"Járjunk hát büszkén, emelt fõvel, mert az Ég a mi apánk és a Föld a mi anyánk. Az Istenek Gyermekei vagyunk."

Fõoldal

Az Árnyak magazin a Berkano Wicca Tradíció kiadványa. A cikkek szabadon felhasználhatóak, amennyiben pontos linkkel, a Berkano Wicca Tradíció és a szerzõ megjelölésével kerülnek bemutatásra.


A tartalomból: Mágikus önvédelem II; A mágia színei VIII - Az oktarin; A skandináv Yule-tradíció; Mi vagyunk a Boszorkányság; Hatásos beszéd rituálé során; Covenbe kerülés; Baba Anujka; A seidr mágia

Az Árnyak magazin beavatottaknak szól, nem csak Wiccáknak - azoknak, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak. Nem fizikai beavatásra gondolunk, hanem afféle szellemi közösségre, amely magába foglalja mindazokat, akik az Úton járnak.

Az Árnyak 1999. januárja óta létezik, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az eredeti, nyomtatott verziót hamarosan felváltotta az internetes magazin, a havi rendszeres megjelenésrõl pedig átváltottunk évi nyolc, az évkör nyolc ünnepéhez igazodó megjelenésre.

A magazin elsõ fõszerkesztõje Osara LaMort volt, 1994. óta Wicca, a Berkano Tradíció fõpapnõje. Jelenleg Hollandiában, Amszterdamban él, 2018. május óta a közélettõl visszavonultan.

A magazin 2020-ban megújult, jelenlegi fõszerkesztõje Sophie LaMort.

Az újságnak nincsenek rendszeres szerkesztõi, ám rengeteg cikkírónak mondhatunk köszönetet fáradságos és kitartó munkájáért, ötleteiért, többek között Admonnak, Adrinak, Arsollossnak, Caballusnak, Ifjunak, Oghusnak, Saddie LaMortnak, Scampynek.

Köszönjük továbbá Nayahnak, a KWHE fõpapnõjének, aki az elsõ két évfolyam társ- fõszerkesztõje volt, szintén számos írás szerzõje, és Osarával együtt az újság szellemi atyja.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük a nettarhely.hu webtárhelynek, és Wolfnak, aki az elsõ elektronikus pillanattól kezve otthont adott nekünk.