Daeva-Lunara: Csengő, Könyv és Gyertya

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A "Bell, Book and Candle" ("Csengő, Könyv és Gyertya") kifejezés az egyházi kiközösítés egy módjára utal, melyet valamely különlegesen súlyos bűn elkövetése esetén alkalmaztak. Számos félreértés született a témában, a legtöbben azt hiszik, hogy ez valamiféle boszorkány varázsige, így még ha nyúlfarknyi cikkecskében is, de szükségét éreztem egy kiigazításnak.

A rítusra először valamikor a 9. században kerülhetett sor. Egy püspök és tizenkét pap mutatta be. Az oltáron kinyitva feküdt a Biblia, és tizenhárom szál gyertyát gyújtottak. A ceremónia konkrét menete a következő:

Először a következő szöveget mondta el a püspök az oltár felett:

"Elválasztjuk őt minden bűntársával és segédjével egyetemben az Úr drága testétől és vérétől, és minden keresztények közösségétől, kivetjük őt a mi Szent Anyánkból, az Egyházból a mennyekben és a földön; kiközösitettnek és kiátkozottnak nyilvánitjuk őt, kárhozatra ítéljük őt az Ördöggel és annak angyalaival és minden semmirekellőjével együtt; örök tűzre, míg csak meg nem szabadul az ördög ártó befolyásától, és vissza nem tér, hogy megjavuljon, és megbánja bűneit."

A kiátkozás szövege után a papok az "Úgy legyen" válasszal szentesítették azt. A püspök megrázta a csengőt, hogy meghozza az ítéletet, bezárta a szent könyvet, hogy szimbolizálja ezzel a kitagadott elválasztását az egyháztól, és elfújta a gyertyákat (vagy a földre dobták őket, hogy kialudjanak), ezzel jelképezve a kitagadott lelkének elűzetését Isten fényétől.

A későbbiekben ezt a ceremóniát használták a megátalkodott boszorkányok kitagadására is, így később a "Bell, Book and Candle" kifejezés szorosan összekötődött a boszorkánysággal. A két dolog olyannyira összekeveredett, hogy a modern boszorkányság követői gyakran azt hiszik, a "Bell, Book and Candle" kifejezés az oltáron lévő gyertyára, Árnyak Könyvére és csengőre utal a Wicca rítusok során. A tévedést egyébként egy népszerű, amerikai film is elősegitette, melynek szintén "Bell, Book and Candle" volt a cime. Ez egy 1958-ban készült, romantikus komédia, melyben az ominózus szavakat egy varázsigében használják fel.