Osara: Brigid kultusz régen és ma

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerző és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Brigid istennő a kelta főisten, Dagda leánya, akit költőnőként is emlegettek. Egyéb nevei: Breo Saighead (Tüzes Nyíl), Brid, Brigindo, Brigandu (gall), Brigantia, Brigantis (britt), Bride (skót). Gyakori elnevezései voltak még a Három Brigid, Anglia Áldott Három Hölgye, a Három Anya, Minden Bölcsesség Anyja. Danu másik aspektusa, aki a varázslók, folyók, kutak isteni védelmezője, a bőség és jólét, a mágia és bölcsesség istennője, a Tuatha De Dannan (Danu istennő népe) ősanyja és az istenek anyja.

Brigid a tűz, a termékenység, a házitűzhely, a női foglalatosságok és mesterségek istennője, ily módon hasonló a görög Hesztiához. A gyógyulást, az orvoslást, a földművelést, az ihletet, a tudást, a költészetet, a jövendőmondást, a látnoki képességeket, a kovácsmesterséget, az állattenyésztést, a szerelmet, a boszorkányságot és az okkult ismereteket is felügyelte, sőt a harcművészetek istennőjének is tartották. ő a druidák patrónusa, valamint gyermekáldás úrnője is, ő hajol minden bölcső fölé. Mindezek alapján Brigid három arca: - az Ihlet Lángja, mint a költők istennője
- a Tűzhely Lángja, mint a gyógyítás és a termékenység úrnője
- és a Kovából Kipattanó Szikra, mint a kovácsok és a harcművészetek istennője.

Ezt a három arcot néha három külön istennőként szokták emlegetni, mint Brigid a költészet istennője, és két nővére. Brigid szent szimbóluma a triskele, a háromkarú spirál, mely a három világ (Alvilág, Föld és Isteni Világ) mellett Brigid három arcát is jelképezte.

Az Excaliburt, Artúr kardját a mítosz szerint a Tó Hölgye kovácsolta, akit ebben az aspektusában szintén Brigiddel azonosítanak. Brigidnek az Alvilágban almaligete volt, ahonnan a méhek a mágikus nektárt gyűjtötték.

Brigidhez azonban nemcsak a szent tűz tartozik, hanem a források és kutak is. A kelta hit szerint a források összekötötték az Alvilágot és az Istenek Honát, mivel a föld mélyéből törtek elő, de az ég ragyogását tükrözték vissza. Így egészül ki Brigid képe, a Tűz és a Víz egyesítő úrnőjeként. Sok gyógyforrást neki tulajdonítottak. Egy legenda szerint Brigid köpenyéről egy kristálycsepp hullott le, és helyén mély, tiszta vizű tó képződött. Ebben a tóban minden harci sérülés csodálatos módon meggyógyult. Brigid szent kútjaiból a mai napig jónéhány fennmaradt, ezeket régen virágokkal és lombbal díszítették fel az istennő ünnepén, áldozati ajándékul pedig ezüstérméket vagy ezüstékszereket dobtak bele. Több folyó is viseli Brigid nevét: pl. a Breconshire Wales-ben, a Brechin Skóciában, sőt az ausztriai Bregenz is.

Brigidnek, mint az állattenyésztés úrnőjének a monda szerint két királyi ökre volt, Fea és Feimhean, és övé volt Torc Triath, a vadkanok királya. A vadkan Brigid szent állata, mint a harcos erő hordozója. A harcosok éke, a torques is ezt szimbolizálja. Ez a három állat a monda szerint mindig felkiáltott, ha Írországot veszély fenyegette. Brigid szent napja Imbolc (Imbolg, Oimelc - február 1.), a gyertyaszentelő, a megtisztulások és beavatások ősi ünnepe. A kelta tradíció szerint Imbolc a tavasz első napja, mikor a télre akolba zárt állatokat ismét kiengedték legelni a rétekre. Imbolc előestékén a Cailleach, a Tél Banyája elutazik a mágikus szigetre, melynek erdeiben található a Fiatalság Forrása. A hajnal első sugarakor iszik a forrásból, mely egy sziklából bugyog elő, és Brigiddé, a szőke szűzzé változik, aki fehér pálcájával a földre mutat, hogy előhívja a zöldellő sarjakat. Imbolc-kor a ház úrnője dalokkal és kántálással hívta Brigidet, hogy őrizze és óvja a ház tüzét. Ugyancsak ilyenkor volt szokás, hogy éjszakára egy szelet kenyeret, egy csupor tejet és egy gyertyát helyeztek ki Brigidnek.

