Az Istennő SzavaiFőpap:
Most halljátok a Hatalmas Anya szavait, kit a régiek Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Isis, Bride, és sok más néven ismertek. Az ő oltárainál Lacedaemon ifjúsága méltó áldozatot mutatott be.

Főpapnő:
Ha szükségetek volna bármire, egyszer egy hónapban, s legjobb, ha a Hold megtelt, gyűljetek össze egy rejtett helyen, és dicsőítsétek az én szellemem, ki minden boszorkányosság Királynője vagyok.
Ott gyűljetek össze mind, kik minden varázst megtanulnátok, de még nem nyertétek el legmélyebb titkait; nekik addig ismeretlen dolgokat tanítok.
És szabadok lesztek a rabszolgaságtól, és annak jeléül, hogy valóban szabadok vagytok, legyetek mezítelenek rítusaitokon; és táncoljatok, énekeljetek, lakomázzatok, zenéljetek és szeretkezzetek, mind az én dicsőségemre.
Mert enyém a szellem extázisa, és enyém az öröm is a Földön; mert az én törvényem szeretet minden létező felé.
Tartsátok legfőbb eszményeiteket romlatlanul, szakadatlan törekedjetek ezek felé, ne hagyjátok, hogy bármi is megállítson vagy eltérítsen tőlük; mert enyém a titkos ajtó, mely a fiatalság földjére vezet, és enyém az élet borának kelyhe, és Cerridwen üstje, mely a halhatatlanság Szent Grálja.
A kegyes Istennő vagyok, ki az öröm ajándékát adja az ember szívének. A Földön az örök szellem tudását adom; a halálon túl békét, szabadságot és találkozást azokkal, kik korábban eltávoztak. Nem várok áldozatot sem; mert lássátok, minden élő Anyja vagyok és szeretetem a Földre árasztottam.

Főpap:
Halljátok a Csillagistennő szavait. Azét, kinek lábának pora a mennyeknek serege, kinek teste körbefonja az Univerzumot.

Főpapnő:
Én, ki a zöldellő Föld szépsége vagyok, és a fehérlő Hold a csillagok közt, és a vízeknek misztériuma, és a vágy az ember szívében, hívom lelkedet. Emelkedj és jöjj hozzám; mert én vagyok a Természet lelke, ki életet ad az Univerzumnak.
Belőlem indul minden, s belém kell mindennek visszatérnie; és engedd legbelsőbb isteni éned a végtelenség elragadtatásába burkolni orcám előtt, mely kedves az Isteneknek s embereknek.
Dicsőítésem az örömmel telt szívben történjen; mert lásd, a szerelem és élvezet minden cselekedete az én rituálém. Ezért legyen szépség és erő, hatalom és együttérzés, becsület és alázat, vidámság és tisztelet bennetek.
És ti, kik engem keresnétek, tudjátok meg, keresésetek és vágyakozástok nem vezet eredményre, ha nem tudjátok a misztériumot: azt, hogy ha mit kerestek nem találjátok meg magatokban, soha nem lelitek meg magatokon kívül. Mert lássátok, veletek voltam a kezdetektől és én vagyok az, melyet elértek végével a vágynak.

VisszaA honlapon található, esetlegesen Internetről származó anyagokért csoportunk felelősséget nem vállal.
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció belső kiadványa, a benne található cikkek, írások a szerzők és a Tradíció szellemi tulajdonát képezik,
felhasználásuk a jogtulajdonosok írásos engedélye nélkül minden formában tilos.

Powered by nettarhely.hu