Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Eszközök felszentelése

(Jegyzet: ha lehetséges, érints minden új fegyvert egy más felszentelthez, kardot kardhoz, athamét athaméhez, stb.)

1.) Legyen a kör meghúzva és megtisztítva. Minden fegyvert egy férfinek és egy nõnek kell felszentelnie, mindketten legyenek meztelenek, mint a kihúzott kard pengéje; tisztuljanak meg és készüljenek fel megfelelõen.

2.) Legyen a tárgy a pentákulumra helyezve. A Fõpap behinti sóval és vízzel, a Fõpapnõ áthúzza a füstölõ füstjén, visszahelyezi a pentákulumra. Érintsék hozzá a már felszentelt eszközt, és mondják el az Elsõ Varázslatot.

2a.) Kard és athame esetében: "Megidézlek téged, ó acélból lévõ kard (vagy athame), hogy légy erõsségem és védelmem minden mégikus munkálatban, minden ellenségem ellen, az Úrnõ és az Úr nevében. Ismét megidézlek téged az Úrnõ és az Úr szent neveiben, hogy védelmül szolgálj minden nehézségben, így segíts engem."

2b.) Bármely más eszköznél: "Úrnõ és Úr, áldd meg és szenteld fel eme (eszköz neve)-t, hogy rajtatok keresztül elnyerje a szükséges erényt a szerelem és szépség minden cselekedetéhez."

3.) Ismét meghintik vízzel és megfüstölik, majd elmondják a Második Varázslatot:

3a.) Kard és athame esetében: "Megidézlek téged, ó acélból lévõ kard (athame) a hatalmas istenek és gyengéd istennõk által, a mennyek, a csillagok, az õket uraló szellemek erénye által, oly erényeket nyerj el, mellyel elérhetem vágyott célomat minden esetben, mikor használlak téged, az Úrnõ és az Úr hatalma által."

3b.) Minden más eszköznél: "Úrnõ és Úr, áldjátok meg ezen eszközt, mely tiszteletetekre készült." (korbácsnál és köteleknél hozzá kell tenni: "hogy csak jó célra legyen használható, a Ti dicsõségetekre.")

4.) Minden eszközt felszentelés után be kell mutatni tulajdonosának a jelenlevõ legalacsonyabb avatási szint jelével.

5.) Az, aki nem a tulajdonos, ötszörös csókot ad a tulajdonosnak. Az utolsó csóknál az eszközt melleik közé helyezik, s addig öleljék egymást, amíg gondolják, az eszközt csak testükkel a helyén tartva. A tulajdonos azonnal vegye használatba az eszközt - húzzon kört az athamével vagy karddal, suhintson a négy égtáj felé a pálcával, vágjon valamit a fehér nyelû késsel, stb. A köteleket és korbácsot azonnal használni kell.

Az eszközt olyan közel kell tartani a testhez legalább egy hónapig, amennyire csak lehet, pl. a párna alatt tartható stb. Ha nincs használatban, minden eszközt és fegyvert rejtekhelyre kell tenni, s jó, ha ez az alvóhely közelében van, és ha minden este lefekvés elõtt használod õket. Senkinek ne engedd, hogy eszközeidet érintse, míg azt teljesen át nem hatotta az aurád, mondjuk hat hónapig. De egy pár, aki együtt dolgozik, használhatja ugyanazon eszközöket, melyeket mindkettejük aurája áthat.