Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Lammas

Ha lehetséges, seprûkön, botokon lovaglás.

A Találkozás Tánca, ha lehetséges.

Körhúzás.

Tisztítás.

A Fõpapnõ Istennõ testtartásban.

A Fõpap idéz:

"Ó mindannyiunk Hatalmas Anyja, minden termékenység Anyja, adj nekünk gyümölcsöt és gabonát, csordákat és nyájakat és gyermekeket a törzsnek, hogy hatalmasok lehessünk, rózsás szerelmed által szállj alá szolgád és Fõpapnõd, (név) testébe."

A Fõpap ötszörös csókot ad a Fõpapnõnek.

Gyertyajáték: A férfiak körbeülnek, kézrõl kézre adnak egy meggyújtott gyertyát. A nõk kívül formálnak kört, megpróbálva a férfiak válla fölött elfújni a lángot. Akinek kezében kialszik, háromszorosan megtisztíttatik, s ötszörös csókot ad cserébe. Ez a játék addig folytatódik, míg a jelenlevõk akarják.

Sütemény és bor, bármely más játékok.

Az Õrzõk elküldése, kör felszámolása.

Lakoma és tánc.