Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Az Istennõ szavai

Fõpap:
Most halljátok a Hatalmas Anya szavait, kit a régiek Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Isis, Bride, és sok más néven ismertek. Az õ oltárainál Lacedaemon ifjúsága méltó áldozatot mutatott be.

Fõpapnõ:
Ha szükségetek volna bármire, egyszer egy hónapban, s legjobb, ha a Hold megtelt, gyûljetek össze egy rejtett helyen, és dicsõítsétek az én szellemem, ki minden boszorkányosság Királynõje vagyok.
Ott gyûljetek össze mind, kik minden varázst megtanulnátok, de még nem nyertétek el legmélyebb titkait; nekik addig ismeretlen dolgokat tanítok.
És szabadok lesztek a rabszolgaságtól, és annak jeléül, hogy valóban szabadok vagytok, legyetek mezítelenek rítusaitokon; és táncoljatok, énekeljetek, lakomázzatok, zenéljetek és szeretkezzetek, mind az én dicsõségemre.
Mert enyém a szellem extázisa, és enyém az öröm is a Földön; mert az én törvényem szeretet minden létezõ felé.
Tartsátok legfõbb eszményeiteket romlatlanul, szakadatlan törekedjetek ezek felé, ne hagyjátok, hogy bármi is megállítson vagy eltérítsen tõlük; mert enyém a titkos ajtó, mely a fiatalság földjére vezet, és enyém az élet borának kelyhe, és Cerridwen üstje, mely a halhatatlanság Szent Grálja.
A kegyes Istennõ vagyok, ki az öröm ajándékát adja az ember szívének. A Földön az örök szellem tudását adom; a halálon túl békét, szabadságot és találkozást azokkal, kik korábban eltávoztak. Nem várok áldozatot sem; mert lássátok, minden élõ Anyja vagyok és szeretetem a Földre árasztottam.

Fõpap:
Halljátok a Csillagistennõ szavait. Azét, kinek lábának pora a mennyeknek serege, kinek teste körbefonja az Univerzumot.

Fõpapnõ:
Én, ki a zöldellõ Föld szépsége vagyok, és a fehérlõ Hold a csillagok közt, és a vízeknek misztériuma, és a vágy az ember szívében, hívom lelkedet. Emelkedj és jöjj hozzám; mert én vagyok a Természet lelke, ki életet ad az Univerzumnak.
Belõlem indul minden, s belém kell mindennek visszatérnie; és engedd legbelsõbb isteni éned a végtelenség elragadtatásába burkolni orcám elõtt, mely kedves az Isteneknek s embereknek.
Dicsõítésem az örömmel telt szívben történjen; mert lásd, a szerelem és élvezet minden cselekedete az én rituálém. Ezért legyen szépség és erõ, hatalom és együttérzés, becsület és alázat, vidámság és tisztelet bennetek.
És ti, kik engem keresnétek, tudjátok meg, keresésetek és vágyakozástok nem vezet eredményre, ha nem tudjátok a misztériumot: azt, hogy ha mit kerestek nem találjátok meg magatokban, soha nem lelitek meg magatokon kívül. Mert lássátok, veletek voltam a kezdetektõl és én vagyok az, melyet elértek végével a vágynak.