Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

A varázsszövegekrõl

A régi idõkben sokféle varázsszöveget és rigmust használtak, fõleg a táncokhoz. Sok lett közülük elfeledett az idõk során, de tudjuk, hogy IAU kurjantásokat használtak, mely nagyban hasonlít az õsiek EVO vagy EVOHE kiáltásaira. Ha ez így van, akkor sok múlik a kiejtésen. Mikor fiatal koromban hallottam, az IAU sokkal inkább AEIOU-nak, vagy AAAEEIOOOOUU-nak hangzott. Ez lehet a hangok hívásnak megfelelõ módon való természetes meghosszabbítása, de azt sugallja, hogy egy idézés kezdõbetûivel van dolgunk, ahogy az Agláról járja a szóbeszéd, illetve ahogy az egész héber ABC-t gondolják, s amely indokból hatalmas varázslatként ismételgetik. Annyi bizonyos, hogy ezen kiáltásoknak komoly hatása van tánc közben, ezt saját szememmel láttam.

Hasonló hívások az IEHOUA és EHEIE; ahogy a Ho Ho Ho Ise Ise Ise is. Az IEO VEO VEO VEO VEOV OROV OV OVOVO lehet, hogy varázslat, de valószínûbb, hogy hívás, hasonlóan a görög EVOE EVOE-hez és az angol matrózok "Heave ho!" -jához. Az "Emen hetan" és "Ab hur, ab hus" szintén hívásnak tûnik, ahogy az angol boszorkányperekben elhangzó "Horse and hattock, horse and go, horse and Pellatis, ho, ho, ho!" is. Az ugyanitt megjelenõ "Thout, tout a tout tout, throughout and about" és "Rentum tormentum" vagy hibás kiejtése egy elfeledett formulának, vagy egy szerencsétlen által kínzás közben kitalált szöveg, hogy elkerülje a valódi formula kiadását.