A Brigid istennőt szolgáló druida papnők zárt rendet alkottak, nem is érintkezhettek a férfiak világával. Rendjük központja Kildare-ben volt (Leinster közepén), oltárukon soha nem hunyt ki a Brigid tiszteletére gyújtott áldozati tűz. (Kildare neve a Cill Dara kifejezésből származik, melynek jelentése a Tölgyfa Temploma.) A papnők számát tizenkilencben határozták meg, a kelta Nagy Év tizenkilences ciklusára emlékezve, és a tizenkilencest Brigid szent számának tartották. (A Napév és a Holdév kezdete 19 évenként találkozik pontosan ugyanazon a napon.) Ezeknek a szüzeknek a neve Inghean au daghda volt. A szentélybe férfi nem tehette be a lábát. A Kidare-i Szentély később apátsággá alakult, melyben apácák gondozták a tüzet, és egészen a 18. századig működött, bár egyszer a 13. században is kialudt a tűz, és VIII. Henrik uralkodása alatt élesztették újjá. Ezen aspektusában Birgid a "gall Minerva".

A Tuatha De Dannan történetében fontos szerep jutott Brigidnek. Mikor Nuada király a Fir Bolgokkal vívott csatában elvesztette jobb kezét, le kellett köszönnie a trónról. Ekkor a Tuatha a fomori Bresnek, Elathan király fiának üzent, hogy legyen ő az uralkodó. Bres beleegyezését adta, és az egyezség jeléül nőül vette Brigidet. Bres később rossz, hitszegő királynak bizonyult, és ezért elűzték. Brestől egy fia született Brigidnek, Ruadan. Ruadan megsebezte Goibniut, az isteni kovácsot a második Magh Tuieargh-i csatában, maga azonban ott pusztult. Brigid ezután elment a csatatérre, és elsiratta fiát. Úgy tartják, ez volt az első siratás Írországban. Ezután vált szokássá, hogy siratóasszonyokat fogadtak fel a halottak sírjához.

Egy másik történet szerint Brigid Tuireann felesége volt, és három gyermeket szült: Briant, Iuachart és Ircharbát. Az i. sz. 4.-5. századra keresztény hatásokra Brigidből Szent Brigitta vált, a földművelés és állattenyésztés szentje, gall nevén Muime Chriosd, "Jézus nevelőanyja". Szent Brigittáról azt tartották, hogy egy Dubthach nevű druida leánya volt, akinek látomása volt, hogy leányát az istennő után kell elneveznie. A lány napkeltekor született, miközben anyja épp a küszöböt lépte át: ezért "sem kint, sem bent" született. (Ez ugyanúgy Brigit közvetítő szerepére utal: közvetít két nép között, amikor feleségül megy Breshez, közvetít forrásként Alvilág és Mennyek között, és közvetít a külvilág és a ház belseje között.) Az anyja tejben fürösztötte szépséges lányát. A lányka nem volt képes közönséges ételt enni, ezért egy speciális, vörösfülű tehén tején nőtt fel. (A vörös fül a kelta mitológiában az Alvilág állataira jellemző. Egyúttal a vörösfülű tehén szoros összefüggést mutat a pogány Brigid két ökrével.) Felnőttként szintén társául szegődött egy tehén, mely adott neki a tejéből, ha szüksége volt rá. Mikor Istenhez imádkozott, lángoszlopok csaptak fel a házából. Apja elvitte a különleges lánykát Írországból, és Iona szigetén nevelte fel, melyet gyakran a Druida Szigetének is neveznek. Később Kildare apátságának apátnője lett, és csodálatos, hihetetlen módon megnövelte a tej- és vajhozamot az apátságban. Skóciában ő Brighid nam Bhatta, a Köpönyeges Szent Brigitta, aki köpenyében óvta a szent gyermeket születése után, míg Szűz Mária gyengélkedett. Azt tartják, hogy Szent Brigitta 525. február 1-én halt meg.

Ma is több követője van Brigid kultuszának. Szervezetei közül kiemelkedik az Ord Brighideah, melynek férfiak és nők is lehetnek a tagjai, és ennek "oldalága", a "Daughters of the Flame", mely csak nőket fogad be. Mindkét szervezet "cill"-ekből épül fel, vagyis tizenkilenc tagból álló csoportokból. Az Ord Brighideah cill-jei fákról vannak elnevezve. A kildare-i szentélyben 1993-ban gyújtották meg újra a tüzet, és ma is ég, a Solas Bridhe apácái gondozzák.