Publikus Árnyak Könyve

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Nyári napforduló

Körhúzás.

Idézés, tisztítás.

Az Üst az oltár elõtt, tele vízzel, nyári virágokkal díszítve.

A jelenlevõk, férfiak és nõk váltakozva körbeállnak.

A Fõpapnõ északon áll, az Üst elé, felemeli a pálcát, botot, seprût, megidézi a Napot:

"Mennyek Hatalmasa, Nap Hatalma, megidézünk téged õsi neveiddel, Michael, Balin, Arthur, Lugh, Herne. Jöjj újra, mint rég, földjeidre. Emeld ragyogó fénylándzsád, hogy megóvj minket. Futamítsd meg a sötétség hatalmát, adj nekünk dús lombú erdõket és zöld mezõket, virágzó ligeteket és érlelõdõ gabonát. Hadd álljunk látomásod hegyén és mutasd meg az utat az Istenek szerelmetes birodalmába."

A Fõpapnõ pentagramot rajzol a Fõpapra a pálcával.

A Fõpap a nap járásával megegyezõen elõrelép, elveszi a pálcát csókkal, belemeríti azt az Üstbe, s így szól:

"A lándzsa az Üsthöz
A dárda a Grálhoz,
A lélek a testhez,
A férfi a nõhöz,
A Nap a Földhöz."

Tiszteleg az Üst felett a Fõpapnõnek, csatlakozik a többiekhez kezében a pálcával.

A Fõpapnõ felveszi a szenteltvízhintõt, az Üst mellé áll, így szól:

"Táncoljatok Cerridwen Istennõ Üstje körül és legyetek megáldva a szenteltvíz érintésétõl, ahogy a Nap, a Fény Ura az élet vizeinek jelében érkezik ereje teljében."

A jelenlevõk körbetáncolják az oltárt és Üstöt, a Fõpap vezeti õket a pálcával.

A Fõpapnõ meghinti õket, ahogy elhaladnak.

Sütemény és bor.

Minden más tánc, rítus, játék, ahogy a Fõpapnõ és a jelenlevõk kívánják.