Osara: Robert Cochrane öröksége – A Tubal-Cain KlánRobert Cochrane (1931. január 26. - 1966. július 3.) brit örökletes boszorkány volt, eredeti nevén Roy Bowers, ki nagyjából ugyanabban az időben munkálkodott, mikor Gerald Gardner bevezette a köztudatba a Wicca vallást.

Cochrane azt vallotta, hogy a boszorkányság tudományát örökölte, s vérvonala legalább a 17. századi boszorkányokig nyúlik vissza. Covenjének a Tubal Cain Klánja nevet adta. A hatvanas években kiterjedt levelezést folytatott számos korabeli mágussal és okkultistával, hitrendszerét és mágikus munkásságát főleg ezeken keresztül ismerhetjük meg. Ezek a levelek késobb Amerikába kerültek, ahol követői megalapitották az 1734 néven ismert irányzatot.

Cochrane hitrendszerének alapja az ősi sámánizmusban gyökerezik, melyet ötvözött a ceremoniális mágia és a modern boszorkányság módszereivel.

Életéről keveset lehet tudni. Robert Cochrane Angliában született, Nyugat-Londonban, myolcgyermekes családban. Művésziskolába járt, és élte a korabeli fiatalok bohém életét. Nagynénje később azt mondta, hogy érdeklődését az okkultizmus iránt egy beszéd váltotta ki, melyet a Kensington-beli Pszichikai Kutatók Társasága gyűlésén hallott.

Az ötvenes évek elején belépett a hadseregbe, s miután egyszer engedély nélkül távozott, kilencven napi börtönböntetésre ítélték. Elismerten erőszakos természete volt fiatalkorában, mely akkor nyugodott le, mikor találkozott egy fiatal lánnyal, Jane-nel, kit késobb feleségül is vett.

Egy ideig kovácsként dolgozott; a találgatások szerint ez egyik indoka annak, amiért a mitikus kovácsmestert, Tubal Caint választotta irányzata névadó alakjának. Később Jane-nel együtt szénszállitók lettek, és utazásaik közben számos angolszász népi hagyományt ismertek meg, melyeket később beleépitettek hitrendszerükbe.

A hatvanas évek elején Berkshire-ben telepedett le Jane-nel és kisfiukkal, miközben fogalmazóként dolgozott. Itt alapitotta meg első boszorkánycovenjét, mely azonban hamarosan feloszlott, mivel egik tagjuk meghalt, egy másikkal pedig Cochrane súlyosan összekülönbözött.

Ekkoriban kezdte el terjeszteni azt is magáról, hogy örökletes boszorkánycsalád leszármazottja, és ősei közül kettőt is kivégeztek boszorkányságért. Állitása szerint dédapja volt "az utolsó Nagymestere a Staffordshire-i boszorkányoknak". Azt mondta, hogy nagyszülei elhagyták a Mesterség hitét és metodisták lettek, amiért a dédpapa megátkozta őket. Apjáról azt mondta, hogy szintén gyakorló boszorkány volt, de titokban tartotta azt családja előtt, sőt, megígértette feleségével, hogy fiuknak, Robertnek sosem mondja el ezt a titkot. Az eskü ellenére azonban, apja halála után Robert anyja elmondott mindent, s ekkor történt az, hogy felvállalta saját örökségét. Mivel apja már nem volt az élők sorában, nagynénje, Lucy tanitotta meg őt az ősi hit alapjaira.

A hatvanas évek elején Cochrane megalapitotta második covenjét. Tagokat keresvén hirdetést helyezett el a Manchester Guardian újságban, melyben azt írta, hogy bárki, akit érdekel Robert Graves White Goddess ("Fehér Istennő") című könyve, vegye fel vele a kapcsolatot; hamarosan választ is kapott egy iskolai tanitótól, bizonyos Ronald Milland White-tól, aki bemutatta őt George Arthur Stannardnak, ki egy fogadóiroda tulajdonosa volt London belvárosában. White és Stannard csatlakozott a covenhez, utóbbi az Idéző szerepét töltötte be. A későbbi Szűz, Shani Oates ezt mondta róla: "Mint bármely más igazi mesterember, képes volt arra, hogy a durva anyagot mágikus szintézissé olvassza egybe, csodálatos rendszert hozván létre, mely egyszerre igaz és gyönyörű."

A Tubal Cain Klán az Agancsos Istent és a Sorsot tisztelte istenpárként, ez utóbbit a Sápadt Arcú Istennő, Hekaté alakjában. Az Istennőt a Fehér Istennő néven is tisztelték; a terminust természetesen Robert Graves könyve ihlette. Az Istent a tűzzel, az alvilággal és az idővel kapcsolták össze, és úgy jellemezték, mint "a tűz, a mesterség, az alacsonyabb rendű mágia, a termékenység és a halál kecske-istene". Az Istent számos más néven és alakban is tisztelték, így Tubal Cain, Bran, Wayland és Herné formájában. Cochrane tradiciója szerint az istenpár egy gyermeket is nemzett, az Agancsos Gyermeket, ki nem más, mint a fiatal napisten.

Cochrane tradiciójában minden coventag fekete, csuklyás köpenyt hordott a rituálékon. Fő eszközeik: egy rituális tőr, egy bot (melynek neve "stang"), egy kehely, egy kő (melyet a tőr élesítésére használtak), és egy rituális közél, melyet a derekukon hordtak. Cochrane sosem használt Árnyak Könyvét, rituáléin a spontaenitás volt a jellemző.

A nyilvánosság először 1963. novemberében ismerte meg Robert Cochrane nevét, amikor a Psychic News cimű újságban megjelentetett egy cikket "A valódi boszorkányság védelme" címmel. Ebben a cikkben körvonalazta hitrendszerét, és felvázolta az örökletes vonalat, melyből származott.

1964-ben további tagok csatlakoztak, közöttük Evan John Jones, ki késobb a pogányság és boszorkányság témájában több könyvet is írt. Jones Jane-en keresztül ismerkedett meg Cochrane-nel, mivel mindketten ugyanannál a cégnél dolgoztak.

Barátja és levelezőtársa, a ceremoniális mágus és kabbalista William G. Gray bemutatta őt John Mathnak, egy gyakorló boszorkánynak, aki egyébként Gainsborough grófjának fia volt. Math szintén csatlakozott a Klánhoz, és felkérte néhány újságcikk megirására a Pentagram magazin számára, melyet a Boszorkányság Kutató Szövetség (WRA) adott ki, s melyet Math Sybil Leekkel, egy ismert, angol boszorkánnyal, asztrológussal és íróval közösen alapított.

Cochrane 1964-ben találkozott Gardner frissen lemondott főpapnőjével, Doreen Valientével, aki szintén csatlakozott a Klánhoz. A coven rituáléit eredetileg vagy Cochrane-ék házában, vagy a közeli Burnham Beeches nevű erdoségben tartotta. Miután Cochrane és Doreen találkozott, a South Downs dombokon is tartottak rituálékat, melyek után gyakran töltötték az éjszakát Doreen közeli, Brightonban lévő házában.Doreen később azt nyilatkozta, hogy Cochrane "sokkal inkább hitt abban, hogy közel kell kerülniük a természethez, mint néhány Gardneriánus boszorkány látszott úgy vélni abban az időben". Az is tetszett neki, hogy Cochrane szemmel láthatóan nem törekedett nagy nyilvánosságra. Később azonban kiábrándult, (főleg Cochrane állandó gunyolódása másokon, és önnön rendszerének mindenek felett való magasztalása taszitotta), és elhagyta a Klánt.

Doreen kiválása után Cochrane szeretőre tett szert egyik új coventagja személyében, és nem törődött vele, hogy felesége, Jane hamarosan mindent megtudott. 1966. májusában Jane elhagyta férjét, meginditotta a válási procedúrát, és azt fontolgatta, hogy halált hozó mágiát küld volt párjára. Jane nélkül a coven hamarosan szemmel láthatóan kezdett szétesni.

1965. decemberétól 1966. áprilisáig Cochrane kiterjedt levelezést folytatott egy amerikai boszorkánnyal, akit Joe Wilsonnak hivtak. Wilson új tradiciót alapitott, az 1734 elnevezésű rendszert, melynek tanai nagy részét Ruth Wynn Owen és Robert Cochrane tanitásai révén foglalta rendszerbe.

Az 1734-es szám jelentését Doreen Valiente magyarázta meg a The Rebirth of Witchcraft ("A boszorkányság újjászületése") című könyvében. Valiente szerint Cochrane egy amerikai boszorkánynak, egy bizonyos Justine Glass-nak egy réztálról készült fotót ajándékozott, melyre az 1724 számok voltak vésve. A fotót a nő készülő könyvéhez adományozta, mely 1965-ben meg is jelent Witchcraft, the Sixth Sense - and Us ("Boszorkányság, a hatodik érzék - és mi") címmel. Cochrane azt mondta Glass-nak, hogy a kép egy boszorkány rituális tálját ábrázolja, mely a családja birtokában volt sok száz éve. Valiente azonban azt is hozzátette, hogy mindez hazugság volt, hiszen ezt a tálat ő maga vette neki csak egy évvel azelőtt egy Brighton-i antikvitásban, hogy ezt használják egy rituálé során.

Robert Cochrane önkezével vetettt véget életének 35 éves korában, amikor belladonnával mérgezte meg magát a nyári napforduló napján. Halála körül a mail napig folynak a spekulációk, néhányan úgy vélik, öngyilkossága rituális önfeláldozás volt.

Michael Howard szerint Cochrane "az egyik legfigyelemreméltóbb, legenigmatikusabb és legellentmondásosabb alakja volt a modern Boszorkányság újjáéledésének". Ethan Doyle White történész azt irta, hogy Cochraine egy azóta is folyamatosan bővülő és növekvő örökséget hagyott maga után.

A Tubal Cain Klán vezetői tisztsége Cochraine halála után Evan John Jones-ra szált, aki Doreen Valiente segitségével hamatosan megírta a Witchcraft, A Tradition Renewed ("Boszorkányság - a megújult hagyomány") című könyvét, melyben összefoglalta a Tubal Cain hagyományait. White és Stannard külön utakra léptek, és megalapitották a The Regency elnevezésű csoportot, melynek célja szintén Cochrane tanainak megőrzése volt. A csoport 1978-ban feloszlott. Hasonlóképp Cochrane tanai inspritálták a Roebuck elnevezésű csoport munkásságát is. Jelenleg az 1794 és a Roebuck viszi tovább ezeket a tanokat, bár mára már sok mindent hozzáadtak az eredeti elképzelésekhez, s ennek következtében a két csoport mágikus hitvilága némiképp eltér.


A honlapon található, esetlegesen Internetről származó anyagokért csoportunk felelősséget nem vállal.
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció belső kiadványa, a benne található cikkek, írások a szerzők és a Tradíció szellemi tulajdonát képezik,
felhasználásuk a jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül minden formában tilos.

Powered by nettarhely.hu