A Berkano Wicca tradíció elnevezése


A tradíció neve utal a germán rúnamágia Berkano írásjelére, mely a születés rúnája. Misztériuma magában foglalja a Nagy Anyaistennőt, minden létet és keletkezést, és halált - a körforgás egységét. A születéssel új élet keletkezik, miközben az ezt magába ölelő anyaméh egy része elhal, hogy az új megszülethessen.

Jelent egyúttal védelmező erőt is, melyet a tradíció a benne létező covenek és Wiccák számára biztosít.

A Berkano rúna mágikus hatásai közé hagyományosan a szellemi újjászületést, a Védelem és Titok szertartását, a titkok hatalmának növekedését, a megőrzést és megóvást sorolják, valamint az ideák megvalósítását egy teremtő aktuson keresztül. A rúna jelenti még magát a pillanat egységét is, mely az Istenpár egyesülése a folyamatos Teremtésben.A Berkano Wicca tradíció alapelvei

- tolerancia, szabad egymás mellett élés

- összetartás, egymás segítése

- mély és alapos tudás keresése és átadásaA Berkano Wicca tradíció célkitűzései és tevékenysége

- Elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára - a tradicionális Wicca mibenlétéről itt lehet bővebb információkat szerezni;

- Hiteles és pontos tájékoztatást adni a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;

- Segítséget nyújtani minden útkeresőnek; és mindenkinek, akinek céljai megegyeznek a mieinkkel;

- Összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket, és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.A Berkano tradíció tagjai a kezdetektől kezdve aktívan felvállalták eme célkitűzéseket:

- a mi nevünkhöz fűződik a 2002. óta félévente megrendezésre kerülő, egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Wicca tábor;

- rendszeres és ingyenes képzést tartunk, melyen minden érdeklődőt szeretettel fogadunk (részletekről a Berkano Facebook oldalán lehet érdeklődni)

- mágiával, Wiccával foglalkozó könyveket, kiadványokat írunk és jelentetünk meg;

- találkozókat, ismerkedő esteket és előadásokat szervezünk, ennek része a havonta megrendezésre kerülő Wiccafé, melyre szeretettel látunk minden érdeklődőt;

- a Berkano tradíció rendszeres folyóirata az Árnyak magazin, mely 1998. januárjától létezik;

- megszerveztük az első Wicca Fesztivált Magyarországon, melyet azóta számos másik követett.A Berkano Wicca tradíció tagsága

A Berkano tradíció tagjai közé tartozhatnak mindazok, akik:

- Berkano coven tagjai,
- vagy Berkano főpap/főpapnő avatta őket,
- vagy Berkano főpap/főpapnő jelenlegi tanítványai
ÉS
- Berkano tradícióhoz tartozónak vallják magukat.

A tradícióba a felvétel - már csak a fentebbiekből adódóan is - nem automatikus. Hiszünk a személyes kapcsolatok és megismerés erejében, a tagok barátok, szinte testvérei egymásnak. Ha valaki szeretne közénk tartozni, azt javasoljuk, ismerjen meg minket. Jöjjön el táborokba, teaházi találkozókra, egyéb rendezvényekre, beszélgessen, kérdezősködjön. Miután megismerkedtünk, lehet szó arról, hogy megkérje valamelyik főpapot vagy főpapnőt arra, hogy tanítsa.A Berkano Wicca tradíció képzési lehetőségei

A TRADICIONÁLIS WICCA NEM KERÜL PÉNZBE!

Mivel a képzés ingyenes, nem feltétlenül jár mindenkinek. Elképzelhető, hogy az érdeklődők nem találják meg azonnal tanítójukat, társaikat. De hiszünk abban, hogy a kitartás és az igazi elkötelezettség segít megtalálni mindenkinek a saját útját.

Az elérhető képzésről bővebb információ itt olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel fogadunk (részletekről a Berkano Facebook oldalán lehet érdeklődni).A Berkano Wicca tradíció története

Amikor a Wicca vallás eljutott Magyarországra, még nem létezett sem Internet, sem széles válaszékú ezoterikus könyvesboltokban nem lehetett hozzájutni információkhoz, forrásokhoz. Az akkori érdeklődők, mi, akik összegyűltünk, sokáig kis, elszigetelt csoportokban gyakoroltuk a vallást.

Később határoztuk el, hogy a coveneket összefogva létrehozzuk a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházát, hogy egységes szervezetet alkossunk. Célja azon ezoterikus, nyitott gondolkodású emberek összefogása volt egy tradicionális, pogány mozgalom keretein belül, akik szeretnék megismerni a világot és keresik benne saját helyüket, útjukat. A gyakorlatban mindez a mágia és különféle mitológiai rendszerek tanulmányozását, rendszerezését, az ősi rituálék és ünnepek felelevenítését jelentette. Az Egyház 1998. márciusában lett bejegyezve hivatalosan (127.-ként), és a fentiek szellemében kezdett tevékenykedni.

2005-re megérett a helyzet a megújulásra a KWHE-n belül. A megalakulás óta eltelt időkben kikristályosodtak, kialakultak a KWHE-n belül formálódó covenek egyéni elképzelései és irányvonalai, melyek nem azonos követelményi szinteket és vallásgyakorlati módszereket vallottak magukénak, ugyanakkor a szervezet egésze továbbra is összetartónak bizonyult céljai tekintetében. Így a KWHE-n belül különböző tradíciók alakultak ki, melyek mindegyike kötődött az anyaszervezethez, és közös, egységes elképzelésekkel rendelkezett, de saját, belső kritériumokat, tanítási módszereket dolgoztak ki. Megalakult a Berkano Tradíció.

2012 márciusában állami szabályozásra a legtöbb egyház, így a KWHE is kénytelen volt Egyesületté alakulni. Mivel az egyesületi jogi formának hivatalosan csak magánszemélyek lehetnek tagjai, ezért a tradíciók sem létezhettek tovább formálisan az egyesület keretein belül. A Berkano Wicca Tradíció ezért 2013. nyarán különvált a KWHE-től, és azóta önállóan dolgozik tovább. Céljaink azonban mit sem változtak, és hisszük azt, hogy vallásunknak van létjogosultsága, és képes utat, hitet adni a kereső ember számára.A honlapon található, esetlegesen Internetről származó anyagokért csoportunk felelősséget nem vállal.
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció belső kiadványa, a benne található cikkek, írások a szerzők és a Tradíció szellemi tulajdonát képezik,
felhasználásuk a jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül minden formában tilos.

Powered by nettarhely.hu