azt remélte, hogy őt is meg tudja nyerni a Mesterség ügyének, de ellenkezőleg történt, és az új barátnak sikerült meggyőznie Dayonist, hogy menjen hozzá feleségül, és hagyja el a kedvéért a covent, a Mesterséget és az egész országot.
Gardner egyáltalán nem számított erre a fordulatra, és azonnal írt Dayonisnak. A levél teljes szövege fennmaradt, és így hangzik:
"Drága .....,
A nap közepén ért el hozzám leveled. Rettenetes megrázkódtatást okozott, azután, amit csak pár nappal korábban mondtál nekem. Még mindig reszketek, és már este hat van, és szegény Jack zokog, miközben írok neked.
Feltételezem, megvannak az indokaid arra, amit teszel. Úgy értem, amit mondtál. Újraolvasva a leveled már értem, mit mondtál, amikor beszéltünk. Tudom, hogy olyan dolgokat mondhatnál, melyeket lehetetlen papírra vetni. Megpróbálok repülőre ülni, de már minden hely foglalt, de talán lesz még egy szabad hely. Tudod, drágám, ha csak azért mondtad mindezt, hogy esélyt adj nekünk megtalálni a megoldást a problémákra, akkor nem kell semmi többet mondanod.
Tudod, hogy mindig úgy szerettelek téged, mint apa a lányát, és remélem, hogy boldog leszel az új életedben.
Ahogy már korábban is mondtam, minden gondod csupán apró probléma.
Szeretettel mindkettőtök felé,
Gerald"
A levélnek nincs keltezése, de még 1959 október 19 előtt keletkezhetett, mert Doreen akkor írta naplójába, hogy Dayonis elment.

Dayonis és Paul szeptemberben kötöttek házasságot, és először Kanadába utaztak, majd az Egyesül Államokban telepedtek le. A coven vezetését Lois Bourne vette át, egészen Gardner haláláig, 1964-ig.
Amerikában Dayonis hosszú évekig távol tartotta magát a boszorkányság mindenféle formájától, hogy eleget tegyen férje kívánságának.

Az 1990-es években döntötte el, hogy ideje kilépni a hallgatásból. 1995. október 29-én megjelent egy Witch találkozón, ahol beszédet mondott, melyben többek között Gerald Gardnerről és a Bricket Wood covenről emlékezett meg.
Azt is tudjuk még róla, hogy Dayonisnak egyáltalán nem tetszik az a fajta irányvonal, melyet a Wicca Amerikában vett fel, különösen az Istennő imádata felé fordulás volt furcsa számára, hiszen ő mindig is inkább a Szarvas Isten felé fordult mély tisztelettel, és nem érezte magát különösképp közel az Istennőhöz.

Nem olyan régen Dayonis elköltözött az Egyesült Államokból, és most Kanadában él.

A honlapon található, esetlegesen Internetről származó anyagokért csoportunk felelősséget nem vállal.
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció belső kiadványa, a benne található cikkek, írások a szerzők és a Tradíció szellemi tulajdonát képezik,
felhasználásuk a jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül minden formában tilos.

Powered by nettarhely.hu