Daeva-Lunara: Csengõ, Könyv és Gyertya

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A "Bell, Book and Candle" ("Csengõ, Könyv és Gyertya") kifejezés az egyházi kiközösítés egy módjára utal, melyet valamely különlegesen súlyos bûn elkövetése esetén alkalmaztak. Számos félreértés született a témában, a legtöbben azt hiszik, hogy ez valamiféle boszorkány varázsige, így még ha nyúlfarknyi cikkecskében is, de szükségét éreztem egy kiigazításnak.

A rítusra elõször valamikor a 9. században kerülhetett sor. Egy püspök és tizenkét pap mutatta be. Az oltáron kinyitva feküdt a Biblia, és tizenhárom szál gyertyát gyújtottak. A ceremónia konkrét menete a következõ:

Elõször a következõ szöveget mondta el a püspök az oltár felett:

"Elválasztjuk õt minden bûntársával és segédjével egyetemben az Úr drága testétõl és vérétõl, és minden keresztények közösségétõl, kivetjük õt a mi Szent Anyánkból, az Egyházból a mennyekben és a földön; kiközösitettnek és kiátkozottnak nyilvánitjuk õt, kárhozatra ítéljük õt az Ördöggel és annak angyalaival és minden semmirekellõjével együtt; örök tûzre, míg csak meg nem szabadul az ördög ártó befolyásától, és vissza nem tér, hogy megjavuljon, és megbánja bûneit."

A kiátkozás szövege után a papok az "Úgy legyen" válasszal szentesítették azt. A püspök megrázta a csengõt, hogy meghozza az ítéletet, bezárta a szent könyvet, hogy szimbolizálja ezzel a kitagadott elválasztását az egyháztól, és elfújta a gyertyákat (vagy a földre dobták õket, hogy kialudjanak), ezzel jelképezve a kitagadott lelkének elûzetését Isten fényétõl.

A késõbbiekben ezt a ceremóniát használták a megátalkodott boszorkányok kitagadására is, így késõbb a "Bell, Book and Candle" kifejezés szorosan összekötõdött a boszorkánysággal. A két dolog olyannyira összekeveredett, hogy a modern boszorkányság követõi gyakran azt hiszik, a "Bell, Book and Candle" kifejezés az oltáron lévõ gyertyára, Árnyak Könyvére és csengõre utal a Wicca rítusok során. A tévedést egyébként egy népszerû, amerikai film is elõsegitette, melynek szintén "Bell, Book and Candle" volt a cime. Ez egy 1958-ban készült, romantikus komédia, melyben az ominózus szavakat egy varázsigében használják fel